Lassensminde Grundejerforeningen

Grundejerforeningen--Lassensminde

Grundejerforeningen dækker et område som svarer til en udstykning fra sidst i 1950’erne i Dåstrup. Engvej, Lærkevej, Pilevænget, Bøgevænget, Kastanievænget, Egevænget og Dåstrup Birkevænge. Alle parceller i området skal være medlem af Grundejerforeningen ifølge en servitut på grundene og andre kan ikke være medlemmer.

Foreningen har til formål blandt andet at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil. Herudover blandt andet forestå anlæg, administration, vedligeholdelse og renholdelse af hegn og fælles friarealer.

Hjemmeside: http://www.lassensminde.dk/