Demonstration forud for Byrådsmødet onsdag om Lindegårdens placering

Mød op til demonstration foran rådhuset onsdag 29. maj kl. 16-17.

Vibygruppen, der arbejder ihærdigt imod placering af Lindegården i Viby Sjælland indkalder til demonstration forud for byrådsmødet onsdag den 29. maj. Gruppen har igen stillet 3 spørgsmål til Byrådet om det timelige i at flytte en institution med 70 beboere fra Lindegården i Roskilde til Viby. Gruppen forventer at få svar på byrådsmødet. Byrådsmødet kan livestreames på www.roskilde.dk under kommunen/byråd og udvalg

Netop i dag har Roskilde Kommunen inviteret til et borgermøde den 20. juni om det der hedder “udbygningen ved Kavsbjerggård i Viby øst” (Lindegårdens evt udflytning). På mødet deltager repræsentanter fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, Roskilde Kommune og Tegnestuen Vandkunsten. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og dialog i plenum, samt temadrøftelser i mindre grupper med mulighed for at aflevere kommentarer og forslag, lover invitationen, men melder ikke noget om hvorvidt der også bliver givet nogle svar.

Vibygruppen appellere til, at alle møder op onsdag 29. maj kl. 16.00 – 17.00 på Rådhusbuen 1 i Roskilde. Det er vigtigt at vi samlet for sendt et signal om, at vi ikke vil køres over. Vi har desuden nyligt fremkomne ting at fortælle, så derfor begynder vi demonstrationen med et par korte “taler” fra megafon.

Der er IKKE besluttet noget endnu, skriver Vibygruppen så vi kan stadig håbe og tro på, at demokratiets stærkeste muskel (folket), bliver hørt. Hvis der køres fra Viby til Roskilde og man har en plads tilovers, så skriv det i tråden på Facebook.