Høstfesten i Viby aflyst 2020

Høstfesten i Viby aflyst 2020

Statsministeren kom Viby Cityforening i forkøbet og aflyste Høstfesten i Viby Sjælland før den nyvalgte bestyrelse selv nåede at tage beslutningen. Det har knebet med hænder til at gennemføre den efterhånden ret store byfest og det var ikke realistisk at gennemføre i 2020, hvis ikke flere meldte sig som frivillige. Nu får Høstfesten i Viby, som er ældre end Århus Festuge, en pause i 2020 og Viby Cityforening får et helt år til at samle en høstfest-arrangørgruppe omkring sig. Måske bliver sulten efter fest i gaden så stor, og verden så forandret efter Coronakrisen, at det igen bliver helt naturligt at bidrage til fællesskabet og ikke bare tænke, at det gør de andre … Det håber Viby Cityforenings bestyrelse.