Invitation til valgmøde for eksterne aktører til skolebestyrelserne

Eksterne aktører søges til skolebestyrelserne

Alle folkeskoler i Danmark har en skolebestyrelse, der består af forældre, personale og elever. Roskilde Kommune har besluttet, at det lokale foreningsliv, det lokale erhvervsliv samt ungdomsuddannelserne også skal have mulighed for at være repræsenteret i bestyrelsen, og derfor inviteres eksterne aktører til skolernes valgmøder.

Møderne holdes:

Gadstrup Skole torsdag 4. juni kl. 16 – 16.30 tilmelding på gadstrupskole@roskilde.dk

Peder Syv Skolen tirsdag den 2. juni kl. 18 – 18.30 tilmelding på pedersyvskolen@roskilde.dk

Dåstrup Skole tirsdag den 9. juni kl. 17 – 17.30 tilmelding på daastrup_skole@roskilde.dk

Tilmelding til møderne senest tre arbejdsdage før de afholdes.

I umiddelbar forlængelse af valgmødet afholdes valghandling, hvor de fremmødte repræsentanter henholdsvis kan lade sig opstille og stemme.