Blåt lys betyder “kør” for cyklister

Nu er der installeret blåt lys i viadukten ved Ørstedvej i Viby

Det blå lys er tændt, når cyklisterne har grønt og skal cykle igennem.

Tidligere skulle cyklister trække cyklen igennem viadukten oppe på fodgængerarealet.

I sammenhæng med ombygningen af krydset ved Damgårdsvej kan cyklister nu cykle igennem nede på kørebanen i deres egen signalfase.

Som det ses, så er det meget tydeligt når det er mørkt. Knapt så tydeligt i dagslys …