Byggesag er fortsat presset

Fortsat mange byggesager i Roskilde Kommune

Antallet af ansøgninger om at bygge nyt eller bygge om og omfanget af de såkaldte lovliggørelsessager er stadig højt i Roskilde Kommune.

Plan- og Teknikudvalget har nu drøftet en række tiltag, der skal speede det lidt op. Over de sidste 6 år er antallet af byggesager i Roskilde Kommune steget 56%. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 4. kvartal 2021 er 33 arbejdsdage målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

Det såkaldte servicemål er 40 dage – og det er i gennemsnit overholdt for “almindelige” byggesager – men andre typer af sager kommer på bekostning af dette længere ned i bunken.

“Plan- og Teknikudvalget har tidligere besluttet, at vi ikke kan følge den normale praksis med, at sager behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Vi må prioritere nye ansøgninger om byggetilladelser og lignende først og derfor give fx forespørgsler, dispensationsansøgninger og lovliggørelsessager en lavere prioritering. Nu har vi ud over det diskuteret at justere på en række områder for at få sat farten endnu mere op,” fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

Det store pres på sagsbehandlingen skyldes ikke kun, at der har været en stor stigning i antallet af ansøgninger de seneste år. Ud over det er der uventet mange kompliceret lovliggørelsessager i forbindelse med BBR-registreringen, som skal bruges til Skats ejendomsvurderingssystem.

Kommunen har brugt eksterne konsulenter til at lave et servicetjek af byggesagsbehandlingen. De har en række anbefalinger, som udvalget nu har fået forelagt:

 • Hvis kommunens Informationscenter ikke kan svare på et spørgsmål i telefonen, bliver der nu mulighed for at booke en tid via hjemmesiden, hvorefter en byggesagsbehandler ringer tilbage. Det bliver ikke betragtet som en egentlig sag og dermed spares der tid.
   
 • Byggesagsbehandlerne vil i højere grad henvise til den generelle vejledning på hjemmesiden, byggeloven, bygningsregelment mv. og opfordre ansøgeren om evt. at søge byggeteknisk bistand.
   
 • Ved mangelfulde ansøgninger vil udgangspunktet fremover være, at der er en frist på 4 uger til at indsende det fyldestgørende materiale – ellers annulleres sagen.
   
 • Det vil forsat være muligt at booke tid til forhåndsdialog, men bookingen vil blive annulleret, hvis det relevante materiale ikke er der før mødet.
   
 • Byggesag indgår en aftale med en ekstern rådgiver, som kan behandle byggesager, for at få nedbragt sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden.
Fakta
Ifølge KL har i alt 52% af byggesagerne på landsplan en sagsbehandlingstid, der opfylder servicemålene på området. I Roskilde Kommune er tallet 77%. 
Samlet set har kommunerne oplevet en stigning i byggesager på 12% fra 2020 til 2021.
I samme periode har Roskilde Kommune haft en stigning på mere end 16%. 
 

Læs mere på

www.roskilde.dk

www.4130-viby.dk