Ældresagen søger nye bestyrelsesmedlemmer

Det er tid til vagtskifte i Ældre Sagen Ramsø

Den nuværende bestyrelse har efterhånden har siddet i over 10 år, så der er brug for friske kræfter. Især til posten som formand er der hårdt brug for et emne der efter en længere eller kortere introduktion, på sigt vil kunne påtage sig posten.

Det kommende formandsemne, vil møde en sammentømret, hårdtarbejdende bestyrelse, som på alle måder vil hjælpe det nye formandsemne godt på vej. Den kommende formand vil også møde en lokalafdeling med veldefinerede arbejdsområder og et velstruktureret lederteam, der er indstillet på et godt samarbejde. Der er valg til bestyrelsen medio marts 2019.

Henvendelse til nuværende formand Karen Larsen, 3082 9646.