Ikke færre busser i 2023 – og flere på el!

Modsat mange andre kommuner, skærer Roskilde ikke i busdriften. Oven i købet udbydes nu fire linjer, som går over kommunegrænsen, til el eller brint. Dermed vil 97% af alle køreplantimer, som Roskilde Kommune har indflydelse på, være emissionsfri.

Busbudgetterne er i mange kommuner og regioner præget af ekstraordinær usikkerhed i forlængelse af COVID-19 og stigende brændstofpriser. Men i Roskilde Kommune kan den nuværende busdrift videreføres uændret i 2023.

I Klima- og Miljøudvalget er vi glade for, at vi her i kommunen kan bevare serviceniveauet for den kollektive trafik. Vi kan samtidig håbe, at endnu flere vil foretrække busserne frem for privatbilerne fremover – det vil være en stor miljøgevinst”, siger formand for udvalget Jonas Paludan.

Dieselbusserne bliver stadig færre

Helt tilbage i 2019 kunne Roskilde som den første kommune i Danmark overgå til, at alle interne kommunale buslinjer kørte 100% på el.

Siden har politikernes fokus været på de linjer, der kører over kommunegrænsen, og derfor bliver sendt i udbud i samarbejde med andre kommuner eller regioner.

Et resultat af det arbejde kan mærkes den 1. december år. Her vil en lang række busser på Sjælland overgå fra diesel til el – herunder 5 tværkommunale linjer, der kører i Roskilde Kommune. Det er blandt andet linje 207 via Sankt Hans, Boserup til Lejre og linje 215 imellem Lejre, Viby til Solrød.

Klima- og Miljøudvalget har netop behandlet endnu et udbud, denne gang for linje 220, 216, 358 og 91N.

Linjerne har samlet 750.000 passager på hele strækningen, og Roskildes årlige tilskud udgør ca. 10 mio. kr.

Udvalget har besluttet, at disse linjer også udbydes som emissionsfrie (el- eller brintbusser). Hvis de fire buslinjer kommer til at køre på el, vil 97% af alle køreplantimer, som Roskilde Kommune har indflydelse på, være på eldrift. Det kommer til at ske fra 2025.

I øvrigt skal også linje 123 og 600S, som drives af Region Sjælland, i udbud i samme pakke. Kommer de også på el, vil stort set alle busser, der kører ind til Roskilde Station, være eldrevne fra 2025.