Fart på skoven i Roskilde Kommune

Skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde fra landbrugsdrift er effektive redskaber til at reducere CO2 udslippet.
I Roskilde Kommune er målet udregnet til mellem 90 og 140 ha i 2030 afhængig af, hvad jorden bruges til fremover.
Nu får indsatsen et ekstra skub med et partnerskab med Klimaskovfonden, som er nedsat af Folketinget og som har hovedkvarter på Sct. Hans – tæt ved Boserup Skov.

Målet med 90-140 ha i 2030 er indtil nu oppe på 122 ha, som fordeler sig sådan:

40 ha til udvidelse af Himmelev Skov
60 ha i Boserupkilen
22 ha ved Viby Øst

Kommunen har allerede samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen, HOFOR og Fors, og nu indstiller Klima- og Miljøudvalget til byrådet, at Klimaskovfonden også kommer ind som partner.

“Mere skov og jord, der ikke bliver dyrket, er en ekstremt vigtig indsats for kommunen i disse år. Først og fremmest for at mindske CO2 udslippet, men også for at beskytte vores drikkevand og tilbyde flere naturoplevelser.
I Klima- og Miljøudvalget mener vi, at Klimaskovfonden kan hjælpe os på vej. Fonden har blandt andet gode erfaringer med at bringe lodsejere, der vil stille jord til rådighed, sammen med virksomheder, der vil medfinansiere projekter.
Lodsejere får også ved partnerskabet mulighed for at få støtte til at plante skove med en dokumenteret klimaeffekt på deres jord”,
siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

“Klimaindsatsen kræver handling fra alle sider og med vores KLIMA+ partnerskaber kan kommuner engagere alle i den fælles klimaindsats med plusser for lokalsamfundet.
Roskilde Kommune er en foregangskommune, og vi er glade for, at de også går foran, når det kommer til at rejse skov og omdanne lavbundsarealer som en del af klimaindsatsen,”
siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.