Høstfest 2021

Der bliver HØSTFEST i 2021 – det fortæller Viby Cityforening og det bliver som altid sidste lørdag i august, 28. august 2021.

Her er plakaten og programmet for Høstfesten i Viby Sjælland 2021. Det er som altid sprængfyldt af oplevelser. Og der kommer mere til … Fx spiller Oldfingers flere gange i løbet af dagen ved Viby Kro, i KulturCosmos kan du være kreativ ved kreabordene og rundt i byen kan du møde alle foreninger, de politiske partier og Roskilde Kommune med boder og stande.

I en Høstfest som vi kender den i Viby Sjælland er der både små og store opgaver, fra at sætte flag op tidligt om morgenen og tage dem ned igen om aftenen. Til at køre skraldespande ud om morgenen og tilbage til opsamlingsstedet om eftermiddagen. Der skal laves placeringsplan – så alle ikke skal stå samme sted og tages hensyn til gravede huller og spærrede fortorve. Der skal laves aftale med alle foreninger, sangkor, dansere og hvem ellers der skal være repræsenterede ved Høstfesten … Altså små og store opgave. Nogle der skal løses på dagen, nogle der skal løses på telefonen så snart som muligt.

Skriv gerne til formand@4130-viby.dk hvis der er noget du kan bidrage med.