Grundsten nedlægges til 18 nye ældreboliger

18-ældreboliger

Parkvej 12 er på vej fra fra daginstitution til ældreboliger

Der, hvor der tidligere lå en daginstitution, er der nu gjort klar til at bygge 18 nye, moderne og tidssvarende ældreboliger på 65 m2. Bebyggelsen placeres, så der fra den enkelte bolig er mulighed for at følge med i, hvad der foregår i de grønne fælles­områder. Boligernes fleksible indretning gør det muligt at indrette sig personligt og hjemligt for beboerne, både enlige og par. Dermed er det muligt for par at blive boende sammen, i de tilfælde den ene eller begge parter har øget behov for pleje og omsorg.

Det er Ramsø Ældreboligselskab som opfører boligerne på Parkvej og som nedlægger grundsten ved en lille festlighed mandag 29. august 2016, kl. 10.00. Mødested: ”Plænen”, Tofthøjvej 13-35. Selve grundstensnedlæggelsen sker på Parkvej 12.