Informationsmøde 8. december om Skousboarealet

Skousbo-borgermøde

Kom og stil spørgsmål til Helhedsplan for Skousboarealet  

Tirsdag 8. december kl. 19 – 21 er der informationsmøde om helhedsplanen for Skousboarealet. Kom og hør om intentionerne med planen for arealet. Borgmester Joy Mogensen deltager i mødet, der holdes på Peder Syv Skolen .

Helhedsplanen viser, hvordan der kan ske en udvikling af hele Skousbo-arealet og behandler mere detaljeret etape 1 – den del af området, der er udlagt til boligområde. Planen kommer med forslag til, hvordan anlæg af stier, beplantning og andet kan åbne for en tidlig brug af arealet og skabe opmærksomhed om det nye boligområde. Helhedsplanen danner grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for 1. etape. Derfor vil input fra høringen indgå i lokalplanarbejdet, der netop er sat i gang. Helhedsplanen er i høring fra den 27. november til 18. december, mens lokalplanen forventes 1. behandlet i februar 2016 og herefter vil være i høring i otte uger.

Lokalplanen vil sætte de mere præcise rammer for at bygge de første 75 nye boliger og skabe grundlag for yderligere ca. 145 boliger på kommunens areal på Skousbo. Området er planlagt til at indeholde ca. 950 nye boliger, når det er helt udbygget. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i juni 2016. Bagefter vil de første grunde kunne sættes til salg, og om alt går vel, er det ikke umuligt, at de første nye borgere kan flytte ind i starten af 2017.