Grundejerforeningen Østervang

grundejerforening

Grundejerforeningen dækker vejene Østervang og Bueager i Dåstrup. Grundejerforeningen er oprettet den 30. juni 1981, da der var bygget på alle parceller på vejen. Lige som andre grundejerforeninger i området skal alle være medlem af grundejerforeningen ifølge en servitut på grundene.

Foreningen har til formål blandt andet at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil.

Udadtil sker det blandt andet ved et årligt møde med Roskilde kommune, hvor drøftes fælles interesseområder. ØSTERVANG er desuden medarrangør af den årlige Sankt Hans Aften på engen ved Viby å.

Østervang er en af de mindste grundejerforeninger, med kun 13 medlemmer.