Kategori: Roskilde Kommune

Tre 0.-klasser i Viby 2018/19

Det går godt på Roskildes folkeskoler  Folkeskolerne i Roskilde Kommune trodser tendensen med fem procents stigning i elevtallet, mens privatskolerne må notere en svag tilbagegang. At dømme efter indskrivningen af nye elever i 0. klasse i Roskilde Kommune, så er folkeskolernes

Skolevej lukket fra mandag

Roskilde Komune begynder mandag på mangelopretning af stationpladsprojektet. Det drejer sig om overkørslen på skolevej samt noget af chausséstensborten langs Søndergade. Da betonen i overkørslen skal have tid til at hærde betyder det at Skolevej vil være lukket i uge 42 og

Torv og stationsplads næsten færdigt

Stationspladsen blev indviet under høstfesten lørdag 26. august 2017. Borgmester Joy Mogensen klippede snoren og Vibyborgerne tog pladsen i anvendelse. Anlægsarbejdet er i hovedtræk færdigt og nu følger en kort periode med afhjælpning af konstaterede mangler. Det drejer sig blandt

Søndergade lukket indtil mandag middag

Roskilde Kommune beklager at måtte meddele at asfaltfirmaet ikke nåede at blive færdige fredag eftermiddag og at de derfor er nødt til at opretholde spærringen af Søndergade frem til mandag middag. Det var ikke tilsigtet. Både entreprenør og Roskilde Kommune beklager de

Søndergade lukkes for kørende trafik 6. og 7. juli.

Roskilde Kommune arbejder på højtryk med stationspladsen og får efterhånden lukket hullerne, så man begynder at kunne fornemme slutresultatet. Undervejs er der tilføjet nogle ekstraopgaver blandt andet renovering af overkørsel, asfaltering af en del af Søndergade samt nyt fortov langs stationsbygningerne, så

Det går fremad med stationspladsen

Det går støt fremad med arbejdet på stationspladsen og torvet I den kommende tid vil der især blive lagt belægning. På torvet skal vi lave et tværgående fortov mellem de to parkeringspladser. Det betyder at det ikke vil være muligt at parkere

Affaldstips

Her er lidt nyt om den nye affaldsordning: Vedr. bioposer uden bund Hvis du oplevere bioposer uden bund, så skal du kontakte Affald og genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk og skrive din adresse samt at dine poser er itu, så leverer kommunen

Der arbejdes på Stationspladsen

Der er kommet godt gang i arbejdet på stationspladsen. Første opgave har været at fjerner eksisterende belægning og lave bedet i midten. Der er  åbnet en passage til den lille p-plads. Når den blivende passage skal laves formentlig i slutningen af

Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere

Alle i Roskilde Syd får nye affaldsbeholdere i perioden fra 15. marts til 30. april, så vi er klar til at begynde den nye sortering fra 1. maj. Første tømning af de nye affaldsbeholdere sker fra 8. maj. Byrådet i Roskilde Kommune

Snart begynder arbejdet med Viby Stationsplads

Stationsplads-forskønnelsesprojektet for Viby Station har været i udbud henover vinteren med licitation i slutningen af januar. Der er endnu ikke skrevet kontrakt, men det forventer Roskilde Kommune falder på plads i den kommende uge. Og så kan arbejdet endelig gå i

Ingen ny stationsplads i Viby i 2016

Der kommer alligevel ikke gang i forskønnelsen af stationspladsen i Viby i 2016. Den politiske behandling og samarbejdet med Banedanmark har taget længere tid end beregnet. Roskilde Kommune arbejder fortsat på at få alle ender til at mødes i det samlede

Lokalplan for Skousbo til borgermøde

Skousboarealet skal udvikles til et stort nyt boligområde Det forudsætter en ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for første etape tættest ved stationen. Lokalplanen sætter rammerne for udvikling af første etape af helhedsplanen

Rygestopkursus i Viby

Hvis du gerne vil holde op med at ryge, tilbyder Sundhedscentret rygestopkurser og individuel rådgivning om rygestop. Et rygestoptilbud er for dig, der ønsker at blive røgfri. På rygestopkurset kan du få hjælp til at: • Holde motivationen • Overvinde

Roskilde Upcycles

Har du en idé til et projekt om, hvordan du kan spare ressourcer i hverdagen? Så søg Roskilde Upcycles – en pulje på 300.000 kr. som Roskilde Kommune i 2016 uddeler til projekter med særligt fokus på ressourcer. Upcycling er

Åbent hos hos flygtninge i Grantoften

Velkommen til flygtningene i Viby  Mandag den 25. april fra klokken 17.00-18.00 er der åbent hus på Grantoften 3-5 i Viby – som nu står klar til at modtage flygtninge. Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen vil være tilstede og naboer

Helhedsplan for Viby vedtaget

Byrådet besluttede bymidte Roskilde Byråd vedtog på deres seneste møde Helhedsplanen for Viby bymidte. Planforslaget har været offentlig fremlagt siden Høstfesten 2015, været i høring og behandlet på borgermøde i efteråret. Helhedsplanen beskriver løsningsforslag for trafikale og bebyggelsesmæssige forhold i

Roskildes Kidz Sports Awards holdes i Viby

Det er lykkedes Viby IF at få Roskilde Idræts Unions og Roskilde Kommunes Kidz Sport Awards til Viby Sjælland Det vil vi gerne markere med et ordentlig brag, fortæller Inga Skjærris, der er formand for Viby IF. Vi vil gerne

Test en elcykel

Roskilde deltager i “Test en elcykel” og udlåner 20 elcykler indtil juni 2016   Roskilde Kommune stiller elcykler til rådighed for bilister, som arbejder i Roskilde by, så de kvit og frit kan prøve, om det er noget for dem at skifte bilen

Informationsmøde 8. december om Skousboarealet

Kom og stil spørgsmål til Helhedsplan for Skousboarealet   Tirsdag 8. december kl. 19 – 21 er der informationsmøde om helhedsplanen for Skousboarealet. Kom og hør om intentionerne med planen for arealet. Borgmester Joy Mogensen deltager i mødet, der holdes på Peder

Borgermøde om Grantoften

  mandag 26. oktober kl. 19.00 – 20.30 på Viby bibliotek Roskilde Kommune ønsker at bruge ejendommen Grantoften 3-5, Viby Sjælland, til midlertidig indkvartering af flygtninge. Derfor inviteres til borgermøde. Borgmester Joy Mogensen indleder mødet og  administrationschef Maria Tvarnø informerer om: Hvem

Top