Flere hænder i dagtilbud

Børn på legepladsen i Bullerby

Roskilde kommune modtager omkring 11 millioner kroner til bedre normeringer i dagtilbud.

Gode dagtilbud er afgørende for at sikre et godt og trygt børneliv og udgør en vigtig ramme for vores børns hverdag og udvikling. Med aftalen om finansloven for 2021 er der i årene frem afsat midler til minimums–normeringer i dagtilbud. Det foreløbige tilskud i år til Roskilde Kommune er beregnet til 10.996.000 kroner og skal anvendes til pædagogisk personale.

Alle børn skal have en tryg og god start på livet, derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får midler til mere pædagogisk personale i vores dagtilbud, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Relationen mellem barn og voksen har rigtig stor betydning for børns trivsel, og især de mere sårbare og udsatte børn vil få stor glæde af, at der nu kommer ekstra personale. Så jeg hilser det stort velkomment, at vi nu kan få flere hænder i kommunens dagtilbud – det er rigtig godt for både børn, forældre og personale, siger Jette Henning.

Flere midler i de kommende år

Med finanslovsaftalen for 2021 afsættes 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Roskilde Kommune kan altså forvente at modtage midler i årene frem, der skal bruges til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024, og til et løft af normeringer i årene frem til da. Minimumsnormeringer bestemmer, hvor mange voksne, der mindst skal være til børnene i vuggestuerne og børnehaverne.