Lokalplan for bymidte vedtaget uden ændringer

 

Lokalplan 656 for Viby bymidte er vedtaget af Roskilde Byråd, som det blev fremlagt af forvaltningen i foråret. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen modtog otte skriftlige høringssvar, fra lokale borgere, foreninger samt erhvervsstyrelsen og fik en del forslag og kommentarer med hjem fra det afholdte borgermøde den 22, august, hvor 50 lokale borgere og erhvervsdrivende deltog. Men ingen af de stillede ændringsforslag eller kommentarer har altså givet anledning til andet end redaktionelle rettelser.

Især de fremtidige parkeringsmuligheder omkring bymidten har givet anledning til bekymring i høringssvarene, da der allerede er forsvundet parkeringspladser med åbning af Cosmosgrunden og ved Torvets- og Stationspladsens seneste renovering. Bymidten fortættes nu med boliger (med lav parkeringsnorm), endnu en dagligvarer butik, nyt fælleshus for bibliotek, kulturhus og lokalhistorisk arkiv (og forventeligt mange flere aktiviteter) og byen udvikles med Skousboarealet og mange nye borgere.

Senest har Viby Cityforening gjort opmærksom på bekymringen vedr. den fremtidige parkering i Viby i Dagbladet 26. november. Du kan læse artiklen her

Du kan også læse forvaltningens konklusion på de indsendte høringssvar her

Og du kan læse hele referatet fra byrådsmødet her