Bestyrelse

Inga, Michael, Betina, Wickie, Hans, Marianne og Niels

Viby Cityforenings bestyrelse

Formand, Hans Eiler Hammer (frivillig) formand@4130-viby.dk Tlf: 2211 4301

Næstformand, Inga Skjærris (Viby If) Skjaerris@fasttvnet.dk Tlf: 4015 6883

Kasserer, Betina Sørensen (BS Bogføring) kasserer@4130-viby.dk Tlf: 2280 9633

Sekretær, Michael Bruhn Rasmussen, (frivillig) michael.bruhn.rasmussen@gmail.com Tlf: 2215 3910

Wickie Lund Frederiksen (frivillig) walm@c.dk

Marianne Vosgerau (frivillig)

Johan Bergstrøm (Bygma) jobe@bygma.dk (ikke med på billedet)

Suppleant: Niels Heiberg

Webmaster:
Marianne Pedersen (PE-Design, Grafisk Kommunikation) webmaster@4130-viby.dk Tlf: 2087 0747

Mere om CityForeningen