Byrådet behandler Viby stationsplads

Stationsplads-skitse

Stationsplads skal forskønnes

Onsdag 15. juni skal Roskilde Byråd igen have Viby på dagsordenen. Denne gang handler det bl.a. om udkast til stationspladsforskønnelse.

Stationspladsen foreslås indrettet som en samlingsplads omkring det store egetræ, et moderne tingsted der genetablerer byens centrale plads. Belægningen omkring træet udskiftes med muld, for både at forbedre træets vækstvilkår og samtidig forbedre stationspladsen som et rart sted at opholde sig.

Viby stationsplads vil med forslaget få et markant løft og en særlig identitet, som vil definere ankomsten til Viby. Du kan finde hele forslaget her.

Det er planen at arbejdet skal gå i gang til efteråret (efter høstfesten).