Borgermøde om nye boliger på Industrivej

Industrivej

Det tidligere erhvervsareal på Industrivej ønskes bebygget med boliger og derfor skal lokalplanen ændres. Der er udarbejdet nyt lokalplanforslag (517). Og der holdes borgermøde om sagen, den 6. august 2015 i Kulturhuset, Søndergade 13 i Viby Sj. kl. 19-21.00.

Området har tidligere været anvendt til erhverv, men har ligget uberørt hen i flere år. Med kommuneplan 2013 blev rammeområdet ændret fra erhverv til boligformål. Ejeren af arealet har udarbejdet et skitseprojekt og anmodet Roskilde Kommune om at udarbejde en lokalplan der kan muliggøre det. Ifølge skitseprojektet skal der bygges 35-45 tæt-lave boliger i op til to etager svarende til en bebyggelsesprocent på op til 40%.

Lokalplanforslaget kan findes her: