Projekt delecykler har derfor brug for flere fingernemme frivillige

Mange har sikkert bemærket de opsigtsvækkende, neongule delecykler, der har kørt rundt i Viby siden september 2018. I første omgang havde Susanne Mortensen fra Viby bare henvendt sig til KulturCosmos med forespørgsel om et lille pilotprojekt. Men da den officielle indvielse af de fem delecykler stod klar i september, hvor KulturCosmos havde inviteret formanden for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam til både at tale og tage sig en cykeltur, var det jo tydeligt at projektet skulle ophøjes til et egentligt cykelprojekt.

Før jul fik Susanne Mortensen via KulturCosmos søgt om  midler til at få yderligere ti delecykler gjort køreklare, og Susanne og et lille cykelhold fik hurtigt tilbudt ti cykler mere fra folk i lokalområdet, der ville støtte delecykelprojektet med deres aflagte cykler.

Flere frivillige til cykelholdet søges

Susanne og cykelholdet i KulturCosmos arbejder støt på at få klargjort cyklerne, så flere neongrønne cykler kan pryde gadebilledet, når foråret titter frem. Endnu består cykelholdet kun af tre frivillige mænd, så der er masser af plads til flere – både mænd og kvinder – til at klargøre de sidste ti cykler, så hele tyve cykler kan køre rundt på Vibys gader, torve og stier.

Har du mulighed for at hjælpe med at sætte cykler i stand, så kontakt Susanne gennem facebookgruppen Viby Sj.Delecykler

Roskilde Kommune inviterer til borgermøde om rågerne i Viby  

Mødet starter med en gåtur i skoven, hvor rågekolonien holder til. Mødestedet er på P-pladsen ved skoven, overfor Rensningsanlægget, Assendløsevejen 103.

Efterfølgende går vi indenfor i varmen på Dåstrup Skole i blok D. Her skal vi diskutere fremtidsmulighederne for rågekolonien og skoven. Rågekolonien i Viby har været et problem i adskillige år, hvor Roskilde Kommune har forsøgt sig med regulering uden held.

Læs mere her:

AFLYST: Stiftende generalforsamling af Viby Sj. Deleforening

 I Viby Sj. bliver det nye år et deleår! For allerede tirsdag 22. januar 2019 holder Viby Sj. Deleforening sin stiftende generalforsamling, der afholdes i caféen på KulturCosmos. Mødet starter kl. 19.30 og slutter omkring kl. 21. UDSAT INDTIL VIDERE …

Deleforeningen vil have til formål at aktivere hele den sydlige del af Roskilde til at dele – og især i et større perspektiv. Vibyområdet har nemlig allerede en Facebookgruppe Del med din nabo i Viby Sj., der deler  mindre ting, som fx tøj, maling, køkkenting mv.

Viby Sj. Deleforenings sigte handler mest om overordnede projekter, der kan nå ud til et større antal borgere, som fx at skaffe delebiler, at igangsætte en bæredygtig bydel (i lighed med Munksøgaardfællesskabet på Trekroner)mv. En bæredygtig bydel i Viby kunne bl.a. også inkludere en mindre bæredygtig svømmehal, da Roskilde Syd jo har manglet sådan en længe!

Initiativtageren til Viby Sj. Deleforening er Susanne Mortensen, der fra efteråret 2018 har været tovholder for projekt Viby Sj. Delecykler i samarbejde med KulturCosmos. Gennem den aktivitet, har Susanne fået vakt så bred en interesse i byen for deleøkonomi, at hun har ønsket at starte en særskilt forening, hvor oplysning om bæredygtig deleøkonomi og større aktiviteter i forbindelse med den bliver formålet.

Den brede interesse for sagen, har betydet, at nogle ny-tilflyttere med ønske om at arbejde for deletanken har meldt ud, at de muligvis ønsker at opstille til bestyrelsen. Flere fra den ”gode gamle garde” i byen, dvs. nogle af dem, der altid stiller op til nyt, har også vist interesse, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at stille op.

Deleforeningen søger interesserede, der ønsker at udvikle byen til en bæredygtig by på alle niveauer. Vi ønsker at samarbejde så bredt som muligt, og gerne med alle foreninger i byen. Initiativtagerne opfordrer derfor flest muligt at møde op til den stiftende generalforsamling 22 jan. i det nye år. Tilmelding kan ske  i opslaget om begivenheden i Facebookgruppen: Viby Sj. Deleforening.

Nye udfordringer venter  

Områdebetjent i Viby og Gadstrup, Kirsten Degn Andersen, af nogle bedre kendt som Strisser-Kisser, har pr. 1. februar fået nyt job i Holbæk Politi ved politistationen i Nykøbing Sjælland i Odsherred Kommune. Det betyder at den populære lokalbetjent forlader området og en ny tager over. Hvem det bliver vides ikke endnu.

Kirsten Degn Andersen har udover at være et synligt ansigt i bybilledet, som fx her på billedet til Høstfesten i Viby, også samlet en netværksgruppe af tryghedsambassadører, der et par gange om året er blevet opdateret på hændelsesstatistikkerne. Tryghedsambassadørerne har derefter ved fælles hjælp kunne lægge låg på de indimellem ophidsede facebook-historier med fakta for området. Det er en ressourcestærk og kompetent gruppe, som jeg vil savne samarbejdet med, fortæller Kirsten Degn Andersen, men også en gruppe som jeg tillidsfuldt overlader til min efterfølger. Og jeg er sikker på at det gode arbejde fortsætter fremover.

 

Lokalplan 656 for Viby bymidte er vedtaget af Roskilde Byråd, som det blev fremlagt af forvaltningen i foråret. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. juni til den 7. september 2018. Kommunen modtog otte skriftlige høringssvar, fra lokale borgere, foreninger samt erhvervsstyrelsen og fik en del forslag og kommentarer med hjem fra det afholdte borgermøde den 22, august, hvor 50 lokale borgere og erhvervsdrivende deltog. Men ingen af de stillede ændringsforslag eller kommentarer har altså givet anledning til andet end redaktionelle rettelser.

Især de fremtidige parkeringsmuligheder omkring bymidten har givet anledning til bekymring i høringssvarene, da der allerede er forsvundet parkeringspladser med åbning af Cosmosgrunden og ved Torvets- og Stationspladsens seneste renovering. Bymidten fortættes nu med boliger (med lav parkeringsnorm), endnu en dagligvarer butik, nyt fælleshus for bibliotek, kulturhus og lokalhistorisk arkiv (og forventeligt mange flere aktiviteter) og byen udvikles med Skousboarealet og mange nye borgere.

Senest har Viby Cityforening gjort opmærksom på bekymringen vedr. den fremtidige parkering i Viby i Dagbladet 26. november. Du kan læse artiklen her

Du kan også læse forvaltningens konklusion på de indsendte høringssvar her

Og du kan læse hele referatet fra byrådsmødet her

Træet er klar til at blive tændt på søndag

140 børnehave- og dagplejebørn fra Viby Sjælland pyntede fredag formiddag juletræet på torvet sammen med voksennisserne fra Viby Cityforenings bestyrelse. Børnene havde, traditionen tro, produceret julepynt i daginstitutionerne i dagevis. Viby Cityforening var vært med juice, småkager og julemusik.

Jeg har selv lavet den, sagde en stolt Noah, da han rakte sin julenisse frem, og jeg vil gerne have den helt op i toppen, så kan jeg vise min far den på søndag. Det fik han og alle de andre børn fik også deres pynt på træet, og så blev der tid til lige at danse rundt om træet med et par julesange inden turen gik tilbage til daginstitutionerne.

Det er søndag kl. 16-17 at træet tændes på torvet i Viby af borgmester Joy Mogensen. Viby Friskoles elever synger for og Morten Nygård spiller op. Det er gratis og for hele familien og man må meget gerne møde op med nissehue på. Til slut er der godteposer til børnene.

Det er tid til vagtskifte i Ældre Sagen Ramsø

Den nuværende bestyrelse har efterhånden har siddet i over 10 år, så der er brug for friske kræfter. Især til posten som formand er der hårdt brug for et emne der efter en længere eller kortere introduktion, på sigt vil kunne påtage sig posten.

Det kommende formandsemne, vil møde en sammentømret, hårdtarbejdende bestyrelse, som på alle måder vil hjælpe det nye formandsemne godt på vej. Den kommende formand vil også møde en lokalafdeling med veldefinerede arbejdsområder og et velstruktureret lederteam, der er indstillet på et godt samarbejde. Der er valg til bestyrelsen medio marts 2019.

Henvendelse til nuværende formand Karen Larsen, 3082 9646.

Der bliver åbent i Vestergade 2, på hjørnet mod Søndergade (tidl. blomstersnedkeri), når et julemarked ser dagens lys 10.- 18. november. Vi har mange ting til værtinde-,rafle- og julegaver, nisser, dækkeservietter, bordløbere, grydelapper, forklæder, tærte-futter, puder, smykke-etuier, babyting, patchwork/børne-tæpper, børne-sengetøj, mobillader-ophæng, juleophæng, -pynt, og meget mere, fortæller initiativtagerne.

Der er gratis adgang og åbent hver dag fra klokken 12-17

Drømmer du/I om at bo sammen med andre seniorer i Viby Sj. området?

En lille flok arbejder på at nedsætte en interesse/arbejdsgruppe, som kunne forsøge at fastlægge et idegrundlag for et seniorbofællesskab i Viby.

Det er et spændende arbejde at starte et nyt bofællesskab op. Første skridt er at møde andre, der deler samme drøm om og interesse for at være med i en bofællesskabs-gruppe. Håbet er at det arbejde kan udmønte sig i etablering af et nyt bofællesskab i Viby – måske noget der kunne ligne det man har i Ottegårdsparken eller Tuen – eller en helt anden løsning.

Når vi anvender begrebet “boligfællesskab” er det ikke umiddelbart et fællesskab som betyder at man spiser sammen i et evt. fælleshus 4-5 gange om ugen. Det er snarere udtryk for et fællesskab, hvor beboerne måske er 55 +  og op  – ingen hjemmeboende børn – og hvor man har et uforpligtende fællesskab, hvor der holdes lidt øje med hinanden.  Men selvfølgelig også periodiske beboertræf, hvor emner af fælles interesse kan drøftes og besluttes.

Roskilde Kommune er meget interesseret i at gøre en indsats på seniorboligområdet, og der er derfor nogle medarbejdere i kommunen som gerne vil hjælpe os på vej. Skousbo-området kunne være en mulighed for placering af seniorbofællesskabet. Hvis du/I har interesse i et sådant projekt, så send venligst dit navn, telefonnummer og gerne mailadresse til Finn på hannavej(snabelA)c.dk. eller ring på telefon 4619 4125. Og vi vil – eventuelt i samarbejde med kommunen – afholde et møde, hvor interessen kan registreres og om der er grundlag for at gå videre.

Initiativgruppen består af: Connie og Jørn Schou-Nielsen og Dorte og Finn Rasmussen

Første november 2018 kan Stig Hvalsøe fra Bygma Viby Sjælland fejre 25 års jubilæum. Stig er oprindeligt fra St. Merløse, hvor han også blev uddannet trælastelev på en tømmerhandel dér. Efter værnepligt og militærtjeneste vendte han tilbage til branchen som trælastforvalter i Næstved og siden som disponent, som det hed. Efter nogle år som disponent blev Stig Hvalsøe filialchef for en tømmerhandel i Viby Sjælland, der i 1996 blev købt af (Roskilde Trælast, der var eget af) Bygma.

Indtil for få måneder siden var Stig Hvalsøe stadig direktør for forretningen, men ønskede selv mere kontakt med kunderne og tog i stedet jobbet som Key Account Manager. Jubilaren har i dag en salgs- og rådgivende funktion, hvor han også kommer rundt på byggepladser og besøger kunder.

Undertiden kan man opleve Stig i løbetøjet rundt i og omkring Viby. Så er det fordi han træner til endnu et maraton. Det er foreløbig blevet til to af slagsen. Når han slapper af er det med kæresten og hus og have i Tune.

Efter mange år som RealMæglere har Jørgen Abildgaard valgt at lukke butikkerne i Viby og Roskilde. 

“Det blev til godt 13 år som RealMægler på Vibys hovedgade. Det blev en tid med masser af dejlige mennesker, kollegaer og konkurrenter. Masser af udfordringer og gode oplevelser” siger Jørgen Abildgaard. Og tilføjer: “Et kæmpe tak til de mange kunder der har været gennem butikken i årene og tak til de øvrige handlende i Viby for et fantastisk sammenhold. Husk nu at støtte dem – husk at handle lokalt”

Jørgen Abildgaard fortsætter som ”menig ansat” ejendomsmægler, hos home. Alle aktiviteter er solgt til RealMæglerne På Bjerget i Roskilde, som fremadrettet varetager salget og rådgivningen for de af vores kunder som ønsker det.

Viby skylder Jørgen Abildgaard stor tak for at være et engageret menneske og en aktivt deltagende virksomhedsejer i Viby Sjælland. Jørgen har ad flere omgange taget en tørn i Viby Cityforenings bestyrelse og har heller ikke været bleg for at stille op, når det store juletræ på torvet skulle rejses, flag hejses eller andre praktisk opgaver løses. Så: TAK til dig Jørgen og god vind!

Torsdag den 1. november kl. 10. genåbner Café Kaffekoppen i Viby efter en kort pause. Der har været skiftedag og Michael Callesen står klar til at tage over, hvor Hans og Christina slap. Bare rolig siger han, det bliver Café som vi kender den og elsker den i Viby – den får bare et tvist med tiden.

Michael Callesen bor selv i Viby og er kok og den faglighed kan han ikke lade være at tage med ind i cafeen. Fx vil cafeens gæster opleve at sandwich og tilbehør skifter efter sæsonen og mon ikke også der sniger sig lidt overraskelser ind på kortet … vent at se. Sikkert er det i hvertfald at Michael gerne vil mere end den gode kaffe.

To-go-konceptet skal udvikles, siger han. Der ser jeg mange muligheder for nemme, sunde og hurtig løsninger for travle familier. Og så glæder han sig til at have brunchgæster fredag-lørdag og første søndag i måneden. Og det kan jo også arrangeres til to go …

Årets Ejerleder i region Sjælland er fra Viby Sjælland

Julie Bruun, leder og ejer af CP, den store container- og byggepladsmaterielvirksomhed på Grønningen i Viby Sjælland har i stedet satset på en omfavnende ledelsesstil, hvor alle medarbejdere i virksomheden betragtes som en del af familien. Og så har hun samtidig satset på en stærk udvikling bl.a. ved at udvide med en jysk afdeling i Galten. Det er grunden til at hun af PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans er udnævnt til “Årets Ejerleder”. Julie Bruun er en inspiration for andre ejerledere, hedder det i begrundelsen.

Julie giver med sin rummelige og autentiske ledelsesstil plads til den enkelte, hvilket skaber ambitiøse, engagerede og handlekraftige medarbejdere, der tager ansvar, ser muligheder og løfter i flok. Respekt, ærlighed og tillid bruges aktivt i dagligdagen. Det er de grundprincipper, der lægges stor vægt på i virksomheden, da der er tale om én stor familie, hvor disse principper er afgørende, siger Lars Vagner Hansen direktør i PwC.

Julie er 32 år og overtog ledelsen af sin fars firma i 2014. CP ApS har i dag 100 ansatte og har fra 2014-2017 øget omsætningen med 30%.

Det var det nemmeste job at få, men et af de sværeste at udfylde, siger Julie Bruun selv. Ydmyghed og tillid er hendes egne ord for at det er lykkedes.

Spejderne i Viby hjælper med at få børn med handicap i skole i Rwanda

Engagement og kreativitet har været i spil under spejdernes indsamlingen til Spejderhjælpen. Ved Høstfesten i Viby i august, var der godt gang i salget af pandekagetoast og i søndags havde Klanspejderne arrangeret hygge i hytten for spejderne, hvor de solgte “guf-billet” med sodavand, doneret af Menu, og lækre popcorn, fra popcornmaskine lånt fra Ørsted Fisk og Golf. I slutningen af august havde junior-, tropsspejderne og Klanen besøg af en ung spejder, Ida Nørskov, som gennem Spejderhjælpen havde været i Rwanda og set hvordan projektet har gjort en stor forskel for flere børn. Med video, fortælling og lege blev spejderne klogere på, hvordan en skoledag kan være for børn med handicap i Rwanda.

Arbejdsomme spejdere fra 8 – 16 år i Viby har hjulpet familie og venner med alt fra rengøring, og oprydning, med at flytte fliser, bage kager og give massage. Mange har nydt godt af de hjælpsomme spejdere og de har samlet over 3000 kroner ind. Tak for jeres store indsats.

Derfor tjener spejderne penge ind

I dag går 90% af alle verdens børn i skole. Desværre gælder det ikke børn med handicap, og derfor gør Spejderhjælpen en særlig indsats for at få flere børn med handicap i skole i Rwanda. Det sker gennem projektet ”Uddannelse for alle”, som Spejderhjælpen samarbejder med Danske Handicaporganisationer (DH) om.

Det går pengene til

Med spejdernes indtjente penge vil flere børn med handicap få mulighed for at komme i skole. Udvalgte skoler i Rwanda bliver forbedret og gjort fysisk tilgængelige, lærere vil blive uddannet i inklusiv undervisning og skolekammerater, familie og lokalsamfund vil blive inviteret til dialog om at også børn med handicap har behov for at lege, have kammerater og deltage i sports- og fritidsaktiviteter.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle et stærkt fællesskab i Spejderbevægelsen og give vores spejdere mulighed for et internationalt udsyn. Derfor er det positivt at vores spejdere kan være med til at indtjene penge og bakke op om en så vigtig sag.

Spejderhjælpener en fond. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser. Spejderhjælpen består af Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig med tilsammen godt 60.000 medlemmer.
Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation for 34 handicaporganisationer, der tilsammen har mere end 330.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.
Du kan få yderligere information om Spejderhjælpen på www.spejderhjaelpen.dkeller om DH på www.handicap.dk.

Nu er første del af skulpturparken på Toftehøjen ved at tage form. To store granit sten er blevet sat op. Stenene er fra Halmstad i Sverige og danner nu rammen om de øvrige ting der kommer til at ske på området. Stenene vejer omkring fire tons hver. 

Planen er at der senere kommer rindende vand og lys på stenene og at der bliver opsat mindre opsatser så lokale kunstnere kan udstille deres værker på stedet. Og så bliver der sat forårsløg omkring stenene. 

På toftehøjen er der også blevet sat nogle bænke op, så beboerne og gæster kan nyde området. Det giver forhåbentlig lidt mere liv i petanquebanen på stedet, når der er mulighed for også at sidde ned og kikke på. Der er offentlig adgang til skulpturparken via Granparken eller gennem Toftehøjen.

Julen er mindre end tre måneder væk, og forberedelserne er mange steder godt i gang, så der kan blive hyggelige oplevelser for alle i tiden før. Et af højdepunkterne i Viby er det efterhånden traditionsrige julemarked i CosmosHallen. Det holdes i år søndag den 25. november kl. 12-17. Vil du sælge dine hjemmeproducerede ting på KulturCosmos’ julemarked, så er der fortsat nogle ledige stadepladser. En stand på 2,5 x 2,5 m koster 100 kr. Skriv til marked@kulturcosmos.dk senest 1. november.

Ramsøegens Lokalhistoriske Forening arbejder på en bog om udviklingen i Viby fra 1960 og frem (ved ikke endnu hvor langt frem). I den forbindelse efterlyser foreningen fotos fra Viby der kan beskrive og vise den udvikling Viby (om omegn) har gennemgået. Det skal være billeder som foreningen må bruge i bogen. Ligger du inde med billeder af historisk interesse, eller som kan være med til at beskrive byens udvikling fra 1960’erne så send en mail til alp.olsen@gmail.com

Man kan også gå forbi arkivet på Bygaden 16, 4130 Viby Sjælland. Se åbningstider her: http://www.ramsoelokal.dk

Ryd skuffer og skabe og se om du har andet end familieportrætter.

Arkivet modtager billeder helt frem til nytår.

 

Kræmmermarked til Høstfest i Viby. Foto: Troels Lund

Skal du være en del af kræmmermarkedet til Høstfesten?

Hvis ikke du allerede har reddet dig en kræmmerstand til Høstfesten lørdag 25. august, så er det ved at være oppe over. Der ER stadig ledige stadepladser at få, sidste frist for tilmelding er på torsdag. Du finder tilmeldingen på hjemmesiden 4130-viby.dk under fanen Høstfest ’18.

Det koster 100,- kr. for en stand på tre meter. Det er selvfølgelig muligt at bestille flere stande hvis tre meter er for lidt, så længer lager haves. Du skal selv medbringe borde, stole og hvad du eller skal bruge og du skal selvfølgelig selv rydde op efter dig når kræmmermarkedet slutter kl. 14.

Børnebilletten klar til salg

Viby Cityforening udbyder igen i år den populære børnebillet til Høstfesten. Den er klar til salg nu hos Jespers Cykler for bare 30,- kr. Hav kontanter med, eller vær klar med mobilepay. Der tages ikke imod dankortbetalinger for køb af børnebilletter.

Det er byens forretninger og biblioteket der er gået sammen om denne skattejagt for børnene. Billetten skal bruges lørdag den 25. august i forbindelse med Høstfesten i Viby i tidsrummet 9-14. Og der er mange gode sager at hente for børnene … Billetten repræsenteret en værdi på ikke mindre end 135 kr. men kan altså købes for bare 30,- kr.

Skattejagten går rundt til i alt syv stationer: Biblioteket, Viby Sko, Sport og Mode, Viby Apotek, Jespers Cykler, Blomstersnedkeriet, Cafe Kaffekoppen og Rema 1000 og hvert sted vil der vente  en gave, en forfriskning eller godbid.

Billetter sælges så længe lager haves.

 

Musikprogrammet er festligt, bredt og alsidigt

Høstfesten i Viby Sjælland, lørdag den 25. august kommet til at byde på et righoldigt og bredt musikprogram. Find bare danseskoene frem.

Dagen indledes med morgensang og der synes for af Kirkerne ved Viby. Derefter tager det lokale band OLDFINGERS over og spiller populære hits fra dengang mor var dreng. Det er musik fra 60.erne, både pop og country, rock og instrumental musik og både udenlandske og danske numre.

Klokken 11. indtager DR-kendisserne MONSTER & JOAKIM scenen med deres helt eget quizshow. Det skal nok blive både festligt og fornøjeligt med Joakim der forsøger at styre den grønne ven, så ingen børn bliver spist …

Klokken 12 går REVELING DAYS på scenen. Det er et indie eksperimenterende band. Musikken lægger sig ekspressionistisk omkring lyrikken, kærligt omfavnende eller hårdtslående “groundet in the living life”.

Dagsprogrammet slutter med at DIRTY DUDES indtager scenen ca. kl. 13. og fylder luften med et miks af egne numre, Deep Purple, Dire Straits, AC/DC, Irish Folk Rock og meget mere …

Til alt det er der GRATIS ADGANG og masser af danseplads foran scenen.

Til aftenfesten er der musik af FOLKEKLUBBEN og GASOLINE og der skal købes billetter i Kulturhuset.