Kære medlem af Viby Cityforening

Denne mail for blot at huske dig på, <t u er indkaldt til:

Ordinær generalforsamling i Viby Idrætcenter 17. april kl. 19.00-21.30

Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes §7 og med dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det seneste år v/konstitueret formand Inga Skjærris

3. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab) v/ Betina Sørensen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Marianne Vosgerau (genopstiller), Wikie Frederiksen (genopstiller)

5. Valg af suppleanter

Kandidater: Niels Heiberg (genopstiller)

6. Valg af interne revisorer Grant Thornton (genopstiller)

7. Eventuelt

 Vi glæder os til at se rigtig mange.

På vegne af Viby Cityforenings bestyrelse

Konstitueret formand Inga Skjærris

Nyt om 4130-viby.dk

Hjemmesiden har siden vi gik i luften i april 2014 haft mere end 500.000 besøgende. 

Der kommer hele tiden nyt indhold på siden. Nye foreninger, nye erhvervsdrivende og flere og flere modtagere af nyhedsbrevene. Tak til alle der bidrager konstruktivt med at holder siden ajour. Har du selv en nyhed så send den til: nyhed@4130-viby.dk

Er du arrangør og vil du gerne have dit arrangement i kalenderen på forsiden af 4130-viby.dk, og med ud til alle de mange nyhedsbrevslæsere, så opret en begivenhed fra forsiden.

Og det er både nemt og billigt at annoncere på hjemmesiden. Se her hvordan