Husk mundbind fra lørdag

Fra lørdag den 22. august skal alle passagerer og ansatte, der ikke er helt afsondret fra passagerne, bære enten mundbind eller visir, når de bruger den kollektive transport eller ved ophold på en station mv. 

Kravet skal være med til at holde smittespredningen nede, og detaljerne er beskrevet i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

– Med kravet om mundbind er vi med til at mindske smittespredning og gøre det mere trygt at bruge den kollektive transport. Samtidig gør vi det simpelt, når det ikke længere er op til den enkelte at vurdere, om man bør tage mundbind på, og derfor håber og tror jeg også, at alle vil følge reglerne af hensyn til både de andre passagerer og personalet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Kravet gælder ikke for børn under 12 år, ligesom man er undtaget, hvis man for eksempel på grund af et fysisk handicap ikke er i stand til at bruge mundbind eller visir. Samtidig vil det være muligt at tage mundbindet kortvarigt af, når man skal spise eller drikke, hvis det i øvrigt er tilladt i det pågældende transportmiddel – eller ved andre ”anerkendelsesværdige formål” som for eksempel under samtaler der foregår ved mundaflæsning. 

– Vi har med bekendtgørelsen lavet nogle klare rammer, men der også vil også kunne opstå spørgsmål, som vi må tage løbende. Det vigtigste for mig er, at alle husker den sunde fornuft og at vi for vores egen eller hinandens skyld ikke forsøger at omgå reglerne. For langt de fleste er det simpelt at følge reglerne, og jeg er sikker på, at det dygtige personale ude i trafikken vil gøre deres for at hjælpe til på en god måde, siger transportministeren.

Det er de enkelte transportvirksomheder, der skal håndhæve reglerne og afvise passagerer, der ikke lever op til kravet. Hvis en passager ikke vil anvende mundbind, kan vedkommende bortvises fra stedet eller transportmidlet. Hvis passageren nægter at forlade stedet, kan politiet tilkaldes, og passageren kan få en bøde. 

Fakta:
Kravet om mundbind eller visir gælder hele døgnet for alle rejsende på 12 år og derover. Kravet gælder i al kollektiv trafik:   

  • Togtrafik, herunder privatbaner, letbaner og metro.
  • Buskørsel, herunder både lokale og regionale busruter, skolebusser, x-busser, fjernbusser, turistbusser og anden kørsel i bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel, fx partybusser
  • Taxikørsel og anden erhvervsmæssig persontransport, som kræver tilladelse i henhold til taxilov. 
  • Færgetrafik, herunder indenrigsfærger og færger, der sejler mellem Danmark og havne i udlandet, mens disse færger befinder sig i dansk farvand.

Kravet gælder også på stationer, færgeterminaler, busterminaler m.m. Butikker i disse områder er derimod ikke omfattet. 

Kravet gælder også al personale, som ikke er helt afskærmet fra passagererne, fx i aflukkede førerrum eller personalerum.

Det er op til trafikvirksomhederne at håndhæve reglerne på linje med billetkontrol, og hvis man ikke lever op til kravet bliver man afvist. Hvis en passager nægter at anvende mundbind eller visir, og nægter at forlade stedet eller transportmidlet, kan politiet tilkaldes. Dette kan medføre bødestraf. 

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, som for eksempel kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.

Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 

Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.