Alle smittekæder skal brydes

Fremover kan roskildeborgere, der er testet positiv for coronavirus, blive ringet op af kommunen. Formålet er at sikre, at alle smittede har mulighed for at gå i isolation og at alle deres nære kontakter får besked.

“Det er afgørende, at vi får brudt flere smittekæder. Derfor vil vi rigtig gerne hjælpe sundhedsmyndighederne med smitteopsporingen. Hvis vi bliver bedre til det over hele landet, så er der håb om, at vi kan løsne lidt på restriktionerne”, siger borgmester Tomas Breddam.

Roskilde Kommune har stadig for høje smittetal. Derfor har kommunen indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bistå med smitteopsporingen mod corona. Helt konkret betyder det, at kommunen træder til, hvis styrelsen ikke kan få kontakt til en borger, der er testet positiv med corona-virus.

        “Corona er jo lumsk, og vi smitter, før vi kan mærke, vi er syge. Så vi skal have fat i alle smittede og deres nære kontakter så hurtigt som muligt. Og vi skal være sikre på, at de har mulighed for at gå i isolation”, siger borgmester Tomas Breddam.

Hvis sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med en smittet borger, vil kommunen forsøge, enten via telefon eller ved at møde op på borgerens bopæl. Formålet er at sikre, at den smittede går i isolation og at nære kontakter får besked, så de kan gå i isolation og blive testet. Hvis smittede borgere eller nære kontakter ikke har mulighed for at gå i isolation på deres bopæl, kan kommunen hjælpe med et isolationsophold.

FAKTA
Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for smitteopsporingen. Kommunen bidrager til opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer til smittede borgere, hvor det ikke er muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at identificere telefonnummer på eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer. 
Der er to typer samtaler med den smittede, hvor det kan være relevant med bistand:
• Den første samtale med den smittede med vejledning om isolation og identifikation af nære kontakter
• Opfølgende isolationsopkald.
Kommunen melder dagligt tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed.