Byggeboom presser sagsbehandlingen

Antallet af byggesager i Roskilde Kommune er steget 40% fra 2020 til 2021. Kommunens Plan- og Teknikudvalg har måttet vedtage en prioritering, så nogle typer sager kommer øverst i bunken.

Over de sidste 5 år er antallet af byggesager i Roskilde Kommune steget ca. 35%, og 1. og 2. kvartal 2020 sammenlignet med 1. og 2. kvartal 2021 viser en stigning på omkring 40 %.

Det betyder, at der lige nu er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 45 arbejdsdage målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

Det såkaldte servicemål er 40 dage – og det er overholdt for ca ¾ af sagerne, mens der desværre for ca. ¼ af de byggetilladelser, som er givet, har været en sagsbehandlingstid på over 40 dage. Det sker typisk i de større og mere komplekse sager.

“Med det ekstra store pres vi oplever for tiden, har vi i Plan- og Teknikudvalget besluttet, at vi ikke kan følge den normale praksis med, at sager behandles i den rækkefølge, de kommer ind.
Vi må prioritere nye ansøgninger om byggetilladelser og lignende først og derfor give fx forespørgsler, dispensationsansøgninger og lovliggørelsessager en lavere prioritering.
De prioriterede sager behandles i den rækkefølge, de er sendt ind,”
fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

Det store pres på sagsbehandlingen skyldes ikke kun, at der har været en stigning i antallet af ansøgninger på 35% de seneste år. Ud over det er der uventet mange kompliceret lovliggørelsessager i forbindelse med BBR-registreringen, som skal bruges til Skats ejendomsvurderingssystem.

Fakta

Disse sags- og opgavetyper prioriteres højest

  • Nye boliger og tilbygninger
  • Større byggesager vedrørende nye rækkehuse
  • Uopvarmede tilbygninger
  • Nye sekundære bygninger, såsom carport og drivhuse
  • Nedrivning af boliger, hvor der søges om tilladelse til opførelse af nyt hus
  • Vurdering af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom
  • Lovliggørelse af allerede opført boligbyggeri, hvor ejendommen er til salg
  • Igangværende ulovligt byggeri eller forhold, der kan være til fare
  • Øvrige prioriterede opgaver fx sundhedsfarlige boliger og sager om ændring af varmeforsyning.

Generelt prioriteres sager, som er fuldt oplyste og uden dispensation og helhedsvurderinger, højere end andre sager.