Navnet bliver Cosmos

Viby Sjællands nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby skal have et navn, inden det står klar i 2021. Ud af 136 forslag fra Vibyborgerne har projektgruppen bag byggeriet peget på navnet “Cosmos”. Det er Kultur- og Idrætsudvalget helt enige i.

Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Roskilde Bibliotekerne, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og KulturCosmos, peger på, at ordet “Cosmos” er stærkt lokalhistorisk forankret i Viby gennem virksomheden Phamacosmos, hvis industrigrund senere kom til at huse KulturCosmos og CosmosHallen.
Begrebet cosmos betyder også univers og et system, der er sammensat af flere forskellige komponenter, hvilket meget godt beskriver husets karakter og formål. Navnet “Cosmos” vil blive fulgt af en undertitel, der beskriver husets forskellige funktioner – bibliotek, kulturhus, borgerservice og lokalarkiv.
Flere af husets funktioner bliver også navngivet med respekt for Vibys lokalhistorie – f.eks. vil den nye sal hedde “Peder Syv Salen”.
“Vi oplever et kæmpe engagement blandt borgere og foreninger i Viby omkring det nye fælles hus, så det så bliver et stort løft til byens kulturliv, når vi kan slå dørene op til sommer næste år. Men inden da skal vi jo have bygget huset, og det starter vi ved at holde et 1. spadestik den 19. juni”, fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.
Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen, var blandt dem, der var med til at pege på navnet Cosmos.”I KulturCosmos glæder vi os over, at vi lykkes med at skabe et fælleshus, som alle i Viby kan få glæde af. Det giver god mening, at vi navngiver vores fælleshus for “Cosmos”, da det allerede er det, som borgerne i Viby kalder området”, siger Rita Thorsen.

Fakta
Det nye hus skal danne rammerne for kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer, drevet af Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Viby Bibliotek, eller Ramsø Bibliotek, som det hed oprindeligt, blev indviet i 1977. Ramsø Bibliotek blev med kommunesammenlægningen i 2007 til et lokalbibliotek under Roskilde Bibliotekerne. Det var også i den anledning, at biblioteket ændrede navnet til Viby Bibliotek.
Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv dækker Dåstrup, Gadstrup, Snoldelev, Syv og Ørsted sogne samt stationsbyerne Gadstrup og Viby.
I 2013 fik foreningen Kulturhus Viby overdraget bygningen Søndergade 13 af Roskilde Kommune, som opkøbte industriområdet PharmaCosmos med tilhørende bygninger. Nr. 13 er en af disse bygninger. Foreningen indgik en driftsaftale med Roskilde Kommune, og KulturCosmos bliver valgt som navn til huset.