220 film og filmskabere er sendt hjem, men fra i morgen onsdag udkommer dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX i en ny online version, hvor publikum kan opleve årets bedste dokumentarfilm og deltage i live-debatter hjemme fra sofaen.

Onsdag den 18. marts skulle en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, CPH:DOX, have fyldt Københavns biografer med dokumentarfilm i alle afskygninger og virkelighedsfans fra nær og fjern. Men alle fysiske arrangementer er aflyst, og i stedet skyder CPH:DOX sin nye digitale festival i luften med et program bestående af højdepunkter af dette års bedste danske og udenlandske titler. 

40 nye dokumentarfilm er der indtil videre på programmet, som åbner med Kenneth Sorentos ‘Kampen om Grønland’. Heriblandt 14 nye danske dokumentarfilm, der også får premiere på den digitale festival. Her kan publikum opleve ‘Lever elsker savner’ og ‘Songs of Repression’, der begge er udtaget til hovedkonkurrencen DOX:AWARD samt ‘En Splittet Familie’ af Mira Jargil og ‘Love Child’ af Eva Mulvad.

Er din yndlingsfilm ikke lige at finde i programmet, så kan det nås endnu. Flere film vil blive løbende tilføjet. 

Det hele sker på www.cphdox.dk hvor du allerede nu kan læse mere om de enkelte film, læse hvad det kræver af udstyr, hvad det koster (ca. 50 kr.) pr. film og hvordan du kan deltage i de efterfølgende livedebatter med Edward Snowden, Henrik Moltke, Leif Davidsen eller Raske Penge.


Det skal være slemt før det bliver godt, siger man, og det er tilfældet for byggeriet på Torvet i Viby Sjælland. I forbindelse med nedrivningen af Mejeriet, Søndergade 11, skal der opgraves et mindre kælderareal og i den forbindelse er det nødvendigt at etablere en 11 meter lang og såkaldt Københavnerspuns ud for kælderen. Det arbejde kommer til at foregå i uge 7 og 8. Arbejdet udføres med for-boring for at minimere vibrationer og risiko for skader på naboejendommene.

Der vil i forbindelse med ovenstående være støjende arbejder, som vil foregå indenfor normal arbejdstid. Vejarealet og trafikken i Søndergade påvirkes ikke af arbejdet, da det foregår inde fra byggepladsen.

Bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er en møgplante. Saften fra planten indeholder et stof, der i kombination med sollys kan give alvorlige skader på huden, som kan være flere år om at hele. Ud over det er kæmpe-bjørneklo en såkaldt invasiv art. Den kan danne så tætte bevoksninger, at den kvæler alt andet, hvilket er et andet problem. Derfor reviderer kommunen nu sin plan for at komme planten til livs – både på private og offentlig arealer.  
     Kampen mod kæmpe-bjørneklo startede i 2010 med den første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Siden da er mange bestande blevet udryddet eller formindsket kraftigt, men der er også fundet mange nye. Så planten findes stadig i kommunen. Den nye indsatsplan gælder for 2020-2029 og er lige nu i høring, inden politikerne igen skal behandle den. “Planen nævner blandt andet græsning og sprøjtning med Roundup som to metoder til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Normalt bruger vi i kommunen ikke gift til at bekæmpe ukrudt, men med bjørneklo har vi mulighed for at gøre en undtagelse”, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. “Jeg er dog rigtig glad for, at kommunens forbrug de sidste mange år har været meget lille, vi har nemlig kun brugt 4-6 kg om året. Det gennemsnitlige forbrug hos de 67 kommuner, der har haft et pesticidforbrug over 0 kg, er på 21,4 kg.Samtidig har vi de seneste år arbejdet bevidst for at hjælpe nye græsningsforeninger i gang, bl.a. for at kunne bekæmpe kæmpe-bjørneklo uden brug af pesticider. Det har været enormt positivt at opleve, at Interessen fra borgernes side er stor. I de områder, hvor bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo sker ved afgræsning, vil man allerede efter få år typisk se en stigning i biodiversiteten, vel at mærke uden kæmpe-bjørneklo som en del af planterne”, siger udvalgsformanden. 

Fakta om indsatsplanenFormålet med indsatsplanen er at udrydde planten i hele kommunen. Det kræver en effektiv og vedholdende indsats.Indsatsplanen forpligter derfor ejere eller brugere af arealer med kæmpe-bjørneklo til sikre, at den enkelte plante dør og, at den på intet tidspunkt spreder frø. Det er vigtigt at begynde bekæmpelsen tidligt på året – og fortsætte. Roskilde Kommune har vedtaget, at der mindst skal bekæmpes 4 gange om året: Senest 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15. august. Forpligtigelsen gælder for både private og offentlige grundejere i kommunen. Men hvordan gør man? Der er 3 effektive måder at bekæmpe på:Rodstikning, hvor rødderne skæres over 5-10 cm under jordoverfladen med en spade,græsning, hvor dyrene bekæmper planterne, ellersprøjtning med Glyphosat (Roundup), som er godkendt til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo indtil 2 m fra vandløb og andre vådområder.Rodstikning er arbejdskrævende, men af eksperter anbefalet som den mest effektive bekæmpelsesmetode. Derfor er denne metode god til mindre områder. Græsning er en meget effektiv bekæmpelsesmetode til store arealer med mulighed for hegning. Især får og køer er meget glade for de unge planter.
Kommunen har i nogle tilfælde mulighed for at sætte kreaturhegn, når bjørneklo bekæmpes ved græsning, da græsningen samtidig er med til at pleje naturen.Endnu en fordel ved græsning er, at man har mulighed for at skabe nye fællesskaber ved at etablere græsningsforeninger, hvor borgerne i den enkelte græsningsforening får lokalproduceret kød fra fritgående dyr. Sprøjtning bør så vidt muligt undgås og må fx ikke ske i naturtyper som enge og moser, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 uden forudgående dispensation fra kommunen.
Der må heller ikke sprøjtes andre områder med sprøjteforbud, fx nogle fredede områder.
Kommunen bruger kun Roundup mod kæmpe-bjørneklo, hvor det vanskeligt at anvende andre bekæmpelsesmetoder. Der kan være, hvor jorden er stenet, eller planterne vokser i en hæk. Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-2029 er i høring frem til den 16. marts 2020.
Etiket: , ,

Selv om kommunens borgere kun har haft adgang til netværket Boblberg i små fem uger, har 3144 borgere allerede oprettet sig. Og de er ikke alene. Over 258.000 andre danskere leder også efter nye fællesskaber. Boblberg skaber kontakt mellem mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen, men har samme interesser – og så er det gratis:

–   Det er jo helt vildt, at 3144 borgere allerede har oprettet sig. Det viser i hvert fald, at der er behov for nye måder at etablere venskaber på. Mange efterlyser venner/veninder eller rejsemakkere, men flere skriver, at der er en ensomhed, de gerne vil gøre op med. Jeg synes, det er fedt, folk er så åbne. Vi kan se, at 1215 opslag har fået respons, så der er gode chancer for nye fællesskaber, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Gåtur, lektiehjælp eller bridge

På Boblberg.dk kan du lede efter fodboldspilleren, der mangler på dit hold, en bridgemakker eller en at tale med. Forældre kan finde en lektiehjælp eller en reservebedste, mens andre kan søge rejse- eller spisevenner. Indtil videre har 83,4 % fået respons på den bobl, de har lavet.

Sådan gør du

Når du har oprettet dig som bruger boblberg.dk, kan du starte med at skrive opslag/bobler eller søge på en, der allerede er oprettet. Det kan fx være:

 • En at gå i biografen med
 • Nogle ligesindede at tale med om fx angst.
 • Bonusbedsteforældre eller bonusbørnebørn
 • Gå-, vandre- eller træningsmakker
 • Nogle at være frivillige sammen med
 • Andre til en madklub, rejseklub eller læseklub

FAKTA

 • Boblberg er udviklet i et samarbejde mellem flere kommuner og en række organisationer inden for kultur, fritid, sundhed og det frivillige foreningsliv – der jo også kan have stor gavn af et digitalt mødested.
 • Roskilde Kommune betaler ca. 120.000 kr. i abonnement om året. Beløbet går bl.a. til adgang til platformen, markedsføring af Boblberg i kommunen, datasikkerhed og udvikling. Kommunen har foreløbig betalt for 1 års medlemskab. (tjekkes med Tina Holm)
 • Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.
Etiket: ,

“Roskilde Kommune er inden længe oppe på at huse 24 bofællesskaber. De ældste er helt tilbage fra 1980’erne og de seneste fem er nu på vej. Det placerer kommunen som den kommune i landet, der har flest bofællesskaber.Vi satser helt bevidst på at tiltrække den boform, for det har vist sig at være en succes – for beboerne, for området og for resten af kommunen”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn
De nyeste bofællesskaber tæller projektet Osby med to bofællesskaber i Skousbo ved Viby, Rullestenen og Den røde tråd på Musicon og Hegnet 2, som er et seniorbofælles-skab i Trekroner.

“Man kan på mange måder sammenligne et bofællesskab med en lille landsby på måske 100 indbyggere. Der er fællesskab om fx mad og fælles pligter, og der er et tæt socialt samvær både blandt børn og voksne.
Nogle bofællesskaber her i kommunen har valgt at have en profil omkring fx bæredygtighed eller økologi, mens andre appellerer til bestemte aldersgrupper. Uanset hvad, så er det vores erfaring, at denne boform tiltrækker engagerede borgere, der også bidrager til samfundet uden for deres egne rammer. Det ser vi som et stort plus”, siger udvalgsformanden.

Sekretariat hjælper på vej
Roskilde Kommune har oprettet et sekretariat til at hjælpe med bofællesskabernes fødsel. Sekretariatet arbejder blandt andet for, at udbuddet af storparceller sker på sådan en måde, at private, og ikke kun de professionelle, kan være med i processen.
Der bliver også holdt borgermøder og workshops for interesserede, så de får et bedre indblik i, hvordan en gruppe beboere kan komme igennem de forskellige faser, der skal til, fra idé til færdigt bofællesskabsbyggeri.

Osby – to nye bofællesskaber i Vibys nye bydel Skousbo Osby kommer til at bestå af ca. 60 husstande delt på et bofællesskab for enlige forældre og et bofællesskab for en blandet bogruppe, bestående af både børnefamilier, singler og aktive 50+’ere. Første workshop for interesserede er den 11. februar kl. 17-19 i Viby Skole. Indflytning i 2021. Læs mere her: https://www.almenr.dk/osby 

Fakta: Roskilde Kommune har landets højeste koncentration af bofællesskaber ifølge hjemmesiden Bofællesskab.dk. Århus ligger på en 2. plads med 19, mens Københavns Kommuner er registreret med 5. Når de nyeste byggerier står færdige, vil 2-3.000 af kommunens 85.000 indbyggere have valgt denne boform, hvor fællesskabet er i centrum.

Roskilde Kommune har haft kæmpe succes med at få borgere til at hoppe på cyklen og droppe bilen til pendlerturen. Konceptet med gratis udlån af 15 kommunale el-cykler fortsættes for 7. år i træk i 2020.

For at komme i betragtning til en elcykel skal man opfylde følgende krav:

 • Bo i Roskilde Kommune
 • Have mindst 5 km til/fra arbejde eller uddannelse
 • Til daglig bruge bilen som primært transportmiddel
 • Have en indboforsikring der dækker elcykel (som låner står man selv for forsikringen af cyklen)

Fristen for tilmelding til alle tre udlånsperioder er i år søndag den 26. januar. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er tre udlånsperioder i 2020, hvor det er muligt at låne en af kommunens 15 elcykler.

 1. Udlånsperiode: 2/3-22/5
 2. Udlånsperiode: 1/6-21/8
 3. Udlånsperiode: 31/8-20/11

Hvis man gerne vil skrives op til at låne en elcykel, skal man bruge linket her: https://roskilde.dk/laan-en-elcykel

Etiket: ,

Der vil være masser af aktivitet i Viby Idrætscenter lørdag og søndag 25. og 26. januar 2020, når 500 fodboldbørn fra hele Sjælland mødes til CP Cup 2020. Viby Idrætsforening inviterer byens børnefamilier til at kikke forbi til nogle sjove dage. Der vil være hoppeborg, flødebollekast, tombola, dåsekast, E-Sport FIFA, oppustelig fodboldbane, HB Køge maskotten Svante og meget mere …

Etiket: , ,

Reglerne for køb og brug af fyrværkeri, der trådte i kraft i 2014 gælder stadigvæk!   

Vi bringer her et uddrag, hvis du ikke lige har dem present. Find den fulde ordlyd på www.fyrvaerkeri.dk sammen med masser af gode råd til omgang med fyrværkeri.Du må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december.

  • Du må anvende fyrværkeriet fra den 27. december til og med 1. januar.
  • Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året, skal du kontakte en festfyrværker.
  • Lovligt konsumfyrværkeri skal være CE-mærket. CE-mærket angiver, at producenten har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle væsentlige sikkerhedskrav – Husk på at selv lovligt fyrværkeri kan være farligt!
  • En forbruger må i sin private personbil transportere fyrværkeri i en mængde til eget brug. 5 kilo NEM er den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.
  • Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

  NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.

https://www.fyrvaerkeri.dk/gode-raad/regler-for-fyrvaerkeri

Kom og vær med!

Endelig, endelig er den her. Den længe ventede elevator på Viby Sjælland station. Kom og vær med til at indvie den torsdag den 12. december kl. 16.00. Borgmester Tomas Breddam vil holde indvielses talen og klippe snoren.

Adgangsforholdene til stationen under konstruktionen af elevatoren har været lidt af en prøvelse for pendlerne. Nu er den her, og det skal vi sammen fejre! Roskilde Kommune takker for tålmodigheden og håber, at cyklister, kørestolsbrugere og børn i barnevogne nu får det nemmere, når de skal med toget eller kommer med toget til Viby Station.

Byens tapre børnehavebørn trodsede fredag formiddag både isnende kulde, blæst og årets første sne for at pynte juletræet på torvet, sådan som traditionen byder. Forinden havde de klippet og klistret i flere dage og var med god grund særdeles stolte af den fine pynt de medbragte.

Meget belejligt holdt de store nedbrydningsmaskiner på byggepladsen stille så længe, så alle kunne høre harmonikanissen Morten Nygård Pedersen og synge med på et par julesange … Det var nødvendigt både at klappe, hoppe og spjætte for at holde varmen. Nogle valgte da også at tage juice og småkager med hjem til daginstitutionen i stedet for at indtage den på torvet. De sidste krøb i læ under halvtaget ved Meny inden turen gik tilbage.

Nu er træet klar til tænding søndag kl 16.00

Voksennisserne fra Viby Cityforening

Der er lagt i brændeovnen til en familie-hyggelig-søndag i næste uge, når det store juletræ på torvet skal tændes.Tag nissehue på og kom og vær med til en festlig dag i Viby.

Allerede kl. 11.-16 kan man gå indenfor i festsalen på Viby kro og indsnuse den gode stemning på julemarkedet. Måske købe et par julegave i de mange boder med nisser, engle, smykker, dekorationer, smedekunst, hæklede og strikkede ting, betonfigurer og andre lækkerier.

Kl. 13-15 kan man gå indenfor i Kulturhuset og deltage i juleværkstedet dér. Klippe-klistre lidt julepynt og komme i den rette stemning.

Kl. 14.45-16 er det Viby Idrætsforening, der inviterer til juleskattejagt på torvet. Mødested ved juletræet. Det bliver sjovt – og alle kan være med.

Kl. 16-17.00 er det Viby Cityforening, der samler alle til tænding af det store juletræ på torvet. Det bliver med underholdning og sang fra både gospelkoret N’Joy og Viby Friskoles elever. Borgmester Tomas Breddam taler og tænder træet, som dagpleje- og daginstitutionsbørnene har pyntet.

Festen slutter med gratis godteposer til børnene.

I næste uge (uge 44/2019) begynder nedrivningen af Cosmoshallen på torvet i Viby og mejeriet i Søndergade, fortæller Sofie Larsen, der er projektleder og bygherrerådgiver for Roskilde Kommune. Derfor er der nu sat hegn op og spærret af for byggepladsen. Nedrivningen begynder indendørs, så det varer lidt før nedrivningen er synlig i gadebilledet. Nedrivning og klargøring af grunden løber fra oktober 2019 – maj 2020.

Vi vil bestræbe os på, at byggeriet skaber så få gener som muligt for naboer og andre borgere i byen, men det kan desværre ikke undgås, at der i perioder vil være støj ligesom det i perioden omkring nedrivning af hallen vil blive nødvendigt at råde over en del af Torvet.

Byggeriet det nye fælleshus for bibliotek, kulturhus og lokalhistorisk forening forventes at gå i gang sommeren 2020 og stå færdigt i efteråret 2021.

Projektet for bibliotek og kulturhuset, som er tegnet af Christensen & Co. og Primus Arkitekter, kan ses på Roskilde kommunes hjemmeside:  https://roskilde.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/viby-bibliotek-og-kulturhus

Elevatorbyggeriet ved Viby Station skrider planmæssig frem

Tidsplanen holder fortæller projektleder Michael Gârtner og det betyder, at gangtunnellen forventes åbnet som planlagt den 22.11. og at stationspladsen genåbnes den 29.11. 2019.

Det er godt nyt for Viby i almindelighed og for pendlere og de handlende i den ende af byen i særdeleshed.

Til gengæld er det mere tvivlsomt med ønsket om at få lov til at beholde de etablerede midlertidige trapper mod Dalen og Vestergade. Spørgsmålet er drøftet med BaneDanmark, fortæller Michael Gârtner og BaneDanmark har tilkendegivet, at de ikke er interesseret i at beholde trapperne.

Børnehuset Atlantis har fået hjertestarter. Den kan benyttes af alle, men vi håber selvfølgelig ikke, at nogen får brug for den, skriver Atlantis.
Børnehuset Atlantis ligger på Bakkefløjen 17-19 i Dåstrup. Hjertestarteren sidder på børnehavens husmur – mellem de to bygninger og kan tilgås også uden for børnehusets åbningstider.

Viby Sjælland har efterhånden (og heldigvis) fået en del hjertestartere, der er god grund til at opdatere det indre landkort og at lære børn og unge, at de er der for en grund og ikke er legetøj. Kortet over dem alle findes på siden her:

Viby Idrætsforenings allestedsnærværende Inga Skjærris fik til frivilligfest i Roskilde Kommune meget velfortjent Roskilde Kommunes Idrætspris.

Få har gennem tiden lykkedes med at lukke munden på den nu tidligere formand, men den fine anerkendelse fik alligevel taget fusen på hende. “Det var uventet og jeg er meget glad, taknemmelig og ydmyg over den fine pris” utalte hun efter overrækkelsen, der blev fulgt af mange fine ord om den lange, tro tjeneste for Viby Idrætsforening. En gerning, der langt fra er slut, for Inga sidder heldigvis endnu på næstformandposten og er blandt meget andet også Idrætsforeningens repræsentant i Viby Cityforening.

Rigtig mange vil kende Inga for hendes helt særlige engagement for Viby i almindelighed og for idrætten i særdeleshed. Stort tillykke med den fine pris.

 

Ramsø Ældreboligselskab (som kun byggede ældreboliger i den tidligere Ramsø kommune) har for år tilbage ændret navn til Boligselskabet Roskilde Syd og det giver lidt flere muligheder for at bygge mere, forklarer formanden Inga Skjærris

De fleste kender nok afdelingen Toftehøjen i Viby, men nu kommer også afdeling i Vindinge; Vindinge Nord med 48 almennyttige boliger som forventes færdigt i marts 2021. Og inden vi får set os om også byggeriet i Viby Bymidte som får navnet Mejerigården. Her skal der bygges 20 lejeboliger. Når Biblioteket er flyttet over i det nye bibliotek i 2021 kommer der også et boligbyggeri på biblioteksgrunden i Viby.

Kjeld Sandsted og Vibeke Sørensen udstiller på Toftehøjen

Gennem årene har mange forskellige kunstnere givet liv på Toftehøjens vægge med deres udstillinger og værker, til glæde for husets beboer og personale og de gæster og borgere som kommer på Toftehøjen.

Nu er der igen ny kunst på Toftehøjen. Ude i haven udstiller Kjeld Sandsted, sine værker i jern og metal. Inde er det Vibeke Sørensen fra Kirke Såby som udstiller sine malerier. Vibeke Sørensen fortæller om sig selv, at hun har malet i rigtig mange år og fået undervisning i 5 år. Vibeke Sørensen har udstillet flere steder bl.a. i lægehuse, på plejehjem, men også på Roskilde Sygehus og i Osted Kulturhus m.m.

Kik forbi, det er oplevelsen værd.

 

 

 

 

Viby fylder 160 år i 2019 og det bliver fejret med et brag af en Høstfest lørdag den 31. august kl. 9-14. Plakaten er klar og på vej rundt til ophængning.

Vandrefestivalen, som foregår fra den 16. august til den 8. september, er ved at vokse sig til en stor begivenhed i Roskilde Kommune.
I år er der 41 tilbud om vandreture – i nord, syd, øst og vest – fra få hundrede meter til 12 kilometer – for de mest energiske til kørestolsbrugere.

“Vandrefestivalen er en fantastisk mulighed for at lære vores dejlige kommune at kende fra en anden vinkel, nemlig til fods. Samtidig er jeg utroligt stolt af igen af se, hvor meget vores foreningsliv bidrager med, når vi samles om at få skabt en begivenhed for borgerne”, siger borgmester Tomas Breddam.

“Når vi vælger at satse på Vandrefestivalen fra kommunens side, skyldes det to ting. For det første er det en del af indsatsen fra vores sundhedscenter for at få flere til at bevæge sig mere i dagligdagen. For det andet er festivalen er rigtig god anledning til at invitere borgerne ud i naturene og opleve alle de rekreativt muligheder, vi arbejder på at udvikle”, siger borgmester Tomas Breddam.

De rekreative ture giver blandt andet mulighed for at opleve Gulddysse skov, Bolund, Hedeland, Vigen, Vibystien, Himmelsøen og Lynghøjsøerne.Og så har de mange foreninger og ildsjæle, der bidrager, valgt at tilbyde mange forskellige oplevelser som en del af vandreturene. Man kan fx komme ud og sanke fra naturens spisekammer, dyrke skov-yoga på en sheltertur, komme på sansetur i Boserup Skov eller møde dyrene hos Hørhusenes græsningslaug.Sundhedscentret byder ind på festivalen med en række gåture fra enten Center for Handicap i Svogerslev eller fra centret på Københavnsvej 266.

Fakta

Vandrefestivalen organiseres i år af 15 deltagende kommuner i Region Sjælland, som også er udgiver af hjemmesiden med støtte fra Region Sjælland. I år er der 41 vandreture i Roskilde Kommune.I Roskilde deltager – ud over de kommunale institutioner – disse aktører i vandrefestivalen:

 • Roskilde Oplevelseshavn & Naturkogeskolen
 • Alzheimerforeningen, Lokalforeningen Østsjælland
 • Roskilde Ældre Motion
 • SIND
 • Tune IF Trim
 • Aaben dans
 • Dansk Vandrelaug Roskilde afdeling.
 • Egnshistorisk Forening i Grundsø
 • Danmarks Naturforening Roskilde
 • Diabetesforeningen, lokalforening Roskilde
 • Hørhusenes græsningslaug
 • Viby Spejder
 • Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Fugleværnsfonden

Se en oversigt over programmets tilbud

Se hele programmet på roskilde.dk/vandrefestival

 

Tomas Breddam (S) overtog onsdag aften borgmesterkæden i Roskilde Kommune, efter byrådet har valgt ham som efterfølger for den nye kultur- og kirkeminister, Joy Mogensen (S).

Allerede torsdag morgen begynder arbejdet for Tomas Breddam som borgmester på Rådhuset.

– Jeg glæder mig meget til at videreføre det brede samarbejde i byrådet, og der venter allerede en række store opgaver, når vi blandt andet skal have vedtaget kommunens budget for 2020. Næsten hele byrådet er enige om en stor del af punkterne i det fremskrevne budget, så der er en udbredt vilje til at få kommunens økonomi til at køre rundt, siger Breddam.

Jeg vil fortsætte Roskildes gode udvikling

Breddam har store ambitioner for kommunens udvikling. Jeg har store ambitioner om at fortsætte Roskilde Kommunes gode udvikling lige fra Jyllinge i nord til Viby i syd. Vi skal have nogle attraktive byer, der både tiltrækker nye indbyggere og flere arbejdspladser. Samtidig skal vi opføre forskellige typer boliger, så Roskilde Kommune fortsat kan være et sted, hvor alle har råd til at bo, siger Breddam.

Kort om Tomas Breddam:
Tomas Breddam (S) har siden 2013 været byrådsmedlem i Roskilde Kommune, hvor han siden 2017 også har været formand for Plan- og Teknikudvalget. Han har i mange år været HR-partner ved forskellige firmaer og har siden 2015 været ansat ved Aarhus Universitet på Campus Roskilde. Han har er uddannet cand.tech.soc fra Roskilde Universitet. Tomas Breddam er 48 år, har tre børn og er gift med Dorte.