Borgermøde om ejendom på Birkedevej, Viby.

Roskilde Kommune ønsker at bruge ejendommen Birkedevejen 1, Viby Sjælland, til midlertidig bolig til voksne flygtninge og uledsagede flygtningebørn
Derfor inviteres til borgermøde.Tid og sted: tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 17.00 – 19.00 i Viby Hallens Cafeteria, Lindevej 32, 4130 Viby Sjælland.Program
17.00 – 17.15 Velkomst – formål med og introduktion til mødet v/ Formand for Beskæftigelses og Socialudvalget Bent Jørgensen

17.15 – 17.50 Information om Birkedevejen 1 som midlertidig bolig til voksne flygtninge og uledsagede flygtningebørn v/Maria Tvarnø Administrationschef, Social og Integration

17.50 – 18.00 At være nabo til Haraldsborg – et midlertidigt boligtilbud i Roskilde med plads til 27 flygtninge v/ Bodil Uldal og Lis Frederiksen, naboer og frivillige på Haraldsborg

18.00 – 18.15 Pause

18.15 – 18.50 Spørgsmål og svar til udvalgsformand og forvaltning v/ordstyrer Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

18.50 Tak for i aften v/ Udvalgsformand Bent Jørgensen

Emner

  • Hvem er målgruppen, der flytter til Birkedevejen?
  • Hvordan modtager Roskilde Kommune de nye flygtninge?
  • Hvordan ser flygtningenes hverdag ud, når de flytter til kommunen?
  • Hvad er kommunens planer for Birkedevejen som midlertidig bolig for flygtninge?
  • Hvordan holder kommunen opsyn med stedet?
  • Hvilke aktiviteter vil der være i huset?
  • Hvordan kan jeg som nabo være med til at give vores nye borgere i kommunen en god start?