Mere skov i Roskilde syd

Billedet er fra Himmelev skov (1000-årsskoven)

Klima- og Miljøudvalg ønsker – i samarbejde med Naturstyrelsen – at udvide Himmelev og Gulddysse skov. Der skal også købes jord til en ny skov i den sydlige del at kommunen, og der skal købes lavbundsjorde og andre arealer, som ikke længere skal dyrkes som almindeligt landbrug. Den kommunale jord, der er forpagtet til landbrug, skal ændres til natur.

“Roskilde er en tæt befolket kommune sammenlignet med resten af landet. Det betyder også, at vores skovarealer og andele af søer, vandløb, enge og moser er betydeligt lavere end landsgennemsnittet. Det vil vi ændre på, og byrådet har i år afsat 2,5 mio kr til bynær skov og 5 mio kr. hvert år de kommende år til at købe landbrugsarealer, så vi kan få mere natur, biodiversitet og øge vores CO2-optag, ligesom jeg også ser gode perspektiver for beskyttelsen af vores dyrebare grundvand”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.
 

“Al forskning viser, at når vi skal bevæge os mod CO2-neutralitet, så kræver det et betydeligt bidrag fra vores jord, der skal ændres fra landbrug til skov og udyrket lavbundsjord.
Samtidig viser det såkaldte Naturkapitalindeks, som er et udtryk for, hvor stor biodiversitet der er i en kommune, at vi ligger som nr. 82 ud af landets 98 kommuner.
Også derfor skal vi indføre mere græsning, lave naturnær skovdrift og skabe ny natur, så vi får en langt mere mangfoldig natur til glæde for fremtidens generationer”
, siger udvalgsformanden.