CP får Roskilde Kommunes Klimapris

Formanden for Klimarådet, Jeppe Trolle, overrækker prisen til Julie Bruun, der er CP’s ejer og administrerende direktør.

Virksomheden CP Aps, der har hovedkontor på Grønningen i Viby Sjælland, arbejder med byggepladsindretning og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.
I år modtager den Roskilde Kommunes Klimapris for sin store indsats for bæredygtighed.

Julie Bruun, der er CP’s ejer og administrerende direktør, er glad:

– Prisen er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, vi igennem det sidste ca. 1½ år har gjort for for alvor at få sat bæredygtighed på dagsordenen. Et arbejde, som bl.a. omfatter deltagelse i EU-projektet Grøn Cirkulær Omstilling, etablering af vores bæredygtighedsudvalg og deres uddannelse i bæredygtig forretningsforståelse, igangsættelse af forskellige konkrete tiltag og oprettelsen af en bæredygtighedskoordinator-funktion i organisationen.

– Vi er megastolte over at få prisen, og den vil helt sikkert være en kæmpe motivation for os i vores næste skridt mod et grønnere CP, hvor vi skal til at indsamle data om vores nuværende klimaaftryk og se på, hvor vi kan reducere det, siger Julie Bruun.

Formanden for Klimarådet, Jeppe Trolle, begrunder prisen:
– CP ApS er en etableret virksomhed, der har taget den grønne omstilling til sig i hele organisationen, bl.a. ved at etablere et bæredygtighedsudvalg og udbyde en række mere bæredygtige produkter. På den måde involveres medarbejdere i alle led, og CP ApS skaber forankring omkring bæredygtighedsarbejdet. Der er stort potentiale for at CP ApS kan inspirere andre mindre og mellemstore virksomheder til også at arbejde med bæredygtighed, siger Jeppe Trolle.

Fakta

Hvert år uddeler Roskilde Kommune Klimaprisen til én eller flere lokalt forankret virksomheder i kommunen, som har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion.
 

Vinderen(erne) får et diplom samt æren af at donere midlerne (50.000 kr.) til et velgørende grønt formål efter eget valg.

Læs mere om klimaprisen her: