For at nå det nationale mål om at 40 pct. af bilejerne har elbil i 2030, skal der være 15.000 elbiler i Roskilde Kommune. Det betyder, at der skal opstilles et meget stort antal ladestandere i de kommende år. Kommunens Klima- og Miljøudvalg og Plan- og Teknikudvalg har set på, hvordan det kan ske.

“I Roskilde Kommune er eldrevne transportmidler en vigtig del af omstillingen til et sundere og mere bæredygtigt samfund. Udskiftningen til el som drivmiddel skal bidrage til Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, hvor det samtidig skal være slut med salg af diesel- og benzinbiler i Danmark.
Vores strategi skal hjælpe omstillingen på vej. Det kræver handling allerede i dag – og her vil Roskilde Kommune være med til at skubbe på udviklingen”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

“De fleste borgere har gode muligheder for at oplade bilen hjemme. For de borgere, hvor der ikke er mulighed for at opstille el-ladestandere ved deres bolig, skal vi sammen med private aktører sikre offentligt tilgængelige ladefaciliteter så tæt på boligen som muligt,” siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.
“Som kommune og som stor offentlig arbejdsplads ønsker vi at gå forrest. Vi vil tage et ansvar for, at omstillingen til eldrevne køretøjer fremmes, så kommunen selv bruger endnu flere elkøretøjer, og så vores ansatte har de bedste vilkår for, at pendle til og fra arbejdspladsen i elbil,” siger Daniel Prehn.

Oplægget til den nye strategi peger på 3 konkrete indsatser:

• Der skal være klynger af ladestandere på offentlige parkeringsarealer. Det betyder, at de eksisterende ladepunkter udvides til klynger på 3-4 ladestandere hvert sted og samtidig tidsbegrænses. Der kan yderligere etableres en klynge af ladestandere på havnen, som kan benyttes af havnens ansatte, besøgende og borgere i området.

• Ladestandere på kommunens ejendomme dobbeltudnyttes, så de gøres offentlige tilgængelige og dermed bliver til gavn for borgere uden parkering på egen grund og besøgende.

Den tredje indsats for at sikre mulighed for en solid og tilstrækkelig opladning til kommunens borgere skal være, at kommunen stiller sig i front for et samarbejde med leverandører, boligselskaber og private grundejere.

Fakta
DTU har gennemført beregninger for Dansk Elbilalliance der viser, at der i 2030 vil være 15.015 elbiler i kommunen, hvilket svarer til ca. 40% af privatejede biler. Dertil kommer de køretøjer, som er ejet af offentlige virksomheder.
Elbilerne kan vælge mellem tre typer opladning: hjemme, på destination og på farten.
66% af borgerne i Roskilde Kommune har mulighed for parkering på egen grund og 28% kan på samme måde parkere på fælles parkeringsarealer i tilknytning til deres bolig. Derfor kan hjemmeladning opfylde en markant del af ladebehovet hos kommunens borgere.
De resterende, der ikke har adgang til hjemmeladning, skal finde andre lademuligheder – såkaldt destinationsopladning. Dette dækker bl.a. over opladning på arbejdsplads, på besøg eller i forbindelse med indkøb og fritidsaktiviteter.
Endelig er der brug for opladning på farten. Det vil være lynopladere, som anvendes i forbindelse med længere ture, hvor man ikke ønsker at gøre ophold i længere tid undervejs. Disse opsættes primært på Statsvejnettet.
Med udgangspunkt i, at 66 % parkerer på egen grund og 28% på fælles parkeringsarealer, vil der i 2030 været et behov for 395 offentlige ladestandere.
Ladestanderbekendtgørelsen (LBK), der trådte i kraft i marts 2020, stiller krav til forberedelse og etablering af ladestandere både ved eksisterende bygninger, ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger.
 


Viby Sjællands nye bibliotek, borgerservice, kulturhus og lokalarkiv i Viby skal have et navn, inden det står klar i 2021. Ud af 136 forslag fra Vibyborgerne har projektgruppen bag byggeriet peget på navnet “Cosmos”. Det er Kultur- og Idrætsudvalget helt enige i.

Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Roskilde Bibliotekerne, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og KulturCosmos, peger på, at ordet “Cosmos” er stærkt lokalhistorisk forankret i Viby gennem virksomheden Phamacosmos, hvis industrigrund senere kom til at huse KulturCosmos og CosmosHallen.
Begrebet cosmos betyder også univers og et system, der er sammensat af flere forskellige komponenter, hvilket meget godt beskriver husets karakter og formål. Navnet “Cosmos” vil blive fulgt af en undertitel, der beskriver husets forskellige funktioner – bibliotek, kulturhus, borgerservice og lokalarkiv.
Flere af husets funktioner bliver også navngivet med respekt for Vibys lokalhistorie – f.eks. vil den nye sal hedde “Peder Syv Salen”.
“Vi oplever et kæmpe engagement blandt borgere og foreninger i Viby omkring det nye fælles hus, så det så bliver et stort løft til byens kulturliv, når vi kan slå dørene op til sommer næste år. Men inden da skal vi jo have bygget huset, og det starter vi ved at holde et 1. spadestik den 19. juni”, fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.
Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen, var blandt dem, der var med til at pege på navnet Cosmos.”I KulturCosmos glæder vi os over, at vi lykkes med at skabe et fælleshus, som alle i Viby kan få glæde af. Det giver god mening, at vi navngiver vores fælleshus for “Cosmos”, da det allerede er det, som borgerne i Viby kalder området”, siger Rita Thorsen.

Fakta
Det nye hus skal danne rammerne for kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer, drevet af Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Viby Bibliotek, eller Ramsø Bibliotek, som det hed oprindeligt, blev indviet i 1977. Ramsø Bibliotek blev med kommunesammenlægningen i 2007 til et lokalbibliotek under Roskilde Bibliotekerne. Det var også i den anledning, at biblioteket ændrede navnet til Viby Bibliotek.
Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv dækker Dåstrup, Gadstrup, Snoldelev, Syv og Ørsted sogne samt stationsbyerne Gadstrup og Viby.
I 2013 fik foreningen Kulturhus Viby overdraget bygningen Søndergade 13 af Roskilde Kommune, som opkøbte industriområdet PharmaCosmos med tilhørende bygninger. Nr. 13 er en af disse bygninger. Foreningen indgik en driftsaftale med Roskilde Kommune, og KulturCosmos bliver valgt som navn til huset.

Nu banker solen for alvor på døren. Derfor henter Roskilde Kommune dit mad- og restaffald hver uge i juni, juli og august. Så undgår vi, at affaldet kommer til at lugte for meget i sommervarmen.

Hvis du har problemer med at de grønne poser går i opløsning eller på anden måde går i stykker, så kan det være fordi de er blevet for gamle. De er designet til at holde ca. 1 års tid. Opbevar dem tørt og mørkt, så holder de længst. Hvis du er ved at løbe tør for poser, så bind en tom pose på håndtaget af din container, så lægger skraldemanden nye poser til dig.

Efter sommerferien skal vi i gang med et forsøg med plastsortering, så vi kan få det bedst mulige udgangspunkt, når vi efter al forventning ruller beholdere til plastsortering ud til alle borgere og institutioner i 2021. 

På roskilde.dk/affald kan du se, hvornår du får hentet affaldet. Tak, fordi du sorterer 💚

Roskilde Kommunes grønne elbusser er en gevinst for passagerne, støjen i byen og klimaet. Nu kommer turen til nogle af de ruter, der kører på tværs af kommunegrænsen. 

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at en række tværkommunale buslinjer skal udbydes som emissionsfrie busser (elbusser eller brintbusser). Det handler om linjerne 207, 226E, 227, 231E, 233, 236 og 98N, som samlet har omkring 470.000 passagerer årligt.

Det sker samtidig med, at staten har oprettet en ny pulje, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland vil søge om medfinansiering til, at linje 230R også udbydes som emissionsfri. Selv om Roskilde Kommune ikke betaler til den linje – der har ca. 813.000 passagerer årligt – så vil emissionsfri kørsel på linjen gavne borgerne i Roskilde, da den har endestation på Roskilde Station.

“Vores erfaringer med elbusser på alle vores egne linjer har kun været positive. Nu glæder vi os til, at flere busser kan være støjfrie, CO2-frie og uden lokal luftforurening. Vi har samtidig valgt at udbyde de 7 linjer i en pulje sammen med regionernes linje 230R for at opnå en synergieffekt og en konkurrencedygtig pris.

Udbuddet sker sammen med Lejre Kommune, og jeg er sikker på, at de er ligeså glade for, at vi nu får endnu flere emissionsfrie busser”, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. Linje 207, der forbinder Lejre Station med Roskilde Station og betjener Sankt Hans og Boserup Skov, har flest køretimer og betjener ca. 255.000 passagerer årligt. De seks andre buslinjer har i alt ca. 217.000 passagerer årligt.

Udbud og indgåelse af kontrakt mv. er en længere proces, så driftsstart vil være i december 2022.

Den ene Marianne afløser den anden Marianne

Efter mange år på formandsposten for Viby Cityforening har Marianne Pedersen valgt at følge med gemalen til Jylland, hvor han har arbejdet det sidste halvandet år. Huset er solgt, flyttekasserne pakket og formandsposten i handels- og erhvervsforeningen overdraget til en ny Marianne, nemlig Marianne Vosgerau, der er frivillig i bestyrelsen. En æra er slut og en ny begynder.

Bestyrelsen takkede Marianne Pedersen for den lange og energiske indsats for foreningen og for byen med blomster, gaver og tale. På-gensyn-krammere og håndtryk belv afløst af corona-albue-puf.

Den nye formand kan kontaktes på formand@4130-viby.dk

Viby IF Fitness, har startet udendørstræning

Her ser du de fantastisk glade og oplagte tøser, ved den første udendørstræning, tirsdag aften. Efter at have holdt pause i to måneder, var Viby IF Fitnessholdet bare klar til at give den gas. Instruktør Marianne Vosgerau og de dejlige tøser, fik rigtig rørt sig til god musik. Vi overholdte naturligvis de foreskrevne ”corona-forholdsregler”. 1 meters afstand, max 10 personer, masser af håndsprit osv.

Vil du vide mere: https://vibyif-fitness.klub-modul.dk/

  Fra mandag den 18. maj starter 6.-10 klassetrin gradvis med fysisk skolegang igen efter mere end to måneders fjernundervisning.  
    – Der er ingen tvivl om, at både elever og lærere er rigtig glade for, at de nu får lov til at se hinanden igen. Vi har inviteret Unge-byrådet til virtuelt møde i morgen, og jeg glæder mig til at høre, hvad der optager de ældste elever og høre deres perspektiv på situationen, siger borgmester Tomas Breddam. Skolerne er i gang med planlægningen og forvaltningen præsenterer en overordnet plan på et møde for Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget onsdag den 13. maj. Herefter vil elever og forældre få besked om, hvordan opstarten konkret vil foregå direkte fra deres skole via AULA. – Ledere og medarbejdere på skolerne har henover bededagsferien målt op og regnet på kvadratmeter og lærerressourcer, så vi kan få kabalen til at gå op. Vi skal jo stadig holde afstand og have en høj hygiejnestandard, og jeg er overbevist om, at man finder gode løsninger på alle skoler – og at eleverne også vil bidrage til, at det bliver godt og trygt for alle at komme tilbage i skole,” siger formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Henning.  
  

Roskilde Kommune åbner i næste uge for, at foreningerne kan bruge de kommunale anlæg til atletik, tennis, ridning, BMX og petanque.
Klubhuse og omklædningsfaciliteter må stadig ikke blive brugt, og det bliver foreningernes eget ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger.

Vi lægger ikke skjul på, at vi har ventet den opblødning med længsel, udtaler formand for Viby IF, Dan Olsson – Og vi har allerede varslet de relevante afdelinger, der langsomt starter op under hensyntagen til de fortsatte begrænsninger!  

Vi har i Viby Idrætsforening svært ved at få armene ned, efter Folketinget og Sundhedsmyndighederne lempede trykket på Covid – 19 bremsen.

Idrætsforeningen har været nedlukket og vores over 2200 medlemmer har lidt under de seneste måneders begrænsninger. Vi har selvfølgelig hver især gået eller cyklet en tur – men vi må jo bare konstatere, at den sociale dimension ikke er ubetydeligt i vores forening og imellem mennesker generelt.  

Idrætsforeningen vil langsom starte aktiviteter i både Tennis, Cykling, Petanque og Løbe afdelingerne op, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger.  

Find flere oplysninger på Viby Idrætsforenings hjemmesiden: www.vibyif.dk

Det skal være trygt og rart at skifte fra børnehave til SFO. Derfor har Skole- og Børneudvalget netop besluttet, at de største børnehavebørn venter med at begynde i SFO.      
Normalt plejer afskedsfester og goddag-arrangementer at fylde meget for de største børnehavebørn og deres forældre i Roskilde Kommune. For i et helt almindeligt forår er 1. maj den dato, hvor de største børnehavebørn siger farvel til børnehaven og goddag til SFO’en og førskoletilværelsen. 
– Vi skal tænke på børnene i denne situation, og det er vigtigt, at overgangen mellem børnehave og SFO og skole bliver en god, tryg og spændende oplevelse. Som følge af coronaudbruddet vil et skift omkring 1. maj ske uden de sædvanlige traditioner, og det ønsker vi ikke for børnene, siger borgmester Tomas Breddam. Udskydelsen af SFO-start sker først og fremmest for at gøre skolestart lige så god for børn og forældre, som den ellers plejer at være. Med de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ville det fx ikke være muligt for forældre at følge børnene på skiftedagen. Aftalen gælder for alle børn i kommunen, uanset om børnene går i en kommunal eller privat børnehave. Beslutningen får også konsekvenser for yngre børn, der skulle rykke op til børnehave, eller starte i dagtilbud, og for de børn, der skulle rykke fra SFO til klub: De yngste, som havde fået plads til dagtilbud 1. eller 15. maj, vil få besked om at indmeldelsen rykkes til 1. juni. Dagplejebørn, der skulle skifte til børnehave 1. maj, bliver i dagplejen. Børn, der skal skifte fra vuggestue til børnehave i samme børnehus, skifter til børnehave som planlagt. Børn, der skulle skifte fra SFO til klub, skifter tidligst 1. juni. Alle berørte forældre får direkte besked fra Roskilde Kommune i løbet af denne uge. 

Fra torsdag den 16. april tager Roskildes folkeskoler og dagtilbud de første forsigtige skridt mod at åbne dørene for børnene igen. Børnehavebørnene og de yngste skoleelever op til 1. klasse får lov til at starte.I takt med at lokaler, udearealer, hygiejnehensyn og personalet er klar, vil all andre fra vuggestue og dagpleje til 5. klasse gradvist vende tilbage.  
    Udmeldingen fra regeringen om, at daginstitutioner og skoler skal kunne modtage børn op til 5. klasse fra den 15. april, har sat fuld tryk på planlægningen hen over påsken i Roskilde Kommune. Der er mange ting, der skal forberedes, for at børn, forældre og medarbejdere trygt kan møde op.
“Der melder sig en ny hverdag for både børn, forældre og medarbejdere, og der skal være klare og trygge rammer på plads, så vi følger de sundhedsmæssige retningslinjer. Jeg vil gerne takke de mange lærere, pædagoger og rengøringsmedarbejdere, der går til opgaven med krum hals, så genåbningen kan blive en realitet for mange af de yngste elever og børnehavebørn fra torsdag”, siger borgmester Tomas Breddam.
Da der er forskel på dagtilbuddenes og skolerne størrelse og de fysiske forhold, er der tale om en genåbningsplan, som hviler på nogle hovedprincipper. De overordnede principper er, at børnene skal opholde sig i små grupper, de skal kunne holde afstand, der skal sættes ekstra fokus på rengøring, og endelig at børnene skal kunne være mest muligt udenfor.
“Vi har lavet en overordnet plan, men de lokale forhold spiller ind på mulighederne, og der kan først åbnes, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt for både børn og personale. Derfor vil der også være forskel på, hvornår den enkelt institution eller skole åbner. Jeg vil opfordre forældre til at følge med på AULA og Famly, hvor den enkelt institution og skole vil gå mere i detaljer”, siger formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Henning.
Skolerne åbner ud fra nedenstående hovedprincipper i en trinvis proces: Elever i 0.-1. årgang begynder 16. april. Elever i 2.-3. årgang begynder 20. april. Elever i 4.-5. årgang begynder 22. april. Dermed tager det seks dage for den enkelte skole før genåbningen er gennemført. De enkelte skoler kan fravige planen på baggrund af lokale hensyn. Dagtilbuddene i Roskilde Kommune åbner ud fra nedenstående hovedprincipper i en trinvis proces: Børn, der er indmeldt i børnehave (3-5 år), begynder fra 16. april. Børn, der er indmeldt i vuggestue (0-2 år), begynder 20. april. Nye børn, der er indmeldt i vuggestue eller børnehave pr. 1. eller 15. april, begynder 22. april. Dermed tager det seks dage for det enkelte dagtilbud før genåbningen er gennemført. De enkelte institutioner kan fravige planen på baggrund af lokale hensyn. 

Statsministeren kom Viby Cityforening i forkøbet og aflyste Høstfesten i Viby Sjælland før den nyvalgte bestyrelse selv nåede at tage beslutningen. Det har knebet med hænder til at gennemføre den efterhånden ret store byfest og det var ikke realistisk at gennemføre i 2020, hvis ikke flere meldte sig som frivillige. Nu får Høstfesten i Viby, som er ældre end Århus Festuge, en pause i 2020 og Viby Cityforening får et helt år til at samle en høstfest-arrangørgruppe omkring sig. Måske bliver sulten efter fest i gaden så stor, og verden så forandret efter Coronakrisen, at det igen bliver helt naturligt at bidrage til fællesskabet og ikke bare tænke, at det gør de andre … Det håber Viby Cityforenings bestyrelse.

220 film og filmskabere er sendt hjem, men fra i morgen onsdag udkommer dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX i en ny online version, hvor publikum kan opleve årets bedste dokumentarfilm og deltage i live-debatter hjemme fra sofaen.

Onsdag den 18. marts skulle en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, CPH:DOX, have fyldt Københavns biografer med dokumentarfilm i alle afskygninger og virkelighedsfans fra nær og fjern. Men alle fysiske arrangementer er aflyst, og i stedet skyder CPH:DOX sin nye digitale festival i luften med et program bestående af højdepunkter af dette års bedste danske og udenlandske titler. 

40 nye dokumentarfilm er der indtil videre på programmet, som åbner med Kenneth Sorentos ‘Kampen om Grønland’. Heriblandt 14 nye danske dokumentarfilm, der også får premiere på den digitale festival. Her kan publikum opleve ‘Lever elsker savner’ og ‘Songs of Repression’, der begge er udtaget til hovedkonkurrencen DOX:AWARD samt ‘En Splittet Familie’ af Mira Jargil og ‘Love Child’ af Eva Mulvad.

Er din yndlingsfilm ikke lige at finde i programmet, så kan det nås endnu. Flere film vil blive løbende tilføjet. 

Det hele sker på www.cphdox.dk hvor du allerede nu kan læse mere om de enkelte film, læse hvad det kræver af udstyr, hvad det koster (ca. 50 kr.) pr. film og hvordan du kan deltage i de efterfølgende livedebatter med Edward Snowden, Henrik Moltke, Leif Davidsen eller Raske Penge.


Det skal være slemt før det bliver godt, siger man, og det er tilfældet for byggeriet på Torvet i Viby Sjælland. I forbindelse med nedrivningen af Mejeriet, Søndergade 11, skal der opgraves et mindre kælderareal og i den forbindelse er det nødvendigt at etablere en 11 meter lang og såkaldt Københavnerspuns ud for kælderen. Det arbejde kommer til at foregå i uge 7 og 8. Arbejdet udføres med for-boring for at minimere vibrationer og risiko for skader på naboejendommene.

Der vil i forbindelse med ovenstående være støjende arbejder, som vil foregå indenfor normal arbejdstid. Vejarealet og trafikken i Søndergade påvirkes ikke af arbejdet, da det foregår inde fra byggepladsen.

Bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er en møgplante. Saften fra planten indeholder et stof, der i kombination med sollys kan give alvorlige skader på huden, som kan være flere år om at hele. Ud over det er kæmpe-bjørneklo en såkaldt invasiv art. Den kan danne så tætte bevoksninger, at den kvæler alt andet, hvilket er et andet problem. Derfor reviderer kommunen nu sin plan for at komme planten til livs – både på private og offentlig arealer.  
     Kampen mod kæmpe-bjørneklo startede i 2010 med den første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Siden da er mange bestande blevet udryddet eller formindsket kraftigt, men der er også fundet mange nye. Så planten findes stadig i kommunen. Den nye indsatsplan gælder for 2020-2029 og er lige nu i høring, inden politikerne igen skal behandle den. “Planen nævner blandt andet græsning og sprøjtning med Roundup som to metoder til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Normalt bruger vi i kommunen ikke gift til at bekæmpe ukrudt, men med bjørneklo har vi mulighed for at gøre en undtagelse”, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. “Jeg er dog rigtig glad for, at kommunens forbrug de sidste mange år har været meget lille, vi har nemlig kun brugt 4-6 kg om året. Det gennemsnitlige forbrug hos de 67 kommuner, der har haft et pesticidforbrug over 0 kg, er på 21,4 kg.Samtidig har vi de seneste år arbejdet bevidst for at hjælpe nye græsningsforeninger i gang, bl.a. for at kunne bekæmpe kæmpe-bjørneklo uden brug af pesticider. Det har været enormt positivt at opleve, at Interessen fra borgernes side er stor. I de områder, hvor bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo sker ved afgræsning, vil man allerede efter få år typisk se en stigning i biodiversiteten, vel at mærke uden kæmpe-bjørneklo som en del af planterne”, siger udvalgsformanden. 

Fakta om indsatsplanenFormålet med indsatsplanen er at udrydde planten i hele kommunen. Det kræver en effektiv og vedholdende indsats.Indsatsplanen forpligter derfor ejere eller brugere af arealer med kæmpe-bjørneklo til sikre, at den enkelte plante dør og, at den på intet tidspunkt spreder frø. Det er vigtigt at begynde bekæmpelsen tidligt på året – og fortsætte. Roskilde Kommune har vedtaget, at der mindst skal bekæmpes 4 gange om året: Senest 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15. august. Forpligtigelsen gælder for både private og offentlige grundejere i kommunen. Men hvordan gør man? Der er 3 effektive måder at bekæmpe på:Rodstikning, hvor rødderne skæres over 5-10 cm under jordoverfladen med en spade,græsning, hvor dyrene bekæmper planterne, ellersprøjtning med Glyphosat (Roundup), som er godkendt til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo indtil 2 m fra vandløb og andre vådområder.Rodstikning er arbejdskrævende, men af eksperter anbefalet som den mest effektive bekæmpelsesmetode. Derfor er denne metode god til mindre områder. Græsning er en meget effektiv bekæmpelsesmetode til store arealer med mulighed for hegning. Især får og køer er meget glade for de unge planter.
Kommunen har i nogle tilfælde mulighed for at sætte kreaturhegn, når bjørneklo bekæmpes ved græsning, da græsningen samtidig er med til at pleje naturen.Endnu en fordel ved græsning er, at man har mulighed for at skabe nye fællesskaber ved at etablere græsningsforeninger, hvor borgerne i den enkelte græsningsforening får lokalproduceret kød fra fritgående dyr. Sprøjtning bør så vidt muligt undgås og må fx ikke ske i naturtyper som enge og moser, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 uden forudgående dispensation fra kommunen.
Der må heller ikke sprøjtes andre områder med sprøjteforbud, fx nogle fredede områder.
Kommunen bruger kun Roundup mod kæmpe-bjørneklo, hvor det vanskeligt at anvende andre bekæmpelsesmetoder. Der kan være, hvor jorden er stenet, eller planterne vokser i en hæk. Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-2029 er i høring frem til den 16. marts 2020.
Etiket: , ,

Selv om kommunens borgere kun har haft adgang til netværket Boblberg i små fem uger, har 3144 borgere allerede oprettet sig. Og de er ikke alene. Over 258.000 andre danskere leder også efter nye fællesskaber. Boblberg skaber kontakt mellem mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen, men har samme interesser – og så er det gratis:

–   Det er jo helt vildt, at 3144 borgere allerede har oprettet sig. Det viser i hvert fald, at der er behov for nye måder at etablere venskaber på. Mange efterlyser venner/veninder eller rejsemakkere, men flere skriver, at der er en ensomhed, de gerne vil gøre op med. Jeg synes, det er fedt, folk er så åbne. Vi kan se, at 1215 opslag har fået respons, så der er gode chancer for nye fællesskaber, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Gåtur, lektiehjælp eller bridge

På Boblberg.dk kan du lede efter fodboldspilleren, der mangler på dit hold, en bridgemakker eller en at tale med. Forældre kan finde en lektiehjælp eller en reservebedste, mens andre kan søge rejse- eller spisevenner. Indtil videre har 83,4 % fået respons på den bobl, de har lavet.

Sådan gør du

Når du har oprettet dig som bruger boblberg.dk, kan du starte med at skrive opslag/bobler eller søge på en, der allerede er oprettet. Det kan fx være:

 • En at gå i biografen med
 • Nogle ligesindede at tale med om fx angst.
 • Bonusbedsteforældre eller bonusbørnebørn
 • Gå-, vandre- eller træningsmakker
 • Nogle at være frivillige sammen med
 • Andre til en madklub, rejseklub eller læseklub

FAKTA

 • Boblberg er udviklet i et samarbejde mellem flere kommuner og en række organisationer inden for kultur, fritid, sundhed og det frivillige foreningsliv – der jo også kan have stor gavn af et digitalt mødested.
 • Roskilde Kommune betaler ca. 120.000 kr. i abonnement om året. Beløbet går bl.a. til adgang til platformen, markedsføring af Boblberg i kommunen, datasikkerhed og udvikling. Kommunen har foreløbig betalt for 1 års medlemskab. (tjekkes med Tina Holm)
 • Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.
Etiket: ,

“Roskilde Kommune er inden længe oppe på at huse 24 bofællesskaber. De ældste er helt tilbage fra 1980’erne og de seneste fem er nu på vej. Det placerer kommunen som den kommune i landet, der har flest bofællesskaber.Vi satser helt bevidst på at tiltrække den boform, for det har vist sig at være en succes – for beboerne, for området og for resten af kommunen”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn
De nyeste bofællesskaber tæller projektet Osby med to bofællesskaber i Skousbo ved Viby, Rullestenen og Den røde tråd på Musicon og Hegnet 2, som er et seniorbofælles-skab i Trekroner.

“Man kan på mange måder sammenligne et bofællesskab med en lille landsby på måske 100 indbyggere. Der er fællesskab om fx mad og fælles pligter, og der er et tæt socialt samvær både blandt børn og voksne.
Nogle bofællesskaber her i kommunen har valgt at have en profil omkring fx bæredygtighed eller økologi, mens andre appellerer til bestemte aldersgrupper. Uanset hvad, så er det vores erfaring, at denne boform tiltrækker engagerede borgere, der også bidrager til samfundet uden for deres egne rammer. Det ser vi som et stort plus”, siger udvalgsformanden.

Sekretariat hjælper på vej
Roskilde Kommune har oprettet et sekretariat til at hjælpe med bofællesskabernes fødsel. Sekretariatet arbejder blandt andet for, at udbuddet af storparceller sker på sådan en måde, at private, og ikke kun de professionelle, kan være med i processen.
Der bliver også holdt borgermøder og workshops for interesserede, så de får et bedre indblik i, hvordan en gruppe beboere kan komme igennem de forskellige faser, der skal til, fra idé til færdigt bofællesskabsbyggeri.

Osby – to nye bofællesskaber i Vibys nye bydel Skousbo Osby kommer til at bestå af ca. 60 husstande delt på et bofællesskab for enlige forældre og et bofællesskab for en blandet bogruppe, bestående af både børnefamilier, singler og aktive 50+’ere. Første workshop for interesserede er den 11. februar kl. 17-19 i Viby Skole. Indflytning i 2021. Læs mere her: https://www.almenr.dk/osby 

Fakta: Roskilde Kommune har landets højeste koncentration af bofællesskaber ifølge hjemmesiden Bofællesskab.dk. Århus ligger på en 2. plads med 19, mens Københavns Kommuner er registreret med 5. Når de nyeste byggerier står færdige, vil 2-3.000 af kommunens 85.000 indbyggere have valgt denne boform, hvor fællesskabet er i centrum.

Roskilde Kommune har haft kæmpe succes med at få borgere til at hoppe på cyklen og droppe bilen til pendlerturen. Konceptet med gratis udlån af 15 kommunale el-cykler fortsættes for 7. år i træk i 2020.

For at komme i betragtning til en elcykel skal man opfylde følgende krav:

 • Bo i Roskilde Kommune
 • Have mindst 5 km til/fra arbejde eller uddannelse
 • Til daglig bruge bilen som primært transportmiddel
 • Have en indboforsikring der dækker elcykel (som låner står man selv for forsikringen af cyklen)

Fristen for tilmelding til alle tre udlånsperioder er i år søndag den 26. januar. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er tre udlånsperioder i 2020, hvor det er muligt at låne en af kommunens 15 elcykler.

 1. Udlånsperiode: 2/3-22/5
 2. Udlånsperiode: 1/6-21/8
 3. Udlånsperiode: 31/8-20/11

Hvis man gerne vil skrives op til at låne en elcykel, skal man bruge linket her: https://roskilde.dk/laan-en-elcykel

Etiket: ,

Der vil være masser af aktivitet i Viby Idrætscenter lørdag og søndag 25. og 26. januar 2020, når 500 fodboldbørn fra hele Sjælland mødes til CP Cup 2020. Viby Idrætsforening inviterer byens børnefamilier til at kikke forbi til nogle sjove dage. Der vil være hoppeborg, flødebollekast, tombola, dåsekast, E-Sport FIFA, oppustelig fodboldbane, HB Køge maskotten Svante og meget mere …

Etiket: , ,

Reglerne for køb og brug af fyrværkeri, der trådte i kraft i 2014 gælder stadigvæk!   

Vi bringer her et uddrag, hvis du ikke lige har dem present. Find den fulde ordlyd på www.fyrvaerkeri.dk sammen med masser af gode råd til omgang med fyrværkeri.Du må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december.

  • Du må anvende fyrværkeriet fra den 27. december til og med 1. januar.
  • Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året, skal du kontakte en festfyrværker.
  • Lovligt konsumfyrværkeri skal være CE-mærket. CE-mærket angiver, at producenten har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle væsentlige sikkerhedskrav – Husk på at selv lovligt fyrværkeri kan være farligt!
  • En forbruger må i sin private personbil transportere fyrværkeri i en mængde til eget brug. 5 kilo NEM er den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.
  • Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

  NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.

https://www.fyrvaerkeri.dk/gode-raad/regler-for-fyrvaerkeri

Kom og vær med!

Endelig, endelig er den her. Den længe ventede elevator på Viby Sjælland station. Kom og vær med til at indvie den torsdag den 12. december kl. 16.00. Borgmester Tomas Breddam vil holde indvielses talen og klippe snoren.

Adgangsforholdene til stationen under konstruktionen af elevatoren har været lidt af en prøvelse for pendlerne. Nu er den her, og det skal vi sammen fejre! Roskilde Kommune takker for tålmodigheden og håber, at cyklister, kørestolsbrugere og børn i barnevogne nu får det nemmere, når de skal med toget eller kommer med toget til Viby Station.