Lange udsigter for viadukten i Viby

Banedanmark: Viadukten i Viby kan ikke udvides før tidligst i 2028

Borgmester Tomas Breddam vil lægge pres på Transportministeren for at få en hurtigere løsning.

Viadukten i Viby er fra 1917 og udvidet i 1927. Under broen går der én kørebane og et smalt fortov. Det var sikkert tilstrækkeligt i 1927, men i dag er det en flaskehals, der blokerer for trafikken midt i Viby – både for biler og cyklister.

Derfor har Roskilde Kommune længe ønsket at udvide viadukten til to spor med fortov og cykelstier i begge sider. Udvidelsen skulle ske under forudsætning af, at Banedanmark samtidig ville hoved renovere jernbanebroen, så de samlede udgifter for begge parter blev mindst mulige

“Vi får at vide fra Banedanmark, at det ikke er muligt at spærre sporene for at udvide viadukten før tidligst i 2028 – og Banedanmark vurderer i øvrigt, at broens rest levetid er mindst 25 år og har derfor ikke planer om at renovere den. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at beboerne i en hel by tages som gidsler i den her situation. Derfor vil jeg tage sagen op med Transportministeren”, siger borgmester Tomas Breddam.

Jernbanebroen i Viby ejes af Banedanmark, mens Roskilde Kommune er ansvarlig for vejen, som går under jernbanen. Nu handler det så om, hvad der er vigtigst: Cyklerne og bilerne, der skal køre sikkert under broen, eller togene, der kører ovenpå.

Sagen om viadukten har været behandlet i kommunes Plan- og Teknikudvalg. Her hæfter formand Jens Børsting sig ved, at Banedanmark faktisk arbejder på togsporene – oven på broen – både i 2022 og 2023.

“Banedanmarks arbejder kræver en totalspærring af sporene i tre uger i sommeren 2022. I den forbindelse har Roskilde Kommune fået at vide, at vi kan udnytte maksimalt 3 dage af sporspærringen til at udføre anlægsarbejder. Det kan vi ikke bruge til så meget”, siger udvalgsformanden.

“Mens Banedanmark forhåbentlig tænker sig om en ekstra gang, arbejder vi på at få et lyskryds ved Ørstedvej/Tofthøjvej/Damgårdsvej i 2022 – 2023 og få lavet ekstra cykelstier langs Ørstedvej og Damgårdsvej. Så er alt klar til, at viadukten bliver udvidet”, siger Jens Børsting.