Første analyse klar til borgermøde om svømmehal i Viby

Tænketanken for svømmehal til Viby lader sig ikke slå ud af, at forligspartierne (S, C, R og F) bag svømmehallen i Roskilde midtby ikke ville indskrive svømmehal til Viby i forligsteksten, sådan som Venstre havde ønsket det. I stedet lover forligspartierne Viby analyser og nye undersøgelser i den kommende valgperiode. Tænketanken er selv klar med den første brugerundersøgelse til borgermødet onsdag den 5. april og håber på stort fremmøde.

Det er ikke tilfredsstillende hvis der skal udføres flere brugerundersøgelser af behovet for idrætsfaciliteter, udtaler Inga Skjærris fra Viby Idrætsforening. Viby får tilført mange nye borgere de kommende år, og idrætten har allerede godt tag i befolkningen. Viby Idrætsforening tæller i dag mere end 2100 medlemmer. Der ER behov for nye faciliteter såvel som for løbende vedligeholdelse og opgradering af de eksisterende faciliteter, hvis Viby IF skal blive ved med at være et aktiv for Viby.

De faciliteter vi har, er slidte for de bliver flittigt brugt af mange mennesker. En svømmehal er et stort ønske i Viby, men det skal ikke være på bekostning af de tiltrængte vedligeholdelsesarbejder. Man kan i stedet se på om den længe ventede renovering af vores omklædningsfaciliteter kunne kombineres med omklædning til svømmehallen.

En svømmehal er et stort ønske, som vi støtter op omkring, siger Marianne Pedersen, formand for Viby Cityforening. Viby trækker på et meget stort opland jf. den seneste detailhandelsanalyse, ca. 130%. Vi er sikre på at en svømmehal i Viby og opdaterede idrætsfaciliteter i øvrigt kan være med at fastholde vores status som god handelsby og endda gøre det lettere at trække nye borgere til.

Mød talstærkt op til borgermøde!

Udgivet i 4130-viby.dk

Frivillige savnes til landsindsamling for hjerteforeningen

Meld dig som indsamler for hjerteforeningen

To frivillige koordinatorer fra Roskilde afdelingen af Hjerteforeningen er i gang med forberedelserne til landsindsamlingen for hjerteforeningen i Viby den 30. april. Den ene, Peter Michael Toft fortæller: “Da Hjertesagen også hænger sammen med god kultur har Hjerteforeningen lånt CosmosHusets dejlige café til hovedkvarter.” Den anden Hans Madsen er et kendt ansigt i bybilledet, hvor han altid på venligste vis sørger for at holde byrummet pænt og ordenligt til stor glæde for både borgere og folkene i KulturCosmos.

Der mangler stadigt frivillige til indsamlingen. Tilmelding foregår via www.hjerteforeningen.dk

For yderligere information kontakt: Peter Michael Toft på petermichaeltoft@gmail.com

 

Udgivet i KulturCosmos

Gratis advokathjælp på Viby Bibliotek

Hver onsdag fra kl. 17:00-18:30 tilbyder advokat Birgitte Wismer Pedersen gratis advokathjælp til borgerne fra Viby og omegn.

Billetter udleveres hos bibliotekaren fra kl. 16.30 efter “først-til-mølle” -princippet. Der kan ikke bestilles tid. Birgtte Wismer Pedersen tilbyder for eksempel sin hjælp inden for følgende områder: lejeforhold, ansættelsesforhold og feriepenge, sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser, forbrugerkøb –også bilkøb, papirløst samliv, separation og skilsmisse, forældremyndighed og samværsret.

Hjælpen er begrænset, hvis du kommer som erhvervsdrivende med spørgsmål af erhvervsmæssig karakter, hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag eller der er tale om en vurdering af ens retsstilling i forbindelse med en injuriesag. Det er mundtlig juridisk rådgivning Birgitte Wismer Pedersen tilbyder, som ikke blot omfatter de juridiske spørgsmål i sagen, men også de praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre, så den retshjælps-søgende får et godt grundlag at beslutte sig for, om han eller hun vil gå videre. Advokathjælpen gælder ikke i sager om køb og salg af fast ejendom, oprettelse af pantebrev og heller ikke godkendelse af allerede udfærdigede breve eller testamenter. Advokathjælpen holder lukket i skoleferierne. Ved sygdom vil en afløser træde til. Der er ikke advokathjælp onsdag d. 12/4 inden påske.

Udgivet i 4130-viby.dk, Viby Bibliotek

Glad smiley til kulturCosmos

Glad smiley til KulturCosmos

20. marts kom der to uanmeldte gæster til CosmosGryden i KulturCosmos. De var fra Fødevarestyrelsen. KulturCosmos er godkendt under kategorien værtshus, hvor der udover drikkevarer kan serveres lette ikke-tilberedte fødevare. Her hører sig kagen og ostemadderne, som CaféCosmos serverer. Når der serveres tilberedt mad i madklubberne, kan det lade sig gøre, fordi deltagerne er medlemmer af foreningen. Derudover er der en bagatelgrænse på ti gange om året, hvor der kan sælges mad til offentligheden. I KulturCosmos sker det eksempelvis til Blå Fredag, hvor der først er mad udefra og derefter koncert.

Når Fødevarestyrelsen nu kigger forbi KulturCosmos, er det fordi en person har ringet ind og angivet serveringen som tvivlsom i forhold til bevillingen. Kontrolbesøget endte dog med at være en bekræftelse på, at man i KulturCosmos har forstået regler korrekt. Både serveringsprocedure og hygiejne var i top. “Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at nogen har følt sig nødsaget til at gå den vej. Man er altid velkommen til at komme med spørgsmål til os, hvis man undrer sig over vores aktiviteter. Vi gør faktisk rigtig meget ud af at overholde alle reglerne inden for vores område. Og det er slet ikke så lidt.” forklarer, Kulturhusleder, Caroline Stokholm Clemmensen.

KulturCosmos // Søndergade 13, 4130 Viby // T46117071
www.kulturcosmos.dk // Facebook.com/KulturCosmosViby

Udgivet i KulturCosmos

Viby håndværker er finalist til Årets Håndværker 2017

Findes ÅRETS HÅNDVÆRKER 2017 i Viby Sjælland?
Vibys glarmesterfirma: BRAESTRUP er blandt finalisterne til Årets Håndværker 2017 i kategorien: Specialist.
Det er en glad Michael, der har modtaget nyheden om, at BRAESTRUP er finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ i kategorien Specialist. Vinderne af den eftertragtede pris kåres 4. april 2017 i Cirkusbygningen i København. ”Vi knokler hver dag for at yde en god service, så vi er naturligvis stolte over den anerkendelse, som ligger i finalepladsen,” siger Michael Bræstrup Christiansen, som står i spidsen for BRAESTRUP.
Virksomheden er blandt de i alt 102 håndværksfirmaer fordelt på 17 forskellige kategorier, som har fået bedst respons fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen anmeld-haandvaerker.dk, der danner baggrund for kåringerne af ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2017.
Det går fremad for håndværkerne
De tusindvis af håndværksfirmaer, som er tilmeldt anmeld-haandvaerker.dk, vurderes løbende af deres kunder på parametrene aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning. Og her kan der ses en tydelig positiv udvikling, fortæller Peter Birkelund, der er medstifter af bygogbolig.dk, som står bag både www.anmeld-haandvaerker.dk og ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2017: Det er nu sjette år i træk, med fremgang på alle parametre i karakterskalaen.
Ser frem til den store aften
– Vi ser frem til en fantastisk aften i Cirkusbygningen og håber selvfølgelig, at vi kommer til at stå på scenen som vindere af prisen som Årets Specialist. Det bliver spændende at se, hvordan det falder ud, fortæller Michael fra BRAESTRUP.
Udgivet i 4130-viby.dk

Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere


Alle i Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere i perioden fra 15. marts til 30. april, så vi er klar til at begynde den nye sortering fra 1. maj. Første tømning af de nye affaldsbeholdere sker fra 8. maj.

Byrådet i Roskilde Kommune vedtog i efteråret 2015 en ny affaldsordning, som betyder, at alle private husstande i løbet af 2017 og 2018 skal til at sortere meget mere affald derhjemme. 250 husstande i Svogerslev og Hyrdehøj har testet den nye affaldsordning, og nu er affaldsbeholderne klar til udrulning i hele Roskilde Syd. En væsentlig forudsætning for at kunne sortere mere, er naturligvis de nye affaldsbeholdere, som er på vej rundt til alle husstande.

En typisk énfamiliebolig får leveret to stk. to-delte affaldsbeholdere. Den ene til madaffald og restaffald og den anden til glas og metal. Vi håber, at de mange positive tilkendegivelser, som vi har fået i testen og på de borgermøder, som er afholdt i løbet af de sidste år betyder, at alle er klar til at sortere”, siger Jonas B. Paludan, formand for Klima og Miljøudvalget.
Affaldsbeholderne bliver stillet i indkørslen, mens vi stiller en startpakke foran hoveddøren. Startpakken består af en biospand, ruller med bionedbrydelige poser og information om den nye affaldsordning.

Private husstande, som skal have nye affaldsbeholdere hjemme, har allerede i februar fået et brev, der fortæller lidt om, hvad der sker, mens kommunen har været i dialog med en vicevært eller en affaldsansvarlig i de husstande, som deler en affaldsløsning. Her er det typisk viceværten, der uddeler startpakken. Fra 15. maj vil PHP service aps indsamle alle gamle beholdere og stativer, som er stillet frem til skel, hvis man ikke selv ønsker at beholde dem.

Fakta

Inden beholderne rulles ud er de blevet monteret med låg, hjul og klistermærker så det er tydeligt, hvad der må komme i beholderen. Der skal rulles ca. 7.000 affaldsbeholdere ud i Roskilde Syd.

Udgivet i Roskilde Kommune

Støt arbejdet for en svømmehal til Viby

Er du én af de mange, som ville svømme jævnligt, hvis der var en svømmehal i Viby? Eller vil du  bare gerne støtte arbejdet for at få en svømmehal til Viby?

Så kan du nu vise din interesse og støtte arbejdet med at få en svømmehal til Viby med et støttemedlemsskab for kun 50 kr. om året. Meld gerne samtlige familiemedlemmer ind som støttemedlemmer og giv naboer, venner og bekendte et skub til at gøre det samme. Jo flere vi er, jo stærkere står vi, når vi skal overbevise politikerne om, at vi skal have en svømmehal til Viby.

Du gør sådan her: Opret en profil på Viby Svømmeklubs klub-modul-side, og vælg “holdet”, der hedder Viby Svømmehal og indbetal 50 kr. (eller evt. mere, hvis du vil):

Find direkte til siden her

Udgivet i Ikke kategoriseret

Snart begynder arbejdet med Viby Stationsplads

Stationsplads-forskønnelsesprojektet for Viby Station har været i udbud henover vinteren med licitation i slutningen af januar. Der er endnu ikke skrevet kontrakt, men det forventer Roskilde Kommune falder på plads i den kommende uge. Og så kan arbejdet endelig gå i gang.

Formålet med projektet har hele tiden været at forbedre stationspladsens funktion, skabe tryghed, forskønne byen og skabe sammenhæng på tværs af bymidten fra stationen til Tofthøjvej. Stationspladsen bliver en tryg og velkommende ankomstplads med en grøn midte, hvor der lægges løg og plantes stauder og prydgræsser under Egetræet. Pladsen møbleres med siddeplinte i lys beton og der opsættes ekstra master med spots til at lyse pladsen op.

Roskilde Kommune forventer at anlægsarbejdet kan begynde 3. april og være færdig før sommerferien. Dog vil der først blive plantet til september. Vejen ensrettes og busserne får holdeplads langs kantstenen. Adgangen til den lille parkeringsplads foran Jespers Cykler vil fremover ske direkte fra Søndergade.

Det kan desværre ikke undgås at give nogle gener når der skal arbejdes i byrummet. Mens arbejdet står på vil stationspladsen og den lille p-plads blive lukket helt af for biler. Gående trafik vil blive ledt sikkert forbi arbejdsområdet og busserne vil blive omlagt til pendlerparkeringspladsen.

 

Udgivet i 4130-viby.dk, Roskilde Kommune

Viby Genbrug skal snart dele ud …

Viby Genbrug uddeler igen i år penge fra overskuddet i butikken. Viby genbrug ønsker at anvende sin lokale del af butikkens overskud til støtte for aktiviteter i Syv, Dåstrup, Ørsted og Gadstrup til eksempelvis:
 • Arbejdet med aktivering af ældre borgere
 • Aktivering af børn og unge
 • Kulturelle og sociale aktiviteter
og endelig som støtte til økonomisk vanskeligt stillede personer i lokalområdet – herunder hjælp til børnefamilier fx i forbindelse med jul, konfirmation eller sommerferie.
Alle borgere og foreninger (herunder grupper) med adresse i Syv, Dåstrup, Ørsted eller Gadstrup sogne kan søge om støtte til private eller organisatoriske formål.
Ansøgere skal udfylde en begrundet ansøgning, som kan downloades her, på kirkervedviby.dk eller afhentes i genbrugsbutikken, Søndergade 17, 4130  Viby Sj.
Ansøgninger kan indsendes hele året, men Legatudvalget disponerer den største del af overskuddet i løbet af maj 2017. Der vil komme en særlig annoncering af julehjælp i sidste halvdel af november 2017.
Ansøgningsfristen er 16. april. Ansøgningsskemaet skal afleveres i butikken Viby Genbrug, Søndergade 17 4130 Viby sj.
Udgivet i Viby Genbrug

Viby får ny sti til efteråret

Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen

Det er lykkedes Roskilde Kommune at købe et stykke jord af betonvarefabrikken Concrete as, så der kan etableres en vandresti mellem Vestergade/Grønningen og Kildemosen. Og ikke mindst er det lykkedes at få Banedanmark med på at Lavringeå-viadukten under banen må tilføjes en rist, så den kan bruges som bro og gennemgang.

Stiprojektet forventes færdig til indvielse i sensommeren 2017. Anslået kommer de godt 550 meter samlet til at koste 650.000 kr.

Det langsigtede mål er endnu flere stier, også en forbindelse mellem Viby og Klosterskoven, så Viby får endnu bedre adgang til naturen.

Udgivet i 4130-viby.dk

Loppemarked åbner for bestilling af stande

Det er tid til at bestille en bod til loppemarkedet i Cosmoshallen 1. april

KOM OG VÆR MED. Har du, som så mange andre, en masse ting der bare står og står, og som andre kan få glæde af. Så skynd dig at bestille en stand inden d. 6. marts 17 og vær med til KulturCosmos’ hyggelige loppemarked. Loppemarkedet foregår i CosmosHallen i Viby den 1. april kl. 11-15. Loppemarkedet vil være opvarmet.

Du kan anmode om en specifik stand efter princippet: Først til mølle.

Når vi har modtaget din betaling, får du en mail med oplysninger om hvilken stadeplads du har fået.

Stadeplads: kr. 100-150 alt efter størrelse (2,5+2,5 m 100 kr. alle større stadepladser 150 kr.)

Leje af bord 50 kr.- (efter først til mølle, bordet er 180+80),

Leje af stol: kr. 10,-

Tilmelding: marked@kulturcosmos.dk (skrive navn og telefonnr. i mailen og overfør betaling til: reg.nr. 5396 konto nr. 0245572) Tilmeldingen er gældende så snart pengene er modtaget og senest 6/3-17.

Udgivet i KulturCosmos

Tænketanken for Viby svømmehal mødtes i Borup

Viby svømmeklub er på tre år vokset fra en tomands-protest-tørsvømmeklub til en rigtig og aktiv svømmeklub med næsten 400 medlemmer. Det tal kunne være meget større fortæller formand Anne Klein, hvis vi bare havde en svømmehal i Viby. I øjeblikket svømmer medlemmerne både i Roskilde og i Borup. Det ambitiøse mål er selvfølgelig, at få en svømmehal bygget i Viby indenfor en overskuelig årrække. Og det mål bakke en lang række lokale op omkring og nu er der også nedsat en tænketank.

Tænketanken mødtes første gang for at præcisere og definere målet: Svømmehal i Viby. Og for at lægge en slagplan for det videre arbejde. Resultatet blev en konstatering af, at drømmescenarierne ikke var så forskellige og målet om en svømmehal dermed ikke urealistisk.  Tænketanken skal nu indhente materialer og inspirationer fra andre svømmehaller, og regner med at være klar til at orientere og diskutere på borgermøde i Viby, allerede 5. april 2017.

På billedet ses: Formand for Viby Svømmeklub, Anne Klein, Formand for Viby Cityforening, Marianne Pedersen, Rådgiver, Idrætskonsulent, Lene Madegård, Lokal idrætsaktivist, Jørgen Nielsen, Formand for Viby Idrætsforening, Inga Skjærris, Byrådskandidat for Venstre, Jette Tjørnelund, Byrådskandidat for Radikale Venstre, Nanna Feld. Med i tænketanken er også repræsentant for Socialdemokratiet, Gitte Kronbak.

Udgivet i 4130-viby.dk

Trafikken fyldte på borgermødet søndag

Der var næste fuld sal på Dåstrup skole til Socialdemokratiets borgermøde søndag. Og det var ikke bare socialdemokrater fra hele Roskilde Kommune, der var mødt frem. Også de lokale kandidater fra både Venstre og SF var at finde i lokalet sammen med de lokale borgere og det gjorde debatten bred og nuanceret.

Mange emner blev vendt på mødet men det var tydeligt, at trafikplanlægning og trafikinvesteringer i Vibyområdet havde mange af de fremmødtes interesse. Er det dalen eller omfartsvej … ?

Viby skal i de kommende år tiltrække mange nye familier til at bosætte sig i Viby, derfor er det også vigtigt at have fokus på det vi allerede har i Viby, pointerede borgmester Joy Mogensen, og ikke kun på det der mangler. Viby-borgere har grund til at være stolte af Viby. Borgmesteren nævnte, at Roskilde Kommune i øjeblikket holder hånden under Vibys folkeskoler trods dalende elevtal. Hun understregede dog, at der IKKE var planer om skolelukninger. Vi skal selv gøre alt, hvad der er i vores magt for at fremme tiltrækning af familier og puffe til hvor vi kan med markedsføringen af byen og byggegrundene.

Brug endelig magasinet: Mange(s) veje fører til Viby

Borgermødet var ét af Socialdemokratiets i alt 16 borgermøder rundt om i kommunen og input fra alle møderne skal danne grundlag for  Socialdemokratiets lokalpolitik den kommende periode.

Udgivet i 4130-viby.dk

Endnu en mulighed for at stemme lokalt

Én lokal SF-kandidat fra 4130

Så er også Socialistisk Folkeparti i Roskilde klar med deres kandidatliste til efterårets kommunalvalg. Tre mand og syv kvinder, vil der være at finde på stemmesedlen under SF, heraf én kandidat fra Roskilde syd, nemlig Rita Thorsen, som mange vil kende for hendes engagement i KulturCosmos.

SF har listeopstilling med Tina Boel som spidskandidat og partiet regner selv med at kunne gøre valget bedre end ved det seneste valg i 2013, hvor de gik fra syv til ét byrådsmedlem.

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået valgforbund i Roskilde forud for valget i 2017.

Udgivet i 4130-viby.dk

Der graves på torvet i Viby

Først blev der gravet et kæmpe hul …

Så blev der nedsat nogle plastik plantekassetter, der skal give plads til de nye træers rødder. Næste skridt bliver at fylde jord i og grus på, og så skal belægningen lægges på plads igen. Endelig kommer de nye træer, og til sidst de sidde-betonelementer, der skal være med til at forskønne torvet i Viby.

Hvis det går efter planen, og vejret ikke driller mere end nødvendigt, ankommer de nye træer i løbet af næste uge.

Bagefter skal der ryddes op i den gamle trægruppe på torvet. To af de fire træer fjernes, for at give bedre plads for de to sidste, og jorden omkring dem fornys. Der skal også være betonelementer ved de gamle træer og der skal plantes sommerblomster. Til efteråret bliver der sat forårsløg og prydgræsser.

Foråret er på vej – og det er forskønnelsen af torvet i Viby også.

Udgivet i 4130-viby.dk

Vibymagasin, findes nu også elektronisk

Det fysiske magasin er på vej rundt i postkasserne

Magasinet bliver uddelt af Viby IFs medlemmer i takt med at de enkelte hold når til det. Magasinet har allerede fået mange fine ord med på vejen, men flere har også spurgt utålmodigt efter det, og om ikke det kunne blive læsbart elektronisk også.

Det har hele tiden været tanken at magasinet skulle kunne findes her på hjemmesiden … og nu er det her! Følg linket herunder …

Vibymagasin

Udgivet i 4130-viby.dk

Endnu en mulighed for at stemme lokalt

Én radikal kandidat fra 4130

Også det Radikale Venstre i Roskilde er klar med deres opstillingsliste til kommunalvalget i november 2017. Syv mænd og fem kvinder udgør det radikale bud på kandidater til kommunalbestyrelsen.

Én kandidat er fra Roskilde Syd og det er Nanna Paludan Feld, som er nummer fire på listen. Mange vil kende Nanna, fordi hun bl.a. er formand for Viby Sjællands pendlergruppe, med-ophavskvinde for Viby bibliotekscafe, og i øvrigt er en aktiv debattør.

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået valgforbund i Roskilde forud for valget i 2017.

Udgivet i 4130-viby.dk

Biblioteket over på torvet …

vibybibliotek

og flere ældreboliger i bymidten af Viby

Det er beslutninger fra Økonomiudvalgets seneste møde i Roskilde Kommune. Flytteplanerne ligger i forlængelse af den besluttede helhedsplan for Viby Bymidte og er det “hul på økonomien” som Roskilde Kommune har ledt efter. Salget af biblioteksgrunden skal finansiere genopbygningen af Mejeriet til nyt bibliotek.

Og så skal biblioteksgrunden give plads til flere af de tiltrængte ældreboliger og håbet er også at Domea, der skal bygge dem, også  vil opføre familieboliger på Cosmosgrunden. Forvaltningen går nu i gang med den nærmere planlægning, så der kan træffes endelige beslutninger senere på året.

Udgivet i 4130-viby.dk

Nyt magasin om Viby

magasin-om-viby

Viby Cityforening udgiver nyt magasin, og beder om din hjælp

Magasinet er fuld af historier om livet i Viby og er tænkt til at blive givet videre til potentielle nye borgere. Magasinet husstandomdeles i 4130 af Viby IF i de kommende uger og kan fra på fredag findes i byens butikker og på biblioteket. Brug det og giv det videre … Tag det med til speciallæge, efterlad det i toget og brug det som værtindegave. Magasinet skal ud at arbejde. Du må selvfølgelig selv gerne læse det først.

Giv de gode fortællinger om Viby vinger

Ideen er at sætte gang i de gode fortællinger om Viby, få dem ud over Vibys grænser og videre til kommende borgere. Viby er lidt en hemmelig by, som Tommy Krabbe skriver i åbningsartiklen og for Københavnere næsten helt i Næstved. Viby har SÅ meget at byde på og har brug for at komme på landkortet, hvis vi skal have solgt Skousbo og få de 950 nye boliger i Viby til at blive til virkelighed.

Det er Viby Cityforenings håb, at byens borgere vil hjælpe med at dele ud af deres stolthed over hjemegnen, fx ved at give magasinet videre. Tag det bare med til frokostpausen og kollegerne.

Magasinet rummer udover grundig beskrivelse af Skousboarealet, også historier om unge famillier, der allerede er flyttet til Viby, eller tilbage til Viby efter endt uddannelse. Og historier om bedsteforældre, der er flyttet efter børn og børnebørn og nu stortrives i Viby. Endelig er der historien om Vibys egen opfinder, om idræts- og kulturtilbud, Høstfest, Genbrug og Biblioteket og om hvordan vi læser konjunkturerne her i Viby.

Naturligvis bliver magasinet uddelt ved alle ejendomsmæglernes fremvisninger i Viby i den kommende tid. Ligesom ejendomsmæglerne planlægger fælles happening uden for Viby. Der ud over tager Viby Cityforening gerne imod andre gode forslag til hvor magasinet skal kunne findes, eller burde deles ud.

Glæd dig til en række gode historier om Viby!

Udgivet i 4130-viby.dk, Viby Cityforening

Ældreboligerne på Parkvej tager form

parkvej-byggeri

Byggeriet af de nye ældreboliger, som Ramsø Ældreboligselskab har gang i på Parkvej 12, er godt i gang. I alt bliver der opført 18 ældreboliger på hver 65 m2 på den 3800m2 store grund. Boligerne bliver fleksibelt indrettet, så både par og enlige kan indrette et hyggeligt og personligt hjem. Byggeriet forventes færdigt i slutningen af 2017.

Den tidligere daginstitution er for længst væk, vægge er rejst og snart skal taget på. Derfor skal der holdes rejsegilde 24. januar kl. 12.

Udgivet i 4130-viby.dk

Siden sponsoreres af

Det sker i Viby

 1. Jazzdays i Viby med Swingstyrke 7

  12. august. 11:00-13:00
 2. Høstfest 2017

  26. august. 09:00-15:00
 3. Jazzdays i Viby med Brass Flavouer

  2. september. 11:00-13:00
Modtag nyhedsbrev

Hold dig opdateret på hvad der rør sig i Viby Sjælland.

Det er nemt både at tilmelde og framelde sig nyhedsbrevet.

✓ Ingen spam. Vi skriver kun når vi har noget vigtigt at fortælle.