Lokalplan for Skousbo til borgermøde

Lokalplan-Skousbo

Skousboarealet skal udvikles til et stort nyt boligområde

Det forudsætter en ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for første etape tættest ved stationen.
Lokalplanen sætter rammerne for udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger, og giver mulighed for realisering af de første 75 boliger.
Lokalplanen skal sikre et boligområde med varierede boligtyper, der organiseres i overskuelige boligenklaver, som kan danne grundlag for stærke lokale fællesskaber. Bebyggelsen skal være tættest mod stationen, og opløses mod det omkringliggende landskab. Bebyggelsen placeres i et rekreativt blåt/grønt landskab, der fletter sig ind imellem boligenklaverne. En nord-sydgående allé forbinder det store landskab med Skousbo, og kobler området til midtbyen.

Den videre proces
Ændringerne af kommuneplanrammen sker med vedtagelsen af den kommende Kommuneplan 2016, der fremlægges som forslag til Økonomiudvalget og byrådet i en særskilt sag. Kommuneplan 2016 forventes fremlagt til endelig godkendelse i byrådet december 2016. Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse januar 2017.

Høring og borgermøde

Lokalplan 637 for boliger på Skousbo er i offentlig høring i perioden fra 9. september til 4. november 2016, og der afholdes borgermøde 3. oktober 2016 kl. 19-21 på Peder Syv Skolen.

Du finder lokalplanforslaget her (Hav lidt tålmodighed – det er et stort dokument!)