Skt. Hans på engen er AFLYST!

Der bliver desværre IKKE Sankt Hans Fest på engen ved Dåstrup i 2018, da Roskilde Kommune ligesom hovedparten af landets kommuner har udstedt afbrændingsforbud.

Så giver det ikke mening at tromle folk sammen fortæller arrangerende grundejerforeninger. Det er ærgerligt men helt forståeligt. Vi nyder jo alle samme det gode vejr og kan se hvordan haverne er helt tørret ud.

Vi gemmer kræfterne til næste år og glæder os over den fine danske sommer.

Tilmelding til Høstfest 2018 åbnet

Alle, der vil være sikker på at få en plads i den farverige Høstfest skal melde sig nu.

25. august 2018 skal der igen være Høstfest i Viby Sjælland og nu er der åbnet for tilmeldinger til både kræmmer- erhvervs- og foreningsstande på hjemmesiden 4130-viby.dk under fanen Høstfest ’18.

Det er gratis for Viby Sjællands foreninger og medlemmer af Viby Cityforening at have stand til Høstfesten i Viby. Men tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen. Kræmmerstande koster som tidligere år 100 kr. pr. stand og de er 3 meter. Erhvervsdrivende, der ikke er medlem af Viby Cityforening betaler 750 kr. for en stand.

Er du erhvervsdrivende og tænker at skulle præsentere dine varer eller serviceydelser eller bare en aktivitet til Høstfesten skal du også tilmelde dig (købe en stand). Især er det vigtigt at forretningsdrivende med butik i gaden melder sig til med en aktivitet, så ikke vi får placeret en anden aktivitet foran butikken.

Alle stande sælges efter først-til-mølle princippet.

Politikere efterspørger input fra flere borgere

Der er gang i borgerinddragelsen i Roskilde Kommune, der den seneste måned har afholdt budgetborgermøder, hvor borgerne er kommet med input til det kommende budget 2019. Nu satser kommunen på endnu mere inddragelse, og er derfor blevet en del af projektet ‘Vores Stemmer’, der har til formål at forny mødet mellem borger og politiker i Danmark.

Roskilde Kommune har igangsat et arbejde, som skal sikre, at borgerne i fremtiden bliver inddraget endnu mere. Den seneste måned er borgerne blevet taget en tur med i politikernes maskinrum med udgangspunkt i næste års budget, og nu indleder kommunen et samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen.

–       Borgere derude er specialister på deres områder, og med deres input kan vi gøre det endnu bedre. Når vi inddrager borgerne, handler det om at opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne. Det handler om at skabe løsninger sammen med borgerne i stedet for at tænke løsninger for borgerne, det er budgetborgermøderne et godt eksempel på, siger borgmester Joy Mogensen.

Projektet ‘ Vores stemmer’ er endnu en måde at sikre nye input, der kommer fra mennesker uden for rådhusets mure. Formålet med projektet er at forny den demokratiske samtale og selve mødet mellem lokalpolitikere og borgere. Der bliver med andre ord mulighed for at diskutere med naboer og ildsjæle fra lokalsamfundet, hvad der er deres vigtigste værdier og gode ideer – og samtidig giver det politikerne et klart billede af, hvad der optager borgerne mest.

‘Vores stemmer’ er et helt nyt koncept i Danmark, og det der driver projektet er en grundlæggende tro på, at alle gerne vil engagere sig og have indflydelse på det samfund, de lever i. Princippet bag rekrutteringen af deltagerne til borgermøderne er, at deltagerne så vidt muligt skal afspejle befolkningen i den kommune, hvor mødet afholdes. Det gøres ved, at et tilfældigt udsnit af befolkningen udvælges til at deltage i mødet. Der vil blive arbejdet målrettet på, at deltagerne så vidt muligt afspejler befolkningen samtidig med, at dem, der er inviteret og ønsker at tilmelde sig, har mulighed for det.

–       Vi skal turde lytte til hvilke værdier, der er vigtigst for borgerne selv og for fællesskabet. Det handler om at mobilisere alle tilgængelige ressourcer og bede om input i form af viden og ideer til at udvikle de bedste løsninger. Det giver os et bedre udgangspunkt, når vi eksempelvis skal prioritere næste års budget, siger borgmester Joy Mogensen.

I Roskilde Kommune er der et ønske om at inddrage borgerne så tidligt som muligt,  så borgernes input kan få reel betydning for indholdet i beslutningerne.

Det forventes, at ‘ Vores stemmer’ afvikles i starten af 2019, men der er allerede den 18. juni, kl. 18.30-21.30 i Jyllingehallerne mulighed for at komme med input og gode ideer samt få et indblik i det politiske maskinrum, når der igen er borgermøde om budget 2019. Det er ligeledes muligt at stille forslag til byrådet via kommunes hjemmeside.

Lokalplan for bymidten

Kommunens Plan- og Teknikudvalg har begyndt arbejdet med en ny lokalplan for den centrale del af Viby. Planen skal samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et nyt fælles hus på ”Cosmosgrunden”. Der bliver også plads til en ny dagligvarebutik og boliger.
Helt konkret vil lokalplanen give mulighed for, at:

  • Der kan bygges et nyt bibliotek- og kulturhus på Søndergade hvor mejeriet i dag ligger.
  • En dagligvarebutik kan bygges mod Tofthøjvej, med boliger på 1.sal samt udvalgsvarebutikker og lægeklinik omkring Torvet i stueetagen.
  • Søndergade 13 (det nuværende Kulturcosmos) bevares, og det kan evt. anvendes til iværksætterhus.
  • Søndergade 15 kan nedrives, og en ny bolig opføres med respekt for Søndergades gadeprofil og arkitektoniske karakter.
  • På den sydligste del af Cosmosarealet kan bygges almennyttige familieboliger i 1½ – 2 etager.
  • Når biblioteket er flyttet, kan den grund bebygges med en blanding af ældreegnede boliger i 2-3 etager. Alle boliger opføres som almennyttige.

Lokalplanforslaget forventes behandlet i sommeren 2018 og endeligt vedtaget inden udgangen af 2018.  I offentlighedsperioden kommer der et borgermøde.

Find lokalplanforslaget her

Fernisering på “Skyer” lørdag kl. 11.

Marianne Fogtmann har malet natteskyer

Skyer og kunstnerkoloni i Cosmos

KulturCosmos’ egen kunstnergruppe, BilledCosmos, har på lørdag 9. juni kl. 11 fernisering på en ny udstilling i CosmosHuset, Søndergade 13 i Viby Sj. Denne gang er emnet ”Skyer”. Den afløser husets akvareludstilling, der har kunnet ses de sidste par måneder i cafetiden tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14-17.

Udstillingen indeholder spænder over de sommerlige skyer, de mørke natteskyer og flere andre skyfortolkninger. Billederne vil hænge i CosmosHuset sommeren over.

Midt i juli rykker BilledCosmos-gruppen ind i CosmosHallen, hvor der for fjerde år i træk vil være Kunstnerkoloni for alle med en række forskellige workshops. Det foregår onsdag 11. juli, torsdag 12. juli, fredag 13. juli og mandag 16. juli samt tirsdag 17. juli. Alle dage kl. 11-16. Det koster 20 kr. pr. deltager pr. dag. Børn under 10 år skal følges af en voksen, som også har lyst til at lege med. Programmet for Kunstnerkolonien kan hentes i CosmosHuset i cafetiden eller ses på www.kulturcosmos.dk

Ældresagens frivillige fik æresbevisning

Viby har mange frivillige og nogle skiller sig ud med det lange seje træk

Torsdag den 24. maj 2018 var 80 frivillige fra Ældresagen Ramsø lokalafdeling samlet til den halvårlige sammenkomst for frivillige i Syv Sognegård i Viby. Ramsø lokalafdeling er blandt landets mindste afdelinger men ligger i toppen når det gælder flest frivillige medlemmerne i Ældresagen. Der er i alt 123 frivillige tilknyttet. Det siger noget om Viby som lokalsamfund.

Samme dag blev der endnu engang uddelt æresbevisninger i form af “nåle” og blomster for dem som har været frivillige i ti år. Det er Lenda Petersen, Hans-Jørgen Nielsen, Ove Laursen (på billedet) og Lene Hansen (som ikke var til stede), som tak for indsatsen i forbindelse med et godt liv som ældre.

Dagen sluttede med at formanden for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, Morten Gjerskov, fortalte om Kommunens tiltag og holdning til ensomhed og ældreomsorg. Bestyrelsen i Ældresagen Ramsø ser frem til et positiv samarbejde med Kommunen om at forbedre rammerne på det område.

 

Viby Folkefest 9. juni 2018

Kom gratis til en ægte Byg-selv-fest lørdag den 9. juni kl. 12-22 på Viby Torv.

Festen skaber vi i fællesskab med skulpturafsløring, forskellige workshops, fællesspisning og musik. Workshopperne spænder over blomsterdekorationer, kridtkunst, byrumspynt, guitarlab, musikalsk legeplads, cykeltjek og folkecykeltur til Klosterskoven, scenebygning og alt derimellem.

Vær’ med fra start til slut, hop med på en workshop eller stød til ved middagen og hjælp med oprydning. Du bidrager med dit engagement og gode humør og betaler kun, hvad din mad og drikkevarer koster.

Kom og vær med til at skabe en folkefest, der sætter fokus på bymidten og alle dens potentialer.

Borgermester Joy Mogensen kommer og åbner ballet kl. 12 på Viby Torv.

Skulpturafsløring med Mætte My Stik

Efter åbningen bliver Vibys nye Skulptur afsløret. Den er tegnet og designet af kunster Mætte My Stik fra Troldekunst. Skulpturen er udviklet specielt til Viby og skal fejre/illustrere det specielle fællesskab og den flyvende udvikling, som er i Viby.

Workshop med GivRum

Få mulighed for at bygge den bymidte, du kunne tænke dig for fremtiden. GivRum som er en moderne byudviklingsorganisation stiller materialer og god stemning til rådighed. I forvejen har nogle lokale unge arbejdet på prototyper, som også vil være at se på dagen. GivRum arbejder med udvikling af lokalesamfund og har været drivkraft i både internationale og nationale projekter. De er ofte rådgivere til kommuner og stat.

Workshops og Musikalsk legeplads

BilledCosmos er også med på dagen og står for to workshops; den ene om kridtkunst på den tomme mejeribygning og den anden om Byrumspynt. Der vil være materialer til rådighed og man kan deltage i det omfang, man ønsker.

Derudover har Blomstersnekeriet og Jespers Cykler en workshop hver. I Blomstersnedkeriet kan du være med til at fremstille blomsterdekorationer, som skal på bordene til fællesspisningen. Efter festen kan man tage sin dekoration med hjem. Hos Jespers Cykler kan du tage din cykel med og i fællesskab med andre deltagere få vejledning i at gøre den klar til en cykeltur og evt. allerede køre med på Folkecykelturen til Klosterskoven samme eftermiddag. Fra Stationspladsen til Torvet vil hele dagen være mulighed for at afprøve den musikalske legeplads og sætte Vibe-spor med maling. I CosmosHallen vil Bibliotekets GuitarLab være at finde. Her kan du tage din guitar med og få den finjusteret. I løbet af eftermiddagen hjælpes vi med at stille borde og stole klar til fællesspisning og musik. Du kan også hjælpe med at gøre scenen klar.

Fællesspisning

Til fællesspisningen kan du medbringe din egen madkurv eller handle de gode folkefest-tilbud i Meny. Du kan også hente mad fra den lokale Café Kaffekoppen eller en af pizzaria’erne. Alle muligheder er i gå-afstand.

Musik

Musikprogrammet er nu offentligt. Her får du fornøjelsen af Cecilie Bielefeldts skønne toner. Hun tager både cello og guitar med og går på kl. 19.00. Bagefter er der oneman-show med Henrik Ward Poulsen kl. 20.00 og optræder B-siden på scenen kl. 21.00. B-siden er en pop-kvartet, som spiller dansk folkelig musik med glade, gennemtænkte og kreative tekster. Per dags dato kendes de bedst for deres debutalbum “Eventyret Begynder” og mere end 30 koncerter i Roskilde og omegn. Heriblandt supportgigs for både Katinka og Hjalmer.

Folkefest som forskning

En folkefest er en god måde at iscenesætte, hvordan gode fællesskaber bliver til. Det har et forskerteam fra RUC set potentialet i. Folkefesten er på den baggrund en del af et europæisk forskningsprojekt med titlen Capa.City, hvor KulturCosmos er blandt de udvalgte aktører, som studeres nærmere.

 Viby Folkefest præsenteres i et fællesskab af KulturCosmos, Roskilde Bibliotekerne, Viby Cityforening, RUC, Urban Europe, GivRum og Troldekunst.dk.

Programmet kan læses på www.kulturcosmos.dk og udleveres også til Folkefesten

PROGRAM:

12:00 Velkomst ved Borgmester Joy Mogensen

12.15 Skulptur-afsløring med Mætte My Stik

12:30 Workshops og musikalsk legeplads

17:00 Udstilling af Vibys bymidte

18:00 Fællesspisning

19:00 Musik

22:00 Fælles oprydning

 

Parkvej trafiksikres

Der køres alt for stærkt på Parkvej i Viby …

Ud over de tre statslige projekter herunder, har Plan- og Teknikudvalget også prioriteret en række mindre projekter for cyklisterne i 2018. Blandt andet trafiksikring og cykelsti på Parkvej i Viby. Det er det arbejde vi ser i gang netop nu. 
Af de 10. mio. kr. Plan- og Teknikudvalget har besluttet, i år skal bruges på bedre trafiksikkerhed er halvdelen af pengene øremærket til cyklister og andre bløde trafikanter. Staten lægger yderligere 4.5 mio. kr. oveni – bl.a. for at gøre Københavnsvej i Roskilde til supercykelsti.
”Tilskuddet fra staten er givet til tre konkrete projekter, som jeg tror rigtig mange bliver glade for og kommer til at bruge meget,” siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

”Sammen med Høje Taastrup, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Frederiksberg og Københavns kommuner har vi fået tilskud fra staten til en samlet supercykelsti, som hedder ”Roskilderuten”. I Roskilde betyder det, at cyklerne bliver prioriteret på Ny Østergade og Københavnsvej ud til grænsen til Høje Taastrup kommune. Det sker bl.a. ved gennemførte fortove ved sidevejene og trafiksignaler specielt for cyklister. Men ruten vil fortsætte ind mod København, så jeg tror rigtig mange cykelpendlere bliver glade for det”, siger Tomas Breddam.

”Det andet projekt, hvor vi har fået tilskud, er til at opgradere cykelparkeringen specielt i Roskildes bymidte. Vi ved, at ca. 36 % af alle indkøbsture i bymidten sker med cykel, og det tal vil vi gerne øge. Vi har i samarbejde med handlen fundet 32 steder i bymidten, hvor der er behov for udvidelse eller renovering af cykelparkeringen. Nogle steder løfter vi yderligere serviceniveauet med overdækning og forbedrede parkeringsforhold for lad- og elcykler,” fortæller formanden.

”Det tredje projekt, vi har fået penge til, er i Gadstrup. Her vil vi gerne gøre det hurtigere og nemmere at skifte mellem bus og tog, så Gadstrup Station bliver et godt udgangspunkt for pendling mod Roskilde. Det vil vi gøre i dialog med de lokale borgere med fokus på med gode vente- og skiftefaciliteter med et bedre busstoppested, cykelparkering, skiltning og bedre belysning,” forklarer Tomas Breddam.

 

Fuldt hus til budgetmøde i Viby

Cafeen i Viby Idrætscenter var stuvende fuld til aften, da Roskilde kommune havde inviteret til borgermøde om kommunens kommende budget. Borgere, byrådmedlemmer og kommunalt ansatte fyldte lokalet til bristepunktet. Det bliver et borgermøde som I aldrig har set det før, indledte borgmester Joy Mogensen og satte alle ind i hvordan kommunen bruger penge i dag. Derefter gik arbejdet i gang med at forholde sig til forskellige spareforslag i hver gruppe. Efter en pause kom endnu en sparerunde med nye forslag på bordet. Snakken gik lystigt ved bordene og selvom emnerne var alvorlige nok var der god stemning i hele lokalet.

Roskilde Kommune holder i alt tre af disse budgetmøder. Viby-mødet var det andet og det indtil nu bedst besøgte. Budgetmøderne med borgerne skal klæde de 31 byrødder på til budgetforhandlingerne.

Unge inviteres til workshops om bymidten: Pizza og prototyper

Unge, der har ideer til at gøre Viby Sjælland bymidte bedre skal ud af busken!

Grundlovsdag er der mulighed for at få en fed og anderledes dag med vennerne? Første workshop holdes på Grundlovsdag 5. juni kl. 16-19, hvor der er mulighed for at lege og eksperimentere med fremtiden for den nye bymidte i Viby Sjælland!

I indbydelsen fra GivRum og KulturCosmos hedder det: Til workshoppen skal vi finde ud af, hvad der er med til at gøre byer gode, og hvordan I kunne tænke jer at Viby bymidte skulle se ud.
Vi har pizza, musik og materialer klar, og du skal blot dukke op og få ideer!
Det bliver en sjov dag, hvor I kan skabe løsninger til de ting I mener kan blive bedre i byen – så tag dine venner med.

HVOR: KulturCosmos
HVORNÅR: Onsdag d. 5 juni kl.16-19
DET ER GRATIS AT DELTAGE

Pizza & Prototyper er den første af i alt to workshops, hvor vi gør ideer til virkelighed. Sammen vil vi drømme stort og vildt for en bedre by. Det er en måde at slippe eksperimenter løs på, og hvor I som eksperter i jeres lokalsamfund kan være med til udviklingen af området.

Den anden workshop hedder Byg Viby Bymidte og afholdes d. 9 juni. Der fokuserer vi på at bygge og realisere ideerne. Der kan I for eksempel bygge videre på løsningerne hvis I ikke bliver færdige til Pizza & Prototyper. Jeres bidrag vil give glæde og inspiration for alle som har en drøm om at udvikle lokalområdet.

Begge workshops afholdes i forbindelse med Viby Folkefest, der løber af stablen 9 juni. Folkefesten er en fejring af det sociale og kulturelle liv der eksisterer i Viby og lokalområdet. En ny bymidte skal skabes, og vi synes det er vigtigt, at de unge tager ordet og viser hvordan de kunne tænke sig at bymidten skal se ud. Fremtiden er åben og du inviteres til at være med til at definere den.
Har du lyst til både at drømme stort, realisere ideer og fejre det hele, så kom til begge workshops!

Hvem er vi:
GivRum er en non-profit organisation der arbejder med bæredygtig byudvikling, og skaber kulturelle og sociale aktiviteter i byer under udvikling.
I inviteres til workshops af GivRum i forlængelse af det internationale projekt Capa.City, der handler om at opbygge kapacitet i lokalsamfund. Capa.City er et EU-projekt der ser på, hvordan sociale fællesskaber danner rammen for levende og bæredygtige lokalsamfund, og hvordan man aktivt kan arbejde med at styrke sociale fællesskaber omkring bymidten. I Danmark er EU-projektet organiseret af RUC og GivRum.

Byråd inviterer til borgerinddragelse om budgettet

Roskilde Kommunes budget for 2019 er nu sat til debat af byrådet på en række borgmøder. Ideen er, at borgerne får et kig ned i politikernes maskinrum og giver deres input til hvilke værdier og ideer, der er vigtigst at prioritere i det kommende budget.

Hvert år arbejder byrådet med at lægge budget for, hvordan kommunen bruger skattekronerne bedst. Byrådet prøver i år at gå direkte i dialog med borgerne på tre borgermøder inden budgetforhandlingerne går i gang. Borgerne kan tage sine forslag og ideer til en bedre kommune med under armen, og fortælle politikerne hvilke værdier, der er vigtigst for dem.

– Politikere og borgerne har brug for at være i tæt kontakt med hinanden for at finde de bedste

løsninger. På borgermødet kommer borgerne til at tale med hinanden – og vi politikere skal lytte. Vi lytter til hvilke værdier, der er vigtigst for borgerne selv og for fællesskabet, siger borgmester Joy Mogensen.

På borgermødet bliver der rig mulighed for at diskutere med naboer og ildsjæle fra lokalsamfundet, hvad der er deres vigtigste værdier og gode ideer. Igennem en række øvelser får borgerne mulighed for at komme med ned i politikernes maskinrum – og opleve hvilke overvejelser der er, når der skal prioriteres.

– Borgerne får på borgermøderne indblik i, hvilke udfordringer politikerne står med, når vi skal prioritere mellem en masse gode ideer og ønsker. Og vi politikere får ny inspiration til, når budgetforhandlinger intensiveres efter sommerferien. Jeg ser meget frem til at høre diskussionerne ved bordene. Hvordan borgerne tænker om de dilemmaer, der er, slutter Joy Mogensen

Borgermøderne holdes tre steder i kommunen

15. maj, kl. 18.30-21.30:  Østervangskolen, Festsalen Astersvej 15, 4000 Roskilde

28. maj, kl. 18.30-21.30: Viby Hallerne, hal 1+2 Lindevej 32, 4130 Viby Sj.

18. juni, kl. 18.30-21.30 Jyllingehallen, Multihallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Læs mere om borgermøderne og tilmeld dig på: roskilde.dk/borgermøde

 

 

Fest og skiftedag i Viby Idrætsforening

Mandag aften var der fest i Viby Idrætsforening – eller sådan så det ud, med lys og blomster på bordene og lækker mad på tallerknerne. Og der var grund til både at feste og fejre til det årlige repræsentantskabsmøde. Viby IF er en forening i fortsat vækst og har ifølge formandens beretning fat i 42% af byens borgere. Det er ganske flot at tælle mere end 2300 medlemmer i Roskilde Syd. Tilmed er foreningen netop udnævnt til at være årets Idrætsklub af DGI.

Festen begyndte med uddeling af årets priser:
Årets idrætsudøver blev til stor overraskelse for ham selv: Preben Gregersen, indstillet af løbeklubben.
Årets SuperBest Vibys idrætspris, der gives til uddannelse tilfaldt: Jeppe Snedker indstillet af Fodboldafdelingen
Årets leder/træner blev:  Sille Larsen indstillet af gymnastikafdelingen.
Den ny pris:  Den bemærkelsesværdige præstation, der er indstiftet af REMA 1000 VIBY v/ Carsten Juel gik til holdet bag Natsjov: Joakim Haslund- Christian Carlsen- Nikolaj Olsen- Daniel Andersen- Kristian Karoli
Sidst men ikke mindst fik Johanne Hansen og Tobias Lawaetz en særlig udmærkelse, for deres arbejde med at være værter ved Børnefestival 2017.

Repræsentantskabsmødet sluttede med at Viby IF valgte ny formand. Inga Skjærris forlod posten efter 11 år og Dan Olsson tog over på den store opgave. Han indledte sin takketale med ordene: “Se bare hvad der kan komme ud af at være en rar forældre, der kører sine børn til fodbold …”

Inga Skjærris fortsætter foreløbig endnu et år som næstformand. Medlemstallet i Viby If er i øvrigt fordoblet i den periode hun har siddet som formand.

Endelig sluttede Michael Rasmussen, der er Politiinspektør i Midt- og Vestsjælland, aftenen med at rose foreningen for det store arbejde for børn og unge og for, på den måde være med til at bekæmpe kriminalitet i lokalområdet.

Stor ære til Viby Idrætsforening

Det var med gulregn, blomster og klapsalver at Viby Idrætsforening i aftes modtog den flotte hæder, at blive udnævnt som Årets Forening af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Inga Skjærris og Dan Olsson tog på foreningens vegne imod den flotte pris og de 5.000 kr. der fulgte.

Prisen gives til en forening, der i særlig grad har arbejdet på at få flere medlemmer og har fundet nye veje til at udvikle foreningen. ”Vi vil gerne anerkende det store arbejde, som foreningerne og alle de mange frivillige gør for lokalsamfundet og for at skabe fritidsaktiviteter og meningsfulde fællesskaber for alle” udtaler DGI.

Stort tillykke til Viby Idrætsforening med prisen for det flotte arbejde!

Friske akvareller på Toftehøjen

Ny udstilling kan ses på Toftehøjen

De skiftende udstillinger på Toftehøjen liver op på væggene og er noget som både beboere og besøgende nyder at studerer. I de næste par måneder vil det være Kisser Weber Hansens billeder der udsmykker væggene på Toftehøjen.

Kisser er hobbymaler, som hun selv siger, og bor i Søster Svenstrup ca. 3km. udenfor Viby tæt på skoven. Hun har i en del år malet akryl på lærred og er blevet undervist af maleren David Lewis. Kisser har tidligere haft udstilling af sine værker på Tofthøjen.

De seneste par år har Kisser eksperimenteret med akvarelfarver som hun synes er meget alsidige og kan bruges på utraditionelle måder. Det er første gang akvarellerne bliver udstillet.

Kisser Weber Hansen håber at alle på Toftehøjen samt borgere ude fra vil nyde den nye udstilling.

Festmesse i Viby blev en succes

Viby handler lokalt

Et sted mellem 400-500 mennesker, de fleste lokale, trodsede kulden og tog til Vibys første festmesse lørdag hos Handy udlejning på Fabriksvænget. Vi er meget overvældet over den store interesse og det er så fedt at byens borgere bakker op og at så mange valgte at bruge et par timer af deres lørdag med os, lyder det fra Maiken Sørensen fra Blomstersnedkeriet. Det var jo også på den baggrund at jeg tog initiativ til messen. Her i Viby er vi nemlig gode til både at handle lokalt og støtte lokalt, og det understreger det store besøgstal. Vi er glade og stolte og lidt trætte, afslører Maiken.

Der var bred enighed blandt udstillerne om, at sådan en messe skal vi gentage. Vi har nu hinandens visitkort og fået et godt samarbejde og netværk imellem. Vi håber selvfølgelig også at udstillerlisten kan blive længere, så vi har endnu mere at tilbyde. Vi har i hvert fald bevist at vi kan samle et publikum.

Om den næste festmesse evt. skal være søndag, om det skal være hele weekenden eller evt. rykkes til september er nogle af de ting vi nu skal tale sammen om. Hvis det rykkes til januar eller februar, kommer vi i karambolage med de store landsdækkende bryllupsmesser, hvor nogle af vores lokale erhversdrivende også deltager, men en efterårsmesse var måske en mulighed. Vi evaluerer og modtager også meget gerne tips og ideer fra Vibyborgere, både dem der deltog og dem der var forhindrede.

Billedet er taget af: Natasja Damberg Photography

Vibyborgere er ikke utrygge

Det arrangerede møde med Kirsten betjent må aflyses pga. for få tilmeldinger.

Kulturhuset skulle i denne uge have lagt rum til et oplysningsmøde med besøg af bl.a. Kirsten betjent, men det må aflyses pga for få tilmeldte. Det er en af de aflysninger vi ikke er kede af, fortæller kulturhusleder Caroline Stokholm Clemmensen, for det må betyde at folk i Viby ikke er utrygge, og det kan vi ikke være kede af. Viby er et trygt sted at bo og leve og det sætter vi pris på og vil værne om.

Viby får ny sti 5. april – gå med på aftentur

Viby får nu en ny rekreativ forbindelse mellem Vestergade og Kildemosen. Kom og vær med til åbningen 5. april og vær blandt de første til at “gå på vandet”.

Vær med til at fejre indvielsen af stiprojektet hvor Peder Syv Spejdergruppen ved Vestergade stiller op med bål og lidt til ganen. Borgmester Joy Mogensen og udvalgsformand for Klima – og Miljøudvalget, Karim Arfaoui, vil fortælle om stiprojektet og sammenhængen med øvrige rekreative projekter i området.

Stien har en utraditionel afslutning mod Kildemosen, hvor den føres under jernbanebroen, oven på Viby Å. Her kommer man bogstavelig talt til at gå på vandet på en rist. Den nye rekreative sti i Viby er en af stiforbindelserne beskrevet i kommunens udviklingsprogram for byen under temaet ”naturen ind i Viby – Viby ud i naturen”.

Stien er et led i at få skabt en rekreativ forbindelse mellem Viby og Klosterskov. Roskilde Kommune har indgået aftale med betonvarefabrikken Concrete A/S om køb af arealet langs banen. Samtidig har Banedanmark givet lov til, at stien må gå gennem viadukten under banen, der hvor åen løber.

Stien har en længde på 550 m. og er et vigtigt led i at forbinde de grønne, rekreative arealer i Viby. Stien åbnes 5. april kl. 17. fra Kildemoseparken ved fitnessbanen. Adgang fra Solsortevej.

Alle er velkomne

Alt til festen, nu mangler kun gæsten

Glade og forventningsfulde arrangører af Vibys første Festmesse har lånt Handy-udlejnings ordsprog og bøjet det lidt. Nu er de nemlig klar til den første Festmesse i Viby nogensinde. Skal du holde fest i år eller næste år, så skulle du gå en tur forbi Fabriksvænget i Viby på lørdag mellem kl. 10 og 14. Uanset om det gælder konfirmation, studentergilde, bryllup eller bare en rund fødselsdag eller havefest. Her er rigtig god inspiration at hente fra de imponerende mange lokale virksomheder, som til daglig leverer til fester og andre store arrangementer.

Borde, stole, telte, duge, blomster, service, gaver, tøj, happenings, mad og musik … du finder forslag til det hele – og endda fra lokale forretninger, du måske ikke anede lå lige rundt om hjørnet.

Og skal du ikke lige holde fest i år, så gå forbi alligevel måske du blev inspireret eller bare overrasket over hvad dit lokalområde kan.

De første storparceller på Skousbo er solgt

Byrådet i Roskilde Kommune har godkendt salget af to grunde på Skousbo, der nu bliver til 44 nye boliger 

– Jeg er glad for, at investorerne er ved at få øjnene op for det kæmpe potentiale, der er i at investere i den sydligste del af Roskilde Kommune. Vi har behov for at kickstarte jordsalget og udviklingen af Skousbo, så området bliver udviklet mens vi ridder på en højkonjunktur. Det er nu, at vi har behov for private investeringer for at omdanne den nye bydel, og med salget af de to grunde sår vi frøene for en både hurtig og bæredygtig udvikling af den nye bydel, siger borgmester Joy Mogensen.

De to byggegrunde bliver til 44 nye boliger. Byrådet har tidligere besluttet, at Boligselskabet Sjælland skal bygge 100 almene boliger i Skousbo, hvoraf 35 boliger vil blive opført i første etape. Boligerne forventes at stå indflytningsklar i foråret 2019.

Skousbo skal efter planen supplere Viby og samtidig tilbyde muligheder for at vælge mellem forskellige måder at bo på; fra byhuse til bofællesskaber, rækkehuse, lejeboliger og mere traditionelle parceller. En ny rapport fra konsulentfirmaet Exometric viser, at der er efterspørgsel efter flere boliger i hele Roskilde Kommune herunder Viby. Roskilde Kommune har siden 2008 oplevet en stigning i antallet af indbyggere på næsten 6.500. Exometric forventer, at væksten holder det niveau femadrettet. Over de næste 5 år estimeres det derfor, at kommunen øges med yderligere 3.700 borgere. Roskilde Kommune vil sammen med investorer og projektudviklere sørger for at Skousbo får et varieret udbud af boligtyper af god kvalitet til en rimelig husleje.

Økonomiudvalget har godkendt salget af storparcellen I.2 og I.3 i Skousbo den 14. februar.

Mere bus til borgerne i Viby og Havdrup

 

Snart bliver det nemmere for borgerne i Havdrup, Viby og omegn at hoppe på linje 215, når den populære buslinje får flere afgange. Det skal gøre det lettere for borgerne at komme til og fra togstationerne i Viby og Havdrup, styrker sammenhængen og øger mobiliteten i området.

Fra mandag 26. marts styrker Roskilde og Solrød Kommuner den kollektive busbetjening på tværs af kommunerne med flere afgange på linje 215. Det sker, når linje 215 får afgange hver halve time i myldretiden mellem Viby og Havdrup. I dag kører bussen hver time.

De flere busafgange på linje 215 er resultatet af, at Roskilde og Solrød kommuner i samarbejde med Movia har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at forbedre busbetjeningen på linjen. Tilskuddet er bevilget for en to-årig periode.

Samtidig får linje 215 en ny rute i Havdrup med stoppesteder i det nye boligområde Havdrup Vest og en forbedret adgang til skolerne i Solrød og ind til de store uddannelsesområder i Roskilde og Køge. Det vækker glæde hos Niels Hörup, der er borgmester og formand for Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget i Solrød Kommune:

”Det er glædeligt, at vi nu kan tilbyde vores borgere mere fleksible afgangstider i myldretiden, og det vil forhåbentligt gøre det lettere at komme til og fra skole og arbejde. Derudover vil den nye busrute skabe sammenhæng mellem vores nye område i Havdrup Vest og resten af kommunen. Samlet set giver det en bedre offentlig transport, og det er vi naturligvis glade for,” udtaler Niels Hörup.

Også i Roskilde Kommune kan borgerne se frem til klare forbedringer ved det ekstra antal afgange, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

”Dem der bor på strækningen Assendløse, Dåstrup, Viby og Ørsted får blandt andet bedre muligheder for at komme til S-togs linjen i Solrød. Viby er et område, hvor vi udbygger markant med boliger og et ny bycenter de kommende år. Derfor skal den kollektive trafik også opgraderes, da det sikrer, at vores lokale bysamfund rundt om i kommunen kan hænge sammen og er attraktive for nye borgere, ” siger Karim Friis Arfaoui.

I 2017 benyttede 262.000 passagerer linje 215. Med flere afgange og en ny rute i Havdrup, håber Roskilde og Solrød kommuner og Movia at linje 215 får 10.000 flere passagerer om året.

Du kan allerede nu finde den nye linje 215 på rejseplanen.dk, hvis du søger på en dato efter 26. marts 2018. Det er også muligt at finde køreplanen på dinoffentligetransport.dk/215.

Top