Nye boliger på vej på Industrivej

Nye-boliger-på-vej-på-industrivej

Det tidligere erhvervsareal på ca. 13.500m2, der ligger ved Industrivej i Viby vest for banen, bliver lavet om til boligområde. Planen er at bygge tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager.
Plan- og Teknikudvalget har nu sagt ja til, at ejeren af grunden kan starte lokalplanlægningen for projektet. Lokalplanen skal gøre det muligt, at udnytte grunden til tæt-lav boligbebyggelse, at placere stier gennem området, som supplerer det eksisterende stinet, og udlægge et fælles friareal og plads til parkering på egen grund.

Ifølge forslaget skal der bygges 30-40 tæt-lave boliger i 1 – 2 etager, svarende til en bebyggelsesprocent på 40.

”Det her forslag ligger fint i tråd med vores overordnede planer for at udvikle Viby”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen. ”Viby har især brug for denne type boliger, som måske kan skabe lidt rotation, så nogle af de større parcelhuse i byen kan blive ledige til børnefamilier”, siger formanden.

Lokalplanforslaget forventes behandlet i juni 2015 og endeligt vedtaget i december 2015.