Borgerservice

4130 Viby Sjælland er den sydligste del af Roskilde Kommune. Få overblik over Roskilde Kommunes borgerservice på kommunens hjemmeside roskilde.dk

Viby er en Zebraby


Viby Sjælland er af Roskilde Kommune udnævnt som Zebra By.

At være zebraby betyder, at borgere, foreninger, erhvervsliv,
politikere, kommunale og private institutioner og frivillige forener kræfterne i et lokalsamfund, for at gøre det til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

I september 2013 blev nedsat fem arbejdsgrupper, der har beskæftiget sig med hhv. tiltrækning af borgere og erhverv, kultur og aktiviteter, Natur og grønne områder, Trafik og mobilitet og Bymidte og Pharmacosmos.

Gundsømagle er også udnævnt til zebraby.
Se deres hjemmeside på www.gundsoemagle-landsbyraad.dk