Lejre Kommune pusler med motorvej tæt på Viby

Der arbejdes med at afdække konsekvenser af dels en motortrafikvejsløsning og af en motorvejsløsning. Når konsekvenserne er afdækket, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til en anbefaling overfor staten,” skriver Lejre Kommune i deres plan- og bæredygtighedsstrategi, der bl.a. også forholder sig til byudvikling, detailhandel og infrastruktur.

Lejre Kommune har lige nu deres planstrategi i høring. Mulige linjeføringer for en ny motorvej/motortrafikvej er indtegnet i planen og kan ses på kortet herover. Som det fremgår får det også konsekvenser for borgere i Assendløse, Dåstrup, Gl. Viby og Viby Sjælland.

Lejre Kommune har åbnet for debatten på deres hjemmeside. Man kan give høringssvar frem til den 31. januar, og der er indkaldt til borgermøde onsdag den 22. november kl. 19-21.00 i Ostedhallen.

I sidste ende er det en tværkommunal/regional/stats beslutning, om der skal være en ny motorvej gennem landskabet ved Assendløse, og der går mange års forberedelser, undersøgelser, analyser og ikke mindst udfordringer med at skaffe økonomi forud for sådan et projekt, INDEN der kommer en motorvej, men de første høringer foregår altså nu.

Læs mere her: Osted og omegn – Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 – Lejre Kommune (niras.dk)

Følg debatten, se og afgiv høringssvar her: Projekt • Osted og omegn (lejre.dk)