Byggeboom i Viby

Høringen af helhedsplanen for Viby Øst og lokalplanen for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård er knap overstået, inden Plan- og Teknikudvalget nu sender endnu en lokalplan for Skousboområdet i høring. Forslaget til denne lokalplan gør resten af den “inderste” del af Skousbo klar til byggeri.

Samlet set vil Skousbo og Viby Øst kunne rumme over 700 boliger, når begge områder er færdigudbyggede.

“Boligudviklingen på Skousbo er en vigtig del af den samlede indsats, der sammen med en opgradering af Viby bymidte skal skabe grundlag for ny dynamik og udvikling i byen. Lokalplanen, vi nu sender i høring, gør det muligt at opføre op til 56 boliger med stor variation i boligtyper og størrelser for at sikre et mangfoldigt boligtilbud”, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.
“Lokalplanen giver ud over boligerne og mulighed for, at vi kan anlægge den sidste del af Syvmose Allé, planlægge Syvmosekilen og etablere Syvmose Plads. Vi sikrer også, at der i midten af hver boligenklave, bliver arealer til fælles grønne gårdrum og eventuelle fælleshuse. Begge dele skal styrke et stærkt naboskab i boligområderne og bydelen som helhed”, forklarer udvalgsformanden.


Fakta

Forslaget til lokalplan skitserer, at boligerne langs Syvmose Allé opføres med en tæt, høj og bymæssig karakter, mens bebyggelsen mod Syvmosekilen og det omgivende landskab bliver lavere og mere åben.
Her bliver der plads til byhuse og små villagrunde på 400-550 m2. De mindre grundstørrelser opvejes af, at der til området hører et stort fælles og grønt friareal, som boligerne orienterer sig ind i mod, ligesom de er omkranset af Syvmosekilen.
Med de små villagrunde understøtter lokalplanen selvbyggeri, hvor den enkelte kan købe, tegne og opføre bolig på egen grund.


Lokalplanen for blandede boliger på Skousbo kommer i offentlig høring fra 10. februar til 12. april og der afholdes digitalt borgermøde den 18. marts.