18% af booket tid i kommunal facilitet går til spilde

Når Roskilde Kommunes haller, sale, musiklokaler, kunstgræsbaner mv. bookes af foreninger og oplysningsforbund, så går 18% af den bookede tid til spilde. Det viser en rapport, der sammenligner tal for, om der har været aktivitet på et sted med, om det samme sted har være booket.

Rapporten samkører data fra kameraer i de forskellige faciliteter og kommunens bookingsystem.
De data, der hentes ud af kameraerne, er slørede, og det er ikke muligt at identificere personer på billederne.

Målingen viser, at 68 faciliteter i Roskilde Kommune var booket 12.564 timer i november måned 2022, hvor brugerne mødte op. Der var booket 2.672 timer, hvor brugerne ikke mødte op. Det vil sige, at 82% af den bookede tid blev benyttet af brugerne, og 18% af den bookede tid gik til spilde.

“Vi har lige fået tallene præsenteret i Kultur- og Idrætsudvalget, og det her er helt sikkert noget, vi skal arbejde videre med”, siger udvalgsformand Mogens Hallager.

“Hvis vi kan forbedre udnyttelsen af de faciliteter, kommunen stiller til rådighed for de frivillige brugere, kan vi opfylde mange flere ønsker om lokaletider til kultur eller idræt. Det må til hver en tid være vores første prioritet frem for at skulle finde endnu flere lokaler eller ligefrem udvide og bygge nyt”, siger formanden.

Viby er bedre kørende

Formanden for Viby Idrætsforening, Dan Olsson er ikke overrasket over tallene. “Jeg har dog endnu ikke set undersøgelsen, siger han indledningsvis, men det håber jeg snart at få lov til, så vi kan dykke ned i vores lokale tal. Men vi ER bedre kørende i Viby, så meget kan jeg sige, fortsætter han. Som jeg husker nogle tidligere DGI-tal, så er vores udnyttelse på mere end 90%”. Og så er der nogle strukturelle problemer i det nuværende bookingsystem, som spærrer for større udnyttelsesgrad. Fx har skolen pr. automatik booket hallen i Viby hver dag fra 8-14, hvilket jo spærrer for at sætte gang i andre aktiviteter, når de som fx for tiden kun bruger den en gang om ugen.

Jeg glæder mig over den politiske opmærksomhed på området og ser frem til samarbejdet med Kultur og Idrætsudvalget om at få endnu bedre udnyttelse af vores faciliteter, slutter Dan Olsson

Fakta

Rapporten giver et indblik i, hvordan brugerne brugte deres bookede tider i perioden 31. oktober til 4. december 2022. Perioden er valgt, fordi den giver et repræsentativt billede af sæsonen.
 

Kommunens kameraovervågning sammenholdt med bookingsystemet kan vise meget om brugen af de forskellige faciliteter. Systemet giver også mulighed for at gå i dialog med de enkelte brugere omkring bedre udnyttelse af lokalerne og have fokus på afbookning af tider, der alligevel ikke skal bruges.


Systemet inddrager endnu ikke de tidspunkter, der slet ikke er bookede. Fx er skolernes brug af tiden fra 8 til 16 på hverdage ikke medtaget. Her kunne der være ledige tidspunkter, som måske kunne bruges til ældreidræt, barselshold eller andre brugergrupper, der har ledig tid i dagtimerne.


Hvis flere tidspunkter blev frigjort i aftentimerne, var der mulighed for at fylde dem med andre former for aktiviteter og organiseringsformer. En mulighed kunne være at udvide kommunens Åben Hal projekt med flere tider, der kan bookes fra gang til gang af private.