Halvdelen af alle nye boliger er senioregnede

I Trekroner er mange boliger senioregnede, da de har elevator op til lejlighederne

Roskilde Kommune har gennemgået alle afsluttede, igangværende og planlagte boligprojekter inden for indeværende byrådsperiode. Opgørelsen viser, at der i alt er opført og planlagt 4.000 boliger i hele kommunen. Af disse er 47% egnede til seniorer.

“Vi kan se, at mens der flytter flere til Roskilde Kommune, sker der også en ændring af befolkningssammensætningen, hvor der bliver flere ældre og flere enlige borgere.
Derfor er der behov for nye boligtilbud, så ældre og enlige kan flytte i mindre boliger.
Det kan samtidig frigive større huse, som familier kan flytte ind i. Målsætningen om at sikre senioregnede boliger har stor prioritet i kommunens nye udviklingsprojekter”
, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting.

“Seniorerne ønsker sig mindre og vedligeholdelsesfrie boliger til deres tredje alder. Flere og flere borgere drømmer også om at bo tæt på andre i bofællesskaber, hvor der er selskab og hjælp at hente i hverdagen.
Vi har oplevet en markant stigning i efterspørgslen på seniorbofællesskaber de seneste år, og et af fællestrækkene er, at de henvender sig til et bredt aldersspænd fra 50+ årige og op, hvor de yngste seniorer ikke identificerer sig med at være ældre og plejekrævende”
fortæller formanden.

Hvad er en senioregnet bolig?
Senioregnede boliger bør være rummelig nok til at imødese de forskellige boligbehov, som seniorer har og kan udvikle i deres tredje alder – fra frisk og rørig til fysisk besværet. En senioregnet bolig skal derfor først og fremmest være tilgængelig med niveaufri adgang og opført i ét plan. Hvis boligen ikke er placeret i stueetagen, er det nødvendigt, at der er en elevator.
En senioregnet bolig skal også være i en størrelse, der matcher seniorernes behov – det betyder for det meste 2-3 værelses boliger på max 110 kvadratmeter.
Kommunens opgørelse er udarbejdet med henblik på, at Plan- og Teknikudvalget kan drøfte en definition af senioregnede boliger samt få billede af, hvor mange senioregnede boliger, der er opført i den nævnte periode.
Der er ingen lov, der rummer en klar definition af senioregnede boliger. Lovene er målrettet ældre med særlige behov, hvor der er kommunal anvisningsret.