Er seniorbolig i Viby noget for dig?

Drømmer du/I om at bo sammen med andre seniorer i Viby Sj. området?

En lille flok arbejder på at nedsætte en interesse/arbejdsgruppe, som kunne forsøge at fastlægge et idegrundlag for et seniorbofællesskab i Viby.

Det er et spændende arbejde at starte et nyt bofællesskab op. Første skridt er at møde andre, der deler samme drøm om og interesse for at være med i en bofællesskabs-gruppe. Håbet er at det arbejde kan udmønte sig i etablering af et nyt bofællesskab i Viby – måske noget der kunne ligne det man har i Ottegårdsparken eller Tuen – eller en helt anden løsning.

Når vi anvender begrebet “boligfællesskab” er det ikke umiddelbart et fællesskab som betyder at man spiser sammen i et evt. fælleshus 4-5 gange om ugen. Det er snarere udtryk for et fællesskab, hvor beboerne måske er 55 +  og op  – ingen hjemmeboende børn – og hvor man har et uforpligtende fællesskab, hvor der holdes lidt øje med hinanden.  Men selvfølgelig også periodiske beboertræf, hvor emner af fælles interesse kan drøftes og besluttes.

Roskilde Kommune er meget interesseret i at gøre en indsats på seniorboligområdet, og der er derfor nogle medarbejdere i kommunen som gerne vil hjælpe os på vej. Skousbo-området kunne være en mulighed for placering af seniorbofællesskabet. Hvis du/I har interesse i et sådant projekt, så send venligst dit navn, telefonnummer og gerne mailadresse til Finn på hannavej(snabelA)c.dk. eller ring på telefon 4619 4125. Og vi vil – eventuelt i samarbejde med kommunen – afholde et møde, hvor interessen kan registreres og om der er grundlag for at gå videre.

Initiativgruppen består af: Connie og Jørn Schou-Nielsen og Dorte og Finn Rasmussen