Ny affaldssortering testes

200 husstande i Gundsømagle skal de næste 6 måneder være med til at undersøge, hvordan vi skal udforme fremtidens affaldsordning i Roskilde Kommune.

Under forsøget får beboerne hentet flere typer affald end i dag – nemlig plast, mad- og drikkekartoner, pap og tekstiler.
Midt i september får boligerne en ny affaldsbeholder. Den erstatter den nuværende beholder til papir og karton i forsøgsperioden og giver mulighed for at aflevere:
• Plast fra fx ketchupflasker, kødbakker og legetøj
• Mad- og drikkekartoner fra fx mælk, juice og yoghurt
• Pap, papir og karton – som må blandes sammen
• Tekstiler fra fx hullede bukser og gamle lagner

Oprindelig var det ikke tænkt, at forsøget skulle omfatte helt så mange typer af affald, men nu er det meldt ud fra Folketinget, at vi i hele landet skal sortere endnu mere ved husstanden fra 2021. Derfor kan vi være hurtigt ude og teste alle de nye sorteringer i Gundsømagle.
Jeg er meget spændt på resultaterne og er sikker på, at borgerne i Gundsømagle vil komme med mange konstruktive tilbagemeldinger, vi kan bruge i hele kommunen efterfølgende”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Opsamlingen af erfaringerne sker blandt andet i gruppen Affaldsforsøg i Gundsømagle, der er et særligt, lukket fællesskab på Facebook. I gruppen kan man dele spørgsmål og erfaringer med naboer og med kommunen.
Forsøget slutter til februar 2021. I marts skal politikerne så diskutere erfaringerne og vedtage nye affaldsløsninger for hele kommunen.

Fakta
Folketinget har netop vedtaget, at vi i Danmark skal sortere endnu mere genanvendeligt affald. Målsætningen er, at der fra den 1. juli 2021 skal være ens sorteringsregler for alle landets kommuner.

Det betyder, at alle borgere fremover skal sortere 10 typer affald derhjemme: Pap (ny)Plast (ny)Mad- og drikkekartoner (ny)Tekstiler (ny)Farligt affald (delvis ny)GlasMetalPapir og kartonMadaffaldRestaffaldRoskilde Kommune har udvalgt én samlet grundejerforening i Gundsømagle til forsøget. Her er der er en god sammensætning af husstande med både børn og voksne. Samtidig er det nemt for skraldemanden at samle affald ind specifikt til forsøget, hvor kommunen både afprøver udstyr, kommunikation og logistik.
Der bliver også udført forsøg i en række etageejendomme i kommunen.