Endnu muligt at få kræmmerstand …

Høstfesten store kræmmermarked tager form

Gør som børnene på billedet: Ryd op på værelset, loftet og i garagen og sælg det hele til det store kræmmermarked ved Høstfesten i Viby 26. august. Det er stadig muligt at redde sig en stand.

Voksne er selvfølgelig også velkommen og i år kan man sagtens lave samlet familiestand børn og voksne, eller man kan købe hver sin og konkurrere om hvem der sælger mest? Det koster kun 100 kr. for 3 meter stand i Søndergade.

Vi har gjort det nemt og enkelt at bestille via hjemmesiden her

Har du allerede bestilt en stand og betalt, skal du ikke gøre mere. Der kommer besked til alle i ugen op til Høstfesten om præcis hvor I skal stå.

Søndergade lukket indtil mandag middag

Roskilde Kommune beklager at måtte meddele at asfaltfirmaet ikke nåede at blive færdige fredag eftermiddag og at de derfor er nødt til at opretholde spærringen af Søndergade frem til mandag middag.

Det var ikke tilsigtet. Både entreprenør og Roskilde Kommune beklager de gener, det må give for både handlende og borgere i Viby.

 

Hvad sker der på Skousbo-arealet?

Legeplads på Skousbo …

En del af den grønne byggemodning af Skovsbo-arealet har til formål at udvikle attraktioner for borgerne i Viby, før bydelen bygges. Etableringen af en legeplads på grænsen mellem marklandskabet og den kommende 1. del af Skovsbo, er en del af de attraktioner som er under opførelse. Legepladsen vil, når etape 1 er udbygget, være en integreret plads for enden af Syvmose Allé. Handleplan for Viby har deloverskriften ”Viby ud i naturen – naturen ind i Viby”, og for at skabe en forbindelse mellem naturen og Viby bliver legepladsen placeret langt ude på arealet.

Lejeboliger på Skousbo …

De første almene boliger, som opføres af Boligselskabet Sjælland, forventes at kunne udlejes fra foråret 2019. Og det er Boligselskabet Sjælland man skal kontakte, hvis man skal skrives op til en af de nye boliger. Det kan man gøre direkte ved linket her.

 

Parcelhusgrunde på Skousbo …

Der vil i etape 2 kunne forventes at være et antal parcelhusgrunde, og disse forventes at kunne være klar til salg omkring årsskiftet 2018/19. Den del af etape 2, der forventes realiseret indenfor de næste 3 år,  vil sandsynligvis indeholde 65 lejeboliger (almene boliger) og et nogenlunde tilsvarende antal ejerboliger, men det er stadig usikkert, da der endnu ikke er udarbejdet lokalplan for etape 2.

Almennyttigt boligbyggeri i bymidten?

Realiseringen af et almennyttigt boligbyggeri i Viby bymidte har lidt længere udsigt. Her begynder arbejdet med at lave en ny lokalplan for området. Samtidig inddrages relevante parter til at se nærmere på mulighederne for området. Lokalplanen forventes færdigbehandlet i 2018.

Åben Sommer for børn og unge

 

Børn og unge tilbydes sjov sommerferie i Viby

Ungdommen i Viby skal til Åben Sommer fra den 31. juli – 4. august hver dag fra kl.10.30 – 15.00. Det er et fantastisk tilbud hvor der står mange forskellige idræts- og motionsaktiviteter på programmet.

Hele programmet findes på Viby Idrætsforenings hjemmeside og her og på facebook 4130 Viby Sj. Det er gratis at deltage dog undtagen onsdag den 2. august hvor turen går til Bon Bonland, og prisen er 100,- kr.

De øvrige dage er der tennis, keglespil, gymnastik-krolf og floorball og flere andre traditionelle aktiviteter som fodbold m.m. Arrangementet er et samarbejde mellem Gadstrup IF, Klubberne i Syd og Viby IF. Ugen igennem vil der være medarbejdere og frivillige fra ovennævnte arrangører til stede i hallen.

Når Viby If kan holde sådan et arrangement gratis, er det fordi de får støtte fra Sjovferie Roskilde, Lions Ramsø, og Viby Genbrug. Tak til dem, for at gøre det muligt. På gensyn til en fantastisk uge inden skolerne igen begynder.

Søndergade lukkes for kørende trafik 6. og 7. juli.

Roskilde Kommune arbejder på højtryk med stationspladsen og får efterhånden lukket hullerne, så man begynder at kunne fornemme slutresultatet.

Undervejs er der tilføjet nogle ekstraopgaver blandt andet renovering af overkørsel, asfaltering af en del af Søndergade samt nyt fortov langs stationsbygningerne, så der bliver lavet mest muligt, mens vi er i gang . Det betyder desværre også at arbejdet forlænges nogle uger mere end oprindeligt planlagt.

Arbejdet forventes færdigt i løbet af juli. I september plantes der stauder og græsser. Senere på året plantes træerne og ved samme lejlighed udføres enkelte udskudte arbejder.
P-pladsen ved Jespers cykler vil være lukket i perioder indtil vi er færdige, idet den både skal have ny asfalt og derefter have lavet overkørsel, som skal have lov at hærde af, før der kan køres på den.

Asfaltfirmaet kommer i næste uge, hvor der først skal fræses og derpå udlægges nyt slidlag på p-pladserne samt den del af Søndergade der strækker sig fra Skolevej til Torvet. Det betyder at Søndergade lukkes for kørende trafik d. 6. og 7. juli.

Overkørslen mellem Søndergade og Skolevej vil få belægning på midt i juli og efterfølgende skal betonen have lov til at hærde. I de uger vil der blive åbnet midlertidigt for trafik i begge retninger forbi stationspladsen. Når arbejdet med overkørslen er afsluttet og betonen hærdet vil stationspladsen blive taget i brug og vejen endeligt åbnet som ensrettet vej hvor busserne har stoppested langs kantstenen.

Skal du have kræmmerstand til Høstfesten?

Så er det tid at bestille kræmmerstand til Høstfesten i Viby lørdag den 26. august 2017. Ryd loftet, kælderen eller dine skuffer og skabe og sælg det hele på det traditionsrige loppemarked i gaden.

Vi har gjort det nemt at bestille en 3 meter stand, for det kan gøres fra linket her . Skal I være flere, der står sammen, eller ved siden af hinanden, så bestil sammen, ellers er det for svært for os at administrere.

En stand koster 100 kr. igen i år.

Fotokonkurrence i 4130 Viby Sjælland

Fredag eftermiddag i Cosmoshallen. To lokale musikere øver sig. Foto: Marianne Fogtmann

”4130 Her og Nu” Fotoudstilling

BilledCosmos indbyder alle, der kan lide at tage fotos, til at indsende deres foretrukne Viby-billede til en udstilling, som skal begynde på Høstfestdagen lørdag den 26. august. Der er frit valg med hensyn til motiv. Både det smukke, det sjove, det hverdagsagtige og det grimme hører med til ”4130 Her og Nu”- virkeligheden.

Dit foto skal være taget i 2016 eller 2017.  Udvalgte fotos vil blive printet og hængt op i CosmosHuset, Søndergade 13, Viby Sj., hvor de kan ses frem til 11. november. Andre fotos vil kunne indgå i et diasshow. Besøgende på udstillingen opfordres til at stemme på deres favoritbillede, så der kan kåres en vinder. Vinderfotografen vil få overrakt en præmie den 11. november kl. 11, når BilledCosmos har fernisering på årets sidste udstilling, der har titlen ”Eventyr”.

Vil du deltage i udstillingen “4130 Her og Nu”, så send dit favoritfoto og en lille beskrivelse af dit billede samt dit navn til billed@kulturcosmos.dk, så vi har det senest 1. august 2017.

Status på byggeriet på Vandgranen (Industrivej)

Byggeriet har stået lidt stille på Vandgranen (tidl. Industrivej). Status er, at vi venter byggetilladelsen hver dag det skal være, fortæller bygherre – og i forlængelse heraf forventer vi en byggestart enten lige før sommer, eller lige efter.

De første huse bør dermed kunne stå klar til udlejning fra starten af 2018, og udlejningen forventer vi at begynde i slutningen af 2017.

Du kan læse mere her

Det går fremad med stationspladsen

Det går støt fremad med arbejdet på stationspladsen og torvet

I den kommende tid vil der især blive lagt belægning. På torvet skal vi lave et tværgående fortov mellem de to parkeringspladser. Det betyder at det ikke vil være muligt at parkere på torvet i denne uge.

På stationspladsen lægger vi det fortov, der løber parallelt med sporerne. I den forbindelse lukkes adgangen til den ene af de to trapper, som fører ned til tunnelen. Der vil stadig være adgang til tunnelen ad den anden trappe.

Midt i juni skal der laves overkørsel ind til den parkeringsplads, der ligger mellem stationspladsen og Jespers Cykler. Det betyder at p-pladsen vil være lukket i 2-3 uger fra midt i juni og frem, da det tager tid for betonen i overkørslen at hærde.

I starten af juli skal der lægges asfalt på p-pladserne samt den del af Søndergade, der strækker sig fra stationspladsen til torvet. Det betyder at strækningen lukkes i et par dage. Det vil blive varslet med skilte inden start.

Overkørslen til Skolevej bliver renoveret i slutningen af juni. Her forventer vi at kunne udføre en halvdel ad gangen, så vi undgår en fuldstændig spærring af vejen imens.

Midt i juni plantes der sommerblomster i bedene, så de kommer stå flot henover sommeren, indtil de blivende planter kan komme i jorden.

Bålmad i CosmosHaven mandag

Mandag den 29. maj inviterer UdeCosmos og Viby 4H igen til bålmad i CosmosHaven for børn og deres familie.

Det foregår kl. 17-19 på adressen Søndergade 13 – bag CosmosHuset og CosmosHallen. Egon Christensen fra 4H serverer bålsuppe – denne gang en løgsuppe – og deltagerne kan selv bage snobrød og pandekager over bålfade med grillkul. Det er gratis at deltage. Kl. 16-17 er der ligesom andre mandage arbejdsdag for havedyrkerne i Cosmos.

Der er stadig ledige havekasser, hvis flere vil være med. Frem til Grundlovsdag 5. juni er det ikke for sent at komme i gang med såning og plantning. Så kom og vær med. UdeCosmos-gruppen er omkring haverne hver mandag kl. 16-17 og hjælper havedyrkerne med frø, planter og gode råd. Havedyrkerne skal hele sæsonen – også i sommerferien – selv huske at kigge til deres haver og sørge for at luge og vande og høste det, der kommer op. Der er vandkander og adgang til vand ved CosmosHuset. UdeCosmos, som består af medlemmer af KulturCosmos og Viby 4H, står i fællesskab for Byhaverne i Cosmos. Haverne er 24 plantekasser, der er opstillet i to grupper. Gennem 4H støtter Nordeafonden byhaveprojektet i Viby, og Roskilde Kommunes Zebrabyprojekt har også været med til at finansiere haverne. Spørgsmål om haverne kan sendes til info@kulturcosmos.dk

Indkøbsbus i Roskilde Syd – forening på vej

Der er i Roskilde Syd kræfter i gang med at etablere en Indkøbsbus-forening som har til formål at give ældre og gangbesværede adgang til at komme på indkøb i en større forretning i lokalområdet.

Planen er, at der etableres flere ruter, én der dækker den østlige del (Ramsølille, Gadstrup, Snoldelev, Hastrup mv.) og én der dækker den vestlige del (Birkede skov, Søster Svendstrup, Truelstrup, Birkede, Assenløse mv.) Tanken er, at det er frivillige der kører bussen på skift, at det kommer til at foregå i dagtimerne om onsdagen hver uge og en gang om måneden en lørdagstur til Ro’s torv.

Hvis der er efterspørgsel og de frivillige er der til at køre, kan ordningen udvides. Der holdes stiftende generalforsamling den 7. juni kl. 19:00 i Kultur Cosmos, Søndergade 13. Vi skal stadig bruge flere frivillige både til at ledsage og køre bussen. (Der stilles ingen krav til kørekortet ud over at det er et gyldigt kørekort B).

Flere oplysninger på 9387 4130.
Med venlig hilsen arbejdsgruppen Indkøbsbus til Roskilde Syd

Hjælp Vibyspejderne mod hærværk

Vibyspejderne er desværre stærkt plaget af hærværk på deres bålhytte og andre ejendele på Assendløsevejen 101, ved mosen mellem Dåstrup, Gammel Viby og Viby.

Vibyspejderne gør et kæmpe arbejde for Vibys mange børn og unge og det er rimeligt uretfærdigt, at takken for det frivillige engagement og endda åbenhed og invitation til alle om at bruge deres faciliteter, når de ikke selv er der, bliver mødt med hærværk og ødelæggelser.

Derfor lyder der en opfordring til alle motionister, gåturs-entusiaster, Natteravne og hundeluftere: Læg ruten forbi bålhytten og gerne på alle tider af døgnet, så Viby i fællesskab kan bakke op om Vibyspejderne og stoppe ødelæggelserne. Den øgede trafik gør det til et uinteressant sted at opholde sig, hvis man har ballade for øje.

Du kan finde yderligere om Vibyspejderne her

Affaldstips

Her er lidt nyt om den nye affaldsordning:

Vedr. bioposer uden bund
Hvis du oplevere bioposer uden bund, så skal du kontakte Affald og genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk og skrive din adresse samt at dine poser er itu, så leverer kommunen i løbet af et par dage nye poser. Du skal bare lægge de dårlige poser udenfor din hoveddør samme sted, som du fik dem leveret, så er der en bytter, men husk at skrive til kommunen først, så de ved at de skal byttes.

Vedr. poser med hundelort
Poser med hundelort skal i restaffald af hensyn til de medarbejdere som håndterer affaldet.

Vedr. keramik
Keramik må ikke komme i glas, da det ødelægger muligheden for at genanvendelse glas til produktion af ny glas. Keramik skal afleveres på genbrugspladsen sammen med sanitet, som bliver brugt til at producere mineraluld.

Husk at vi henter din gamle affaldsbeholder
For dig som bor i den sydlige del af kommunen, og som er startet på den nye affaldsordning, så tilbyder vi at hente din gamle affaldsbeholder.

For at få den hentet skal du bare stille den ud til skel med det kuffertmærke som du fik med levering af de nye affaldsbeholdere.
Hvis dit kuffertmærke er blevet væk, er du velkommen til at sætte en seddel på, som informerer om, at vi må tage din beholder.

Vi kører området igennem i løbet af de næste uger, men da vi ikke ved, hvor mange beholdere der er stillet frem, kan vi ikke give en præcis tidsplan for de enkelte adresser.

Skulle du have spørgsmål så kan du måske finde svar på skidtergodt.dk eller kontakte os på affaldoggenbrug@roskilde.dk.

Med venlig hilsen

Affald og Genbrug
Roskilde Kommune

Tag familien med på myrejagt og hjælp forskerne

Myrejagten er i gang i hele Danmark

Tag hele familien med på myrejagt og hjælp forskerne med at kortlægge de danske myrer og deres kostvaner. I Myrejagten udforsker børn og voksne myrernes kostvaner ved at udsætte lokkemad, indsamle lokkemaden og tælle antallet af myrer ved hver type lokkemad. Resultaterne og myrerne sendes bagefter til Statens Naturhistoriske Museum. Her vil  forskerne bl.a. fastslå myrernes foretrukne føde i Danmark og sammenligne deres kostvaner med myrer fra hele verden. De indsendte myrer vil blive artsbestemt og bagefter kommer de til at indgå i Statens Naturhistoriske Museums insektsamling.

Myrejagten er for børn i alle aldre og deres voksne. Jagtsæsonen løber fra starten af maj til og med september, hvor myrerne er mest aktive. Eksperimentet, der kan bestilles på www.myrejagten.dk eller købes for 30,- kr. på en række museer og oplevelsescentre rundt om i landet, kan fx sættes op i baghaven, gården, ved sommerhuset, på legepladsen, campingpladsen eller et grønt areal. Det kræver hverken en lang uddannelse eller en særlig interesse for at være med. En god portion nysgerrighed, tid og lyst er nok.

Myrejagten er ikke bare en stor hjælp for forskerne, det er også en rigtig sjov måde, at blive klogere på naturen, og det kan jo være, at man er heldig og finder en helt ny myreart.

For at deltage i Myrejagten har du brug for to ting:

  • Et Myrejagten kit med alt hvad du har brug for til dit eksperiment
  • En brugerprofil til Myrejagtens inddateringssystem

Læs merewww.myrejagten.dk

God myrejagt!

Én dråbe er nok! Drop sprøjtegift i haven

Én dråbe sprøjtegift er nok til at forurene 60.000 liter rent drikkevand – Det svarer til dit vandforbrug i mere end ét år!

Med kampagnen ”Drop sprøjtegift i haven – én dråbe er nok” sætter de lokale vandværker fokus på at få haveejere i et stort vandindvindingsområde på Sjælland til at droppe sprøjtegiften i haven.

Sprøjtegifte, der blot skulle tage livet af ukrudt, skylles nemlig ned gennem jorden via sprækker og revner, hvor de med tiden risikerer de at ende i det grundvand, vi alle drikker.

Hvorfor skal du droppe sprøjtegiften i din have?
Der bliver brugt en hel del sprøjtegifte i Danmarks ca. én million private haver. Giften rammer hele økosystemet i haven. Sprøjtegifte er beregnet til at udrydde specifikt ukrudt eller skadedyr, men giften kan også skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven. virker ikke altid specifik. Når du bruger sprøjtegift i din have, er der en risiko for at det ender i vores alle sammens grundvand.

For mange haveejere virker det nemmere at bruge sprøjtegift for at undgå ukrudt, men der er faktisk mange nemmere alternativer, som er langt bedre for naturen. Læse mere her

 

Kampagnen
Skovbo Vandsamarbejde I/S er et samarbejde mellem de lokale vandværker i det tidligere Skovbo Kommune og HOFOR A/S, som fra kildepladser henter drikkevand til København og omegn. Samarbejdet er etableret med ét klart formål; at passe på det fælles drikkevand.

Der arbejdes på Stationspladsen

Der er kommet godt gang i arbejdet på stationspladsen. Første opgave har været at fjerner eksisterende belægning og lave bedet i midten.

Der er  åbnet en passage til den lille p-plads. Når den blivende passage skal laves formentlig i slutningen af maj vil parkeringspladsen være lukket i en periode mens der arbejdes, samt efterfølgende i 14 dage mens betonen hærder, før der kan køres på den. Senere skal der udlægges nyt asfalt på selve pladsen hvilket sandsynligvis bliver i juli.

Ifølge tidsplanen er vi færdige med alle belægningsarbejderne midt i juli, der kan dog forekomme lidt justeringer efterfølgende. Til september lægges løg og plantes stauder og så kommer træerne til oktober.

På Torvet er bedet nu færdigt. Der vil komme sommerblomster i til juni, så det er smukt henover sommeren, indtil det skal plantes til med de blivende stauder i slutningen af september.

 

Svømmehal i Viby kom tættere på

Tænketanken for svømmehal til Viby præsenterede deres tanker om en svømmehal i Viby for både borgere og politikere onsdag aften. Der var mange fremmødte med interesserede spørgsmål og ikke mindst støtte og opbakning til projekt svømmehal til Roskilde Syd. Viby Svømmeklub med Anne Klein i spidsen fik behørigt applaus for det hidtige arbejde med at stable en svømmeklub på benene og ikke mindst for i dag at være formand for 400 medlemmer.

Efter tænketankens præsentation var det tid til gruppearbejde, hvor alle fik mulighed for at aflevere kommentarer og ideer. Endelig blev aftenen rundet af med en politikerrunde, hvor alle Roskildes politiske partier fik lejlighed til at sige, hvad de tænker om en svømmehal i Roskilde Syd. Der var stor ros fra alle partier for tænketankens arbejde, mange gode ønsker til det kommende arbejde og opfordringer til endelig at blive ved med at arbejde på sagen, men ikke konkrete løfter.

De fleste partier gav dog udtryk for, at de er positive over for en svømmehal i Viby, enkelte partier endog at den står højt på ønskelisten og at arbejdet begynder i kommende valgperiode, og i hvert fald at den nok skal komme. Torben Kristensen fra Roskilde avis, der var inviteret til at holde styr på politikernes taletid, sluttede med at konkludere, at en svømmehal i Viby er kommet tættere på i aften.

Korinth Kro fik hjælp af Viby håndværker

Netværket Mand&Bil valgte Korinth Kro som det projekt, der i to dage fik stillet gratis arbejdskraft til rådighed

Det var sjovt at være med til, fortæller Michael Rasmussen fra Viby Sjælland, der er en del af netværket Mand&Bil, der har udpeget Korinth Kro som vinder af projeket “Samfundshjælper 2017”. Sammen med 9 andre håndværkere knoklede han to lange dage på den gamle, forfaldne kro, som en frivillig forening forsøger at genrejse som Hostel og lokalt samlingssted.

“Mand&Bil Samfundshjælper 2017” er en konkurrence, hvor vinderen får stillet 10 mand, 10 biler og to ton værktøj til rådighed i to dage. Korinth Kro er valgt blandt i alt 22 projekter over hele landet, mest fordi det jo er et helt sindsygt projekt. Det er en ekstremt stor bygning, så de kan virkelig bruge noget hjælp. Og så ligger der en meget fin plan, om at gøre annekset klar til overnatning og få økonomi i det hele, siger Mikael K. Truelsen fra Odense, som startede netværket Mand&Bil i 2008. Også mange frivillige fra foreningen stillede op de to dage, og kørte i pendulfart til genbrugspladsen i Faaborg med alt det byggeaffald, håndværkerne fik revet ned.
Der blev banket gulve op i den gamle krosal, revet toiletter ned i anneksbygningen, hvor der skal indrettes otte nye værelser og nye baderum og toiletter til det hostel, der gerne skulle åbne næste forår, fortæller Michael Rasmussen. Selv gik jeg hele weekenden og lavede vinduer i kroen. Det er jo mit håndværk. Som håndværkere kører vi jo meget alene rundt til job, så det var helt hyggeligt at være mange på den samme arbejdsplads, så kan vi virkelig flytte noget – og så føles det bare godt at gøre noget samfundsnyttigt. Der var en forening der blev meget glad og ligesom fik ny pust i den kæmpe opgave de har med kroen.

Venstre klar med to kandidater fra Syd

Endnu to muligheder for at stemme lokalt til kommunalvalget

19 kandidater blev det til, da Venstre valgte de kandidater, der skal repræsentere partiet ved  efterårets kommunalvalg i Roskilde Kommune. To kandidater fra Roskilde Syd kom med på listen. Det er Jette Tjørnelund fra Viby og Villads Sørensen fra Snoldelev.

For mange borgere i Syd vil Jette Tjørnelund være et kendt ansigt. Hun manglede ganske få stemmer ved valget i 2013 og har derfor allerede som førstesuppleant vikarieret flittigt i byrådet i den indeværende periode og deltager aktivt i såvel debatter som i at bringe Roskilde Syd på dagsordenen. Her fra 1 april er hun indtrådt som fuldgyldigt medlem af byrådet fordi en anden har trukket sig helt. Hun har fået sæde i skole- og børneudvalget perioden ud.

En af de nye kandidater på Venstres liste er Villads Sørensen, der er landmand fra Snoldelev, og som sidder i Roskilde Dyrskuets bestyrelse. Han har en del erfaring med bestyrelsesarbejde og mener, der er for langt fra Roskilde syd til Roskilde by.

Blomstersnedkeriet fejrer 10 års jubilæum

En af Vibys profilbutikker fejrer i disse dage 10 års jubilæum. Det er Blomstersnedkeriet med Maiken Sørensen i spidsen. Og der er sket noget i de ti år butikken har haft adresse i Viby. Ikke bare overlevede butikken finanskrisen, men den har også formået at vokse sig større og større for sidste år at flytte til de nuværende lokaler i Søndergade 1A og endda at udvide varesortimentet til at handle om andet end blomster – og det kan kunderne lide.

Der er flere grunde til at gå forbi butikken og ønske tillykke med jubilæet. Maiken Sørensen gør nemlig også et ikke ubetydeligt arbejde med en bestyrelsespost i Viby Cityforening og dermed for udviklingen af hele Viby og ikke bare for sin egen butik. Ikke mindst som tovholder på det store projekt Høstfest i Viby.

Nåe ja, så bugner butikken selvfølgelig af friske varer og gode jubilæumstilbud. Fredag 31. marts kl. 15 byder butikken på kaffe og kage.

Top