Første analyse klar til borgermøde om svømmehal i Viby

Tænketanken for svømmehal til Viby lader sig ikke slå ud af, at forligspartierne (S, C, R og F) bag svømmehallen i Roskilde midtby ikke ville indskrive svømmehal til Viby i forligsteksten, sådan som Venstre havde ønsket det. I stedet lover forligspartierne Viby analyser og nye undersøgelser i den kommende valgperiode. Tænketanken er selv klar med den første brugerundersøgelse til borgermødet onsdag den 5. april og håber på stort fremmøde.

Det er ikke tilfredsstillende hvis der skal udføres flere brugerundersøgelser af behovet for idrætsfaciliteter, udtaler Inga Skjærris fra Viby Idrætsforening. Viby får tilført mange nye borgere de kommende år, og idrætten har allerede godt tag i befolkningen. Viby Idrætsforening tæller i dag mere end 2100 medlemmer. Der ER behov for nye faciliteter såvel som for løbende vedligeholdelse og opgradering af de eksisterende faciliteter, hvis Viby IF skal blive ved med at være et aktiv for Viby.

De faciliteter vi har, er slidte for de bliver flittigt brugt af mange mennesker. En svømmehal er et stort ønske i Viby, men det skal ikke være på bekostning af de tiltrængte vedligeholdelsesarbejder. Man kan i stedet se på om den længe ventede renovering af vores omklædningsfaciliteter kunne kombineres med omklædning til svømmehallen.

En svømmehal er et stort ønske, som vi støtter op omkring, siger Marianne Pedersen, formand for Viby Cityforening. Viby trækker på et meget stort opland jf. den seneste detailhandelsanalyse, ca. 130%. Vi er sikre på at en svømmehal i Viby og opdaterede idrætsfaciliteter i øvrigt kan være med at fastholde vores status som god handelsby og endda gøre det lettere at trække nye borgere til.

Mød talstærkt op til borgermøde!