2019 bliver deleår spår ny Deleforening

AFLYST: Stiftende generalforsamling af Viby Sj. Deleforening

 I Viby Sj. bliver det nye år et deleår! For allerede tirsdag 22. januar 2019 holder Viby Sj. Deleforening sin stiftende generalforsamling, der afholdes i caféen på KulturCosmos. Mødet starter kl. 19.30 og slutter omkring kl. 21. UDSAT INDTIL VIDERE …

Deleforeningen vil have til formål at aktivere hele den sydlige del af Roskilde til at dele – og især i et større perspektiv. Vibyområdet har nemlig allerede en Facebookgruppe Del med din nabo i Viby Sj., der deler  mindre ting, som fx tøj, maling, køkkenting mv.

Viby Sj. Deleforenings sigte handler mest om overordnede projekter, der kan nå ud til et større antal borgere, som fx at skaffe delebiler, at igangsætte en bæredygtig bydel (i lighed med Munksøgaardfællesskabet på Trekroner)mv. En bæredygtig bydel i Viby kunne bl.a. også inkludere en mindre bæredygtig svømmehal, da Roskilde Syd jo har manglet sådan en længe!

Initiativtageren til Viby Sj. Deleforening er Susanne Mortensen, der fra efteråret 2018 har været tovholder for projekt Viby Sj. Delecykler i samarbejde med KulturCosmos. Gennem den aktivitet, har Susanne fået vakt så bred en interesse i byen for deleøkonomi, at hun har ønsket at starte en særskilt forening, hvor oplysning om bæredygtig deleøkonomi og større aktiviteter i forbindelse med den bliver formålet.

Den brede interesse for sagen, har betydet, at nogle ny-tilflyttere med ønske om at arbejde for deletanken har meldt ud, at de muligvis ønsker at opstille til bestyrelsen. Flere fra den ”gode gamle garde” i byen, dvs. nogle af dem, der altid stiller op til nyt, har også vist interesse, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at stille op.

Deleforeningen søger interesserede, der ønsker at udvikle byen til en bæredygtig by på alle niveauer. Vi ønsker at samarbejde så bredt som muligt, og gerne med alle foreninger i byen. Initiativtagerne opfordrer derfor flest muligt at møde op til den stiftende generalforsamling 22 jan. i det nye år. Tilmelding kan ske  i opslaget om begivenheden i Facebookgruppen: Viby Sj. Deleforening.