Tak fordi du vælger at læse nyhedsbrevet fra 4130-viby.dk.

Kære Borgere og medlemmer af Viby Cityforening
Viby Cityforenings bestyrelsen har afholdt Generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 i Vibyhallen, hvor foreningens medlemmer var repræsenteret med ét medlem. Dette nyhedsbrev er et opråb til alle om at støtte aktivt op om foreningen, for det er ikke muligt at fortsætte uden støtte og hjælp fra Erhvervsdrivende og borgere i Viby:


Hvad kan Viby Cityforening gøre for dig?
Med den nødvendige støtte og hjælp fra Erhvervsdrivende og borgere i Viby, kan Viby Cityforening være talerøret udadtil, som kan gøre Viby Sjælland til andet end blot en plet på landkortet. Hvem ville ikke være stolt af at bo i Viby, hvis byen blev omtalt positivt i medierne og af borgere i omkringliggende byer? Hvad nu hvis Viby kunne profileres på baggrund af noget unikt vi gjorde i byen? Hvad nu hvis Viby fik sin egen trade-mark?
Der er en mangfoldighed af muligheder med den rette støtte og engagement fra både erhvervsliv og borgere. Viby får snart sit eget kulturhus. Kultur trækker mennesker til byen til gavn for erhvervslivet. Boligmassen er under massiv udvidelse. Der arbejdes med at gøre veje og cykelstier mere sikre. Alt dette er i høj grad blevet vedtaget, fordi Viby Cityforening har presset politikerne i Roskilde kommune til at prioritere de nævnte tiltag.

Hvad kan du gøre for at støtte Viby Cityforening?
Som erhvervsdrivende i Viby:
 Som erhvervsdrivende skal du først og fremmest melde dig ind i Viby Cityforening, for der skal medlemmer til at holde foreningen kørende. 
Herudover skal du give feed-back på foreningens tiltag og nyhedsbreve og komme med ideer til nye initiativer og forbedring, deltage i virksomhedsevents m.v.
Som borger i Viby:
 Som borger er det vigtigt at du læser nyhedsbrevene på Foreningen hjemmeside. Vi modtager ros og konstruktiv kritik med stor tak, for det viser at vores bestræbelser ikke er forgæves.
Herudover skal du deltage i arrangementer i den udstrækning det er muligt og helst i dem alle.
Meld dig til flokken, som vil hjælpe. Giv tilsagn om mulighed for at hjælpe og de begrænsninger i hjælpen, som der måtte være.
Alle er velkommen, også hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage aktivt, men blot ønsker at bidrage med dit gode humør.

Hvad er der ved at ske med Viby Cityforening?
Viby Cityforening er ved at lukke. Ja, du læste rigtigt: ved at lukke!
Men det kan DU lave om på! 


Som Erhvervsdrivende i Viby:
Mød op til den ekstraordinære generalforsamling den 16, september 2021 og støt aktivt op om foreningens fortsatte virke.
Stil op som medlem af Viby Cityforening, eller peg på emner, som er interesserede. Vi mangler både formand og menige medlemmer. 
Hvis du er forhindret i at deltage, så giv besked til Viby Cityforening og giv din støtte og send fuldmagt til afstemning.

Som borger i Viby:
Giv din støtte til foreningen i form af ros eller ris til tiltag, hjælp til aktiviteter m.v. Al hjælp og støtte, stort, som småt modtages med stor tak. Overvej om du er interesseret i at deltage i en kultur/festudvalg gruppe, som kan hjælpe med at arrangere de forskellige arrangementer.  
Overvej om du vil være det medlem i bestyrelsen, som kan stå for de praktiske ting. Bl.a. udskiftning af Flag ved trekanten, Opsætning af flag ved bl.a. byens konfirmationer, hjælp med opsætning af julelys samt andre praktiske opgaver, som Bestyrelsen også står for i byen.
 Er der andre i byen, der gerne vil være en del af en meget velfungerende og harmonisk bestyrelse, så kontakt os endelig. Vi afholder typisk bestyrelsesmøder 8 gange årligt (+/-) og vi er gode til at fordele opgaverne imellem os, så ingen følger sig presset.
SÅ KONTAKT OS ENDELIG.

Hvad sker der hvis Viby Cityforening lukker?
Viby mister det fælles talerør, som Viby Cityforening har været for byen og som i vid udstrækning har lagt pres på byrådet i Roskilde kommune i forbindelse med gennemførelsen af mærkesager, som har stor betydning for Viby infrastruktur og byudvikling.  
Herudover vil der ikke længere være en forening, som kan forestå planlægning af juletræstænding, høstfest, flag i byen, påskepyntning m.v.

Høstfest:
Det store spørgsmål er stadig…..Kan vi afholde Høstfest i år. Vi har drøftet det i bestyrelsen og vi er enige om, at det kunne være helt fantastisk.
Det ser på nuværende tidspunkt ud til at Danmark er åbnet 100 % igen, når det er tid til høstfesten.
Vores tanke kunne være en Høstfest i et andet og lidt mindre format, nu vi er så tæt på inden planlægningen starter op.
Vi er nu i et kraftigt tidspres, hvis det skal nås i år. Vi kan ikke gøre det hele selv. Vi kan stå for den overordnede planlægning, men der skal hjælp til alt det praktiske, når vi ikke har længere tid til planlægningen. Det vil under alle omstændigheder blive nødvendigt at nedsætte ambitionsniveauet i forholdet til tidligere år.

Vi har derfor besluttet at afholde møde den 24. juni kl. 1830 i Viby Idrætscenter, hvor eneste punkt på agendaen vil være:
”Kan vi ved fælles hjælp få arrangeret og afholdt Høstfest 2021 i Viby?”
Alle borgere og erhvervsdrivende, som vil bidrage med hjælp til afholdelse af høstfest 2021, opfordres hermed på det kraftigste til at deltage i mødet.
Viby Cityforening kan ikke afholde høstfest uden hjælp, så mød op og hjælp os med at få arrangeret endnu en høstfest i Viby til glæde for alle i byen.

På vegne af Viby Cityforenings bestyrelse

Formand Marianne Vosgerau Aakjær

ET UDVALG AF DE SENESTE NYHEDER

Flere findes på www.4130-viby.dk

Målet er fast arbejde

Man ved, at få timers arbejde om ugen baner vejen for et rigtigt job, men det er ikke nemt at finde den type job. Så nu skal de unge småjobbe på kommunale arbejdspladser. Erfaringen med at gå på arbejde har vist sig at øge både modet og lysten til at søge job. Men et job nogle få timer om ugen …

Læs mere.

Halvdelen af alle nye boliger er senioregnede

I Trekroner er mange boliger senioregnede, da de har elevator op til lejlighederne Roskilde Kommune har gennemgået alle afsluttede, igangværende og planlagte boligprojekter inden for indeværende byrådsperiode. Opgørelsen viser, at der i alt er opført og planlagt 4.000 boliger i hele kommunen. Af disse er 47% egnede til seniorer. "Vi kan se, at mens der flytter flere til Roskilde Kommune, …

Læs mere.

Viby If i fuld gang efter genstart

Nu må der igen spilles kampe i Viby IF og drengene her går til den. Har du tjekket om dit hold er i gang igen? Vi er glade for samfundets genåbning siger Dan Olsson, formand for Viby IF. Vi tror nemlig, at vi mennesker har et stort behov for, at være sammen og et af de bedste steder i Viby …

Læs mere.

Coronaskulptur blev afsløret

Clotilde på Torvet i Viby. Marianne Fogtmann og Berit Jørgensen. (Foto: Carsten Thuesen) Coronaskulpturen Clotilde – et stykke sort samtidskunst - blev lørdag indviet på Torvet i Viby Sj. Det skete i høj sol med taler, snoreklipning og blomsteroverrækkelse til de to kunstnere; Berit Jørgensen, Beton og Latex på Vibygård, og Marianne Fogtmann, tovholder for BilledCosmos – en gruppe i …

Læs mere.

Ny rundkørsel blev indviet

Den nye rundkørsel i Viby blev officielt indviet onsdag den 5. maj af 4. klasserne på Viby Skole sammen med formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting, og medlemmer af byrådet. Rundkørslen forbinder Tofthøjvej / Skolevej og er det første skridt til en mere sikker skolevej. Fjerde klasse fra Viby Skole stod for opsætningen af de røde vejsideplakater. Plakaten har …

Læs mere.

Nye regler for katte ...

I tirsdags den 4. maj blev lovforslaget om ændringen af Bekendtgørelsen om Lov om Mark-og Vejfred - vedtaget i Folketinget. Det betyder at fremlysningspligten for umærkede katte ændres fra 1. juli 2021. Tidligere har loven påkrævet at en kat skulle fremlyses i 72 timer, inden den kunne optages eller videreformidles. Fremover kan en umærket kat, optages eller videreformidles med det …

Læs mere.

Er de 27 indsatser for vand- og klimatilpasning rigtige?

Arkivbillede fra Viby 2017 Klima- og Miljøudvalget sender nu sine planer for at håndtere klimaforandringerne ud til kommentarer. Er vi på rette vej, spørger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. Der er 6 uger til at svare på, om planens 27 indsatser ruster kommunen til fremtidens klimaudfordringer. "Helt tilbage i 2013 vedtog vi i byrådet en Strategi for …

Læs mere.

Perlen bliver seniorbofællesskab

Selv om der er stor efterspørgsel på ældreboliger, er det alligevel svært at udleje boligerne ved Perlen i Gadstrup. Nu skal der være seniorbofællesskab i stedet. Gennem en årrække har det været svært at udleje ældreboligerne, Perlen, i Gadstrup. Der er ganske enkelt ikke nok borgere, berettiget til en ældrebolig, der ønsker at bo der. Det kan være svært at …

Læs mere.

Særlig hjælp til rygestop

Socialt udsatte borgere får nu bedre mulighed for at kvitte smøgerne. Roskilde Kommune har nemlig fået over 4 millioner kroner til et helt nyt rygestopprojekt. Har altid elsket at ryge -        Jeg har røget, siden jeg var 21 år. Jeg har altid elsket at ryge, men da jeg stoppede med min medicin, mistede jeg lysten. Nu har jeg taget en …

Læs mere.

Roskilde vil måle livskvalitet hos ældre

Vi sætter alt for ofte lighedstegn mellem kvaliteten i ældreplejen og det, der kan måles og vejes. Det er nemlig langt svære at sætte formel på livskvalitet og værdighed. Det vil Roskilde Kommune nu gøre op med. De ældres livskvalitet og værdighed er i fokus i en række af de udviklingsintiativer, der sættes i gang i løbet af året. Et …

Læs mere.

T-krydsbyggeri i Viby i gang

Så er der gang i byggeriet af de to t-kryds i Viby, der skal gøre Vibyvejen-Dalen og Assendløsevejen-Grønningen til et sikrere sted at færdes, ikke mindst for de mange skolebørn, som hver dag krydser byen netop her. Vi skal i gang med at signalregulere, fortæller Roskilde Kommune. Formålet med signalregulering er at øge sikkerheden i krydset for de bløde trafikanter …

Læs mere.

Nyt om 4130-viby.dk

Hjemmesiden har siden vi gik i luften i april 2014 haft mere end 300.000 besøgende. 

Der kommer hele tiden nyt indhold på siden. Nye foreninger, nye erhvervsdrivende og flere og flere modtagere af nyhedsbrevene. Tak til alle der bidrager konstruktivt med at holder siden ajour. Har du selv en nyhed så send den til: nyhed@4130-viby.dk

Er du arrangør og vil du gerne have dit arrangement i kalenderen på forsiden af 4130-viby.dk, og med ud til alle de mange nyhedsbrevslæsere, så opret en begivenhed fra forsiden.

Og det er både nemt og billigt at annoncere på hjemmesiden. Se her hvordan