Lions Ramsø indsamler igen brugte briller på valgstederne på Viby Kro og i Dåstrup Hallen. Der er opsat plastikkasser på valgstederne, hvori du kan lægge de briller du ikke længere bruger, når du alligevel skal hen og stemme til folketingsvalget Grundlovsdag.

Brillerne bliver sendt til Afrika, hvor de gør stor nytte.

Mød op til demonstration foran rådhuset onsdag 29. maj kl. 16-17.

Vibygruppen, der arbejder ihærdigt imod placering af Lindegården i Viby Sjælland indkalder til demonstration forud for byrådsmødet onsdag den 29. maj. Gruppen har igen stillet 3 spørgsmål til Byrådet om det timelige i at flytte en institution med 70 beboere fra Lindegården i Roskilde til Viby. Gruppen forventer at få svar på byrådsmødet. Byrådsmødet kan livestreames på www.roskilde.dk under kommunen/byråd og udvalg

Netop i dag har Roskilde Kommunen inviteret til et borgermøde den 20. juni om det der hedder “udbygningen ved Kavsbjerggård i Viby øst” (Lindegårdens evt udflytning). På mødet deltager repræsentanter fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, Roskilde Kommune og Tegnestuen Vandkunsten. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og dialog i plenum, samt temadrøftelser i mindre grupper med mulighed for at aflevere kommentarer og forslag, lover invitationen, men melder ikke noget om hvorvidt der også bliver givet nogle svar.

Vibygruppen appellere til, at alle møder op onsdag 29. maj kl. 16.00 – 17.00 på Rådhusbuen 1 i Roskilde. Det er vigtigt at vi samlet for sendt et signal om, at vi ikke vil køres over. Vi har desuden nyligt fremkomne ting at fortælle, så derfor begynder vi demonstrationen med et par korte “taler” fra megafon.

Der er IKKE besluttet noget endnu, skriver Vibygruppen så vi kan stadig håbe og tro på, at demokratiets stærkeste muskel (folket), bliver hørt. Hvis der køres fra Viby til Roskilde og man har en plads tilovers, så skriv det i tråden på Facebook.

Ikke mindre end 25 af de blå indkøbskurve er forsvundet fra REMA1000-butikken i Viby Sjælland … og de mangler i stakken til at betjene kunderne. Er du én af dem, der er kommet til at sætte den bag i bilen, måske fuld af varer eller blomster, kan du så ikke snige den tilbage i stakken igen – hurtigst muligt?

Og hvis det er fordi de er stukket af i fællesskab og gemmer sig et eller andet sted, så vil købmand Jens Fevejle Larsen blive glad for et tip.

Kurvene er meget savnet – og der står REMA 1000 på siden af dem, så de burde være til at kende. Jeg ville sætte stor pris på at få dem hjem igen, siger købmand Jens Fevejle Larsen.

Roskilde Kommune indbyder til borgermøde om Udbygning ved Kavsbjerggård i Viby øst

Torsdag den 20. juni kl. 19-21. i Viby Idrætcenter.

På borgermødet vil du kunne møde:

  • Roskildes Borgmester Joy Mogensen, som byder velkommen.
  • Plan og udviklingschef Vilfred Hvid, Roskilde Kommune, som fortæller om proces og rollefordeling for projektet ved Kavsbjerggård.
  • Arkitekt MAA Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten, som præsenterer planerne for boliger, botilbud og idrætsarealer.
  • Direktør Mikkel Boje fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, som taler om krav til botilbud i forbindelse med omplacering af en del af Lindegården og indholdet af tryghedsdokumentet.
  • Borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard fra Københavns Kommunes Socialforvaltning, som fortæller om den nuværende institution og beboerne.

På borgermødet bliver der rig mulighed for at stille spørgsmål og dialog i plenum, samt temadrøftelser i mindre grupper med mulighed for at aflevere kommentarer og forslag.

Morten Skovbjerg Kristiansen og Sven Westergaard

Pr. 1. juli 2019 bliver Revisionsfirmaet Westergaard en del af revisions- og rådgivningsfirmaet Grant Thornton. Det skal sikre større lokal forankring– og desuden skabe endnu større værdi for kunderne på Midtsjælland.

Revisionsfirmaet Westergaard har længe været et af de større revisionsfirmaer på Midtsjælland, og pr. 1. juli 2019 bliver firmaet en del af noget endnu større, når det lægges sammen med Grant Thornton – Danmarks syvendestørste revisions- og rådgivningshus.

”Grant Thornton og Revisionsfirmaet Westergaard arbejder ud fra samme værdisæt, hvor den stærke relation til kunderne er i fokus – og derfor kan vi også nemt se os selv i hinanden. Vi glæder os til at sammenlægningen bliver effektueret, så vi kan skabe endnu større værdi for kunderne,” forklarer Sven Westergaard, stifter og partner i Revisionsfirmaet Westergaard, som sammen med Morten Skovbjerg Kristiansen slutter sig til de øvrige 24 partnere i Grant Thorntons partnerkreds.

Endnu større lokal forankring
Revisionsfirmaet Westergaard består af 20 medarbejdere, som også fremover vil have til huse på Søndergade 7 i Viby Sjælland. Et enkelt nyt ansigt bliver det dog til på kontoret, da Martin S. Haaning, partner i Grant Thornton, flytter ind. Han skal være med til at udvikle Grant Thorntons forretning på Midtsjælland – og udbygge den lokale forankring yderligere.

”Sammenlægningen af de to firmaer skal på den måde også ses som et led i, at vi vil være endnu mere for virksomhederne i det midtsjællandske, hvor det vrimler med virkelyst og virksomheder, som vi kan hjælpe med at udvikle,” forklarer Brian Rasmussen, direktør i Grant Thornton.

360 grader rundt om kunden
Særligt de små og mellemstore virksomheder er et fokusområde for både Revisionsfirmaet Westergaard og Grant Thornton, som begge sætter en ære i at komme hele vejen rundt om kundens behov og økonomi – herunder med rådgivning om generationsskifte samt køb og salg af virksomhed.

”Det kan handle om alt fra revision, rådgivning om generationsskifte, moms og skat – eller køb og salg af virksomhed. Ydelseslisten er lang. Kun sådan er vi sikre på at komme 360 grader rundt om kunden, og det får vi nu endnu bedre mulighed for med sammenlægning af de to firmaer,” slutter Sven Westergaard.

UdeCosmos har et tilbud til børn

Kom og dyrk din egen have på Cosmosgrunden i Viby i fællesskab med dine kammerater. Vi mødes hver mandag efter skoletid. Der vil altid være voksne, der kan hjælpe dig. Vi mødes 1. gang 29.april. kl. 16-17 , hvor du får en plantekasse og gør den klar til såning.

Mandag d. 6. maj er dagen, hvor vi sår. Den sidste mandag i måneden laver vi mad over bål på nær i sommerferien. Dvs. 27. maj, 24. juni, 26. august og 23. sep.

Projektet er et samarbejde mellem KulturCosmos og 4H. En tilmeldingsblanket kan hentes i KulturCafeen i uge 15.

Flere personer er set krydse sporene

Der er et alvorligt problem ved Viby Sjælland station i disse dage. Folk, både unge og gamle, går over skinnerne. Det har potentiale til at blive en virkelig dårlig sag. Forhåbentligt kan vi nå at forhindre det.

BaneDanmark har tidligere nævnt, at hvis det problem opstod ville de overveje at kræve et hegn mellem de to spor. Anlæg af det hegn vil kræve myndighedsbehandling og sporspærringer, som ville forsinke arbejdet (og togdriften) i virkelig lang tid. En forsinkelse i enten et år eller mere er ikke urealistisk – baseret på nuværende erfaring med den form for myndighedsbehandling.

Imens ville tunnelen være spærret grundet den er brudt op og den lange vej alle skal tage ville skulle fastholdes endnu længere til ulempe for både borgere, kommune og forretningsdrivende.

Derudover er der risikoen for personpåkørsel, som også er helt forfærdelig at tænke på.

Der er desværre ingen vej uden om – man skal udenom … Tal med andre togpassagerer, naboer, børn, unge og voksne om det – og få, for alles bedste, den illegale trafik over sporene stoppet NU!

Illustration: Det er områderne I5 og I7, der nu får en lokalplan.

På Skousbo i Viby er byggeriet i gang

Boligerne skyder op, og de første beboere er flyttet ind. Nu baner Plan- og Teknikudvalget vejen for endnu 60 boliger opdelt på to storparceller. Grundene er allerede sat til salg. De første 47 ejerboliger tættest mod Viby er ved at blive taget i brug. Boligselskabet Sjælland begynder nu at bygge deres første etape af i alt 110 almene boliger. Og nu er to storparceller med plads til samlet 60 boliger også til salg.

Storparcellerne skal dog først have en lokalplan, før der kan bygges på dem. Lokalplanen vil give mulighed for at bygge rækkehuse med store, grønne gårdrum. Der skal være tre etager langs Syvmose Allé med en nedtrapning til to etager mod landskabet. Gårdrummene kan være til leg og ophold, fx. med små nyttehaver eller frugtlunde, cykelparkering og fælles affaldsortering. Hver bolig skal have en terrasse, have eller altan.

“Når de to storparceller er solgt i år, er der to yderligere to større områder i Skousbo, som vi forventer at sælge i 2020. Når det er sket, er første del af Skousbo fuldført med godt 300 boliger.
Dermed bliver bydelen en vigtig del af den fornyelse af Viby, vi har sat i gang, som også omfatter en opgradering af Viby bymidte”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

Byrådet i Roskilde Kommune har besluttet at fortsætte udbygningen af det nye, attraktive boligområde – Skousbo i Viby Sjælland, der de kommende år skal danne rammen om 950 nye boliger. Derfor inviterer Roskilde Kommune i disse dage aktører i byggebranchen og investorer til et tæt, konstruktivt og udbytterigt samarbejde omkring videreudviklingen og udbygningen af næste etape i Skousbo, som omfatter ca. 7.100 etagemeter, der er fordelt på ca. 60 nye boliger – etage- og tæt-lav boligbebyggelse.

– Jeg er glad for, at investorerne er ved at få øjnene op for det kæmpe potentiale, der er i at investere i den sydligste del af Roskilde Kommune. Det er nu, at vi har behov for private investeringer for at omdanne den nye bydel, siger borgmester Joy Mogensen.

De 950 nye boliger i kommunens nye boligområde, Skousbo, skal tilgodese efterspørgslen fra alle de mange børnefamilier og seniorer, som de kommende år forventes at flytte til Roskilde Kommune og især Viby Sjælland. Derfor investerer Roskilde Kommunes i disse år massivt i Viby

I 2017 blev hele stationspladsen foran Viby Station opgraderet for ca. kr. 12 mio., og for årerne 2018 – 2024 er der afsat kr. 47 mio. til opgradering og forskønnelse af Viby bymidte. Derudover har Roskilde Kommune afsat kr. 33 mio. i perioden 2019-2022 og yderligere kr. 38 mio. i perioden frem 2023 – 26 til opgradering af trafikafviklingen i og omkring Viby Sjælland, herunder udvidelse af jernbaneviadukten Dalen-Ørstedvej. Skousbo skal efter planen supplere Viby og samtidig tilbyde muligheder for at vælge mellem forskellige måder at bo på; fra byhuse til bofællesskaber, rækkehuse, lejeboliger og mere traditionelle parceller.

En ny rapport fra konsulentfirmaet Exometric viser, at der er efterspørgsel efter flere boliger i hele Roskilde Kommune herunder Viby. Roskilde Kommune har siden 2008 oplevet en stigning i antallet af indbyggere på næsten 6.500. Exometric forventer, at væksten holder dette niveau fremadrettet.

Læs mere om skousbo på skousbo.dk

 

Natsjov i Viby Idrætsforening

Fredag lukkede  Natsjov i Viby Hallen af for sæsonen før sommerferien med et brag. Der mødte 150 børn i alderen fra 3. til 7 klasse og fra 7. klasse og opefter mødte 45 deltagere op. Natsjov er et fantastisk og godt arrangement for børnene. De leger og hygger sig og har det sjovt. Det er muligt at lave mange aktiviteter da der er to haller til rådighed.

Det er 10. år i år at der har været Natsjov den første fredag i måneden og antallet af børn er vokset år for år. Besøgstallet har været oppe på 200 af de yngste. Så er huset også som en stor myrerture, der er børn alle vegne, men der er aldrig ballade eller slåskampe.

Normalt er der et Tema, men der var fri leg i fredags
Natsjov er for børn. Der er forbudt for forældre. 10-14 ledere har opsyn med løjerne med Jacob Stephansen som tovholder. Det er også typisk ham der laver aftaler med andre klubber om at komme med en opvisning, en aktivitet af noget som ikke (endnu) findes i Viby Idrætsforening.

Natteravnene er også på gaden i Viby, når der er Natsjov
Natsjov havde som vanligt besøg af NATTERAVNENE to gange fredag aften. Det er bl.a. for at skabe tryghed for de børn og unge som selv går hjem når aftenen er slut.

Nu går planlægningen af den kommende sæson i gang. Glæd dig til første fredag i september, så begynder Natsjov igen.

Roskilde Kommune informerer i dag: Nu kommer den længe ventede elevator op til togsporene. Arbejdet slutter i begyndelsen af december.

Tunnelen vil være lukket til slutningen af november og kræve en ændret gangrute, Det tager nok desværre 5-10 minutter ekstra at gå ruten. Vi åbner tunnelen før, hvis det bliver muligt. I forbindelse med arbejdet er vi nødt til at grave en stor del af den nye belægning op, samt et par af klyngerne med de hvide betonplinte, da vi har fået tilladelsen til at anlægge elevatoren, efter det nye torv blev anlagt. Torvet vil blive lavet fint igen bagefter.

Da vi skal dybt ned, vil der blive spunset. Vi gør vores bedste for at der vælges en metode der støjer mindst muligt, men det afhænger af hvor hård jorden er, når vi kommer ned. Der er tre gange natarbejder i planen indtil videre: Lørdag-søndag den 11/12 maj, lørdag-søndag den 12/13 september og lørdag-søndag den 09/10 november. Det er tider, kommunen har fået godkendt fra BaneDanmark til at spærre sporet, så vi kan lave arbejde tættere på kørestrømsledningerne, uden der er strøm i.

Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse, der løber af stabelen 7. april 2019 mangler kun at få tre ruter besat i Viby. Derfor lyder endnu en opfordring: Meld dig som indsamler og gå en tur for det gode formål. Skulle vi blive flere end vi har ruter, så bliver vi flere på holdene, og så bliver det ekstra hyggeligt, og vi bliver hurtigere færdig. Derfor er det altid meget velkomment med flere indsamlere.

Du kan melde dig på indsamling.dk eller 7022 2019. Du kan også kontakte vores lokale indsamlingsleder:  Inge Mølgaard på telefon:6150 1046 På dagen er mødestedet Viby Bibliotek, Tofthøjvej 11. Mødetid er kl. 10

Landsindsamlingsdagen er en dag, hvor danskerne sætter bekæmpelse af kræft på dagsordenen

I 2018 var over 3.000 frivillige og ca. 27.000 indsamlere med til at samle 33,5 mio. kr. ind ved landsindsamlingen. Alle der er involveret i landsindsamlingen har en væsentlig andel i Kræftens Bekæmpelses indsats indenfor forskning, forebyggelse og patientstøtte – en indsats, der skaber håb og redder liv.

Du har som indsamler din egen personlige grund til at samle ind. På den måde er du som indsamler med til at fortælle de mange gode grunde, der er til at samle ind og til at fortsætte kampen mod kræft.

Fredag d. 29. marts debuterer Anne Klein med novellesamlingen “Spejlvendt” fra forlaget Attika og fejrer det med hele to receptioner.

Bog & Ide i Roskilde inviterer til Anne Kleins bogreception fredag den 29. marts kl. 16.30 – 18.00. Foruden forfatteren kan man også møde forlægger Flemming Madsen Poulsen fra Forfatterforlaget Attika, illustrator Carsten Egestal Thuesen samt Joan Dansberg, der har redigeret bogen. Der vil være taler, oplæsning, bogsignering samt servering af vin, vand og snacks.

Vild med Viby 
Mit hjerte bor i Viby, derfor fandt jeg det naturligt at holde en lokal reception her også, fortæller Anne Klein. For det er en af mine mærkesager, at alt ikke nødvendigvis behøver kun at foregå i Roskilde by, og at der bør være flere lokale tiltag i Viby.

Anne Klein slår dørene op for alle interesserede i Villa Virkelyst i Søndergade 1B, lørdag den 30. marts, kl. 12.30 – 14.00, hvor der vil være oplæsning, bogsalg bogsignering  samt servering af vin, vand og snacks.

Yderligere informationer om bogen kan ses på: Facebook Forfatter Anne Klein samt hjemmeside: http://forfatteranneklein.dk

 

 

 

 

 

Baghuset har brug for hjælp til at tømme butikken  

Huset Søndergade 29, der rummer butikken: Baghuset er solgt og første april skal det være tømt. Derfor har Jonna Kraghede været i alle hjørner og gemmer og tro det eller ej, biksen bugner af tøj som hun sælger “latterligt” billigt.

Søndag den 17. april er der åbent kl. 11-14. og 90% af tøjet går til FRIT VALG 100,-kr.

Også senere på måneden holder Baghuset i Viby åbent for at sælge ud af nogle af de nye varer, der fylder på lageret.

Det er meget vigtigt at få sagt, Baghuset IKKE lukker. Vi fortsætter med butikken i Borup. Vi er også i år medlem af Viby Cityforening og føler stadig stærk tilknytning til byen og vores kunder her. Baghuset skal nok “poppe op” i Viby igen. Bare vent at se, slutter Jonna.

Fire dage til Spreewald 10.–13. maj mangler enkelte deltagere

Nu sælger vi de sidste billetter til Spreewald! Fristen er netop udløbet, men der er plads til endnu et par stykker i bussen til Spreewald 10. maj. Måske er du ikke selv medlem af ældresagen, eller bare gammel nok, men så kan det være at du kender nogen, som skal have et ekstra skub? Vil du med, skal du skynde dig at ringe enten til bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen Ramsø, Erik Idø, Mobil: 2297 2598 eller direkte til Gadstrup Bustrafik.

På turen skal vi bl.a. besøge en agurkefabrik, og får lov at smage på deres specialiteter. Vi skal opleve en ægte Spreewald aften med deres kulinariske specialiteter og folkloreprogram med underholdning af de tre Spreewaldspøgelser. Derefter på lystur på kanalerne i Kahn, deres specielle fladbundede fartøjer. Vi skal også opleve kanalerne ved dagslys, hvor vi undervejs går i land og spiser frokost i det fri.

Prisen er lige nu kr. 3995,00 i delt db. værelse + kr. 500 for enkeltværelse. Der deltager turhjælper fra Ældre Sagen.

Gamle gavekort skal ombyttes

Ligger du inde med et gavekort til Café Kaffekoppen udstedt af tidligere ejer, så skal du tage det med i Café Kaffekoppen INDEN 1. april 2019 og enten bruge det, eller få det ombyttet til nyt gavekort.

Efter 1. april 2019 vil man ikke længere kunne bruge disse gavekort udstedt af tidligere ejer af hensyn til afslutning af regnskab mm.

Projekt delecykler har derfor brug for flere fingernemme frivillige

Mange har sikkert bemærket de opsigtsvækkende, neongule delecykler, der har kørt rundt i Viby siden september 2018. I første omgang havde Susanne Mortensen fra Viby bare henvendt sig til KulturCosmos med forespørgsel om et lille pilotprojekt. Men da den officielle indvielse af de fem delecykler stod klar i september, hvor KulturCosmos havde inviteret formanden for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam til både at tale og tage sig en cykeltur, var det jo tydeligt at projektet skulle ophøjes til et egentligt cykelprojekt.

Før jul fik Susanne Mortensen via KulturCosmos søgt om  midler til at få yderligere ti delecykler gjort køreklare, og Susanne og et lille cykelhold fik hurtigt tilbudt ti cykler mere fra folk i lokalområdet, der ville støtte delecykelprojektet med deres aflagte cykler.

Flere frivillige til cykelholdet søges

Susanne og cykelholdet i KulturCosmos arbejder støt på at få klargjort cyklerne, så flere neongrønne cykler kan pryde gadebilledet, når foråret titter frem. Endnu består cykelholdet kun af tre frivillige mænd, så der er masser af plads til flere – både mænd og kvinder – til at klargøre de sidste ti cykler, så hele tyve cykler kan køre rundt på Vibys gader, torve og stier.

Har du mulighed for at hjælpe med at sætte cykler i stand, så kontakt Susanne gennem facebookgruppen Viby Sj.Delecykler

Roskilde Kommune inviterer til borgermøde om rågerne i Viby  

Mødet starter med en gåtur i skoven, hvor rågekolonien holder til. Mødestedet er på P-pladsen ved skoven, overfor Rensningsanlægget, Assendløsevejen 103.

Efterfølgende går vi indenfor i varmen på Dåstrup Skole i blok D. Her skal vi diskutere fremtidsmulighederne for rågekolonien og skoven. Rågekolonien i Viby har været et problem i adskillige år, hvor Roskilde Kommune har forsøgt sig med regulering uden held.

Læs mere her:

AFLYST: Stiftende generalforsamling af Viby Sj. Deleforening

 I Viby Sj. bliver det nye år et deleår! For allerede tirsdag 22. januar 2019 holder Viby Sj. Deleforening sin stiftende generalforsamling, der afholdes i caféen på KulturCosmos. Mødet starter kl. 19.30 og slutter omkring kl. 21. UDSAT INDTIL VIDERE …

Deleforeningen vil have til formål at aktivere hele den sydlige del af Roskilde til at dele – og især i et større perspektiv. Vibyområdet har nemlig allerede en Facebookgruppe Del med din nabo i Viby Sj., der deler  mindre ting, som fx tøj, maling, køkkenting mv.

Viby Sj. Deleforenings sigte handler mest om overordnede projekter, der kan nå ud til et større antal borgere, som fx at skaffe delebiler, at igangsætte en bæredygtig bydel (i lighed med Munksøgaardfællesskabet på Trekroner)mv. En bæredygtig bydel i Viby kunne bl.a. også inkludere en mindre bæredygtig svømmehal, da Roskilde Syd jo har manglet sådan en længe!

Initiativtageren til Viby Sj. Deleforening er Susanne Mortensen, der fra efteråret 2018 har været tovholder for projekt Viby Sj. Delecykler i samarbejde med KulturCosmos. Gennem den aktivitet, har Susanne fået vakt så bred en interesse i byen for deleøkonomi, at hun har ønsket at starte en særskilt forening, hvor oplysning om bæredygtig deleøkonomi og større aktiviteter i forbindelse med den bliver formålet.

Den brede interesse for sagen, har betydet, at nogle ny-tilflyttere med ønske om at arbejde for deletanken har meldt ud, at de muligvis ønsker at opstille til bestyrelsen. Flere fra den ”gode gamle garde” i byen, dvs. nogle af dem, der altid stiller op til nyt, har også vist interesse, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at stille op.

Deleforeningen søger interesserede, der ønsker at udvikle byen til en bæredygtig by på alle niveauer. Vi ønsker at samarbejde så bredt som muligt, og gerne med alle foreninger i byen. Initiativtagerne opfordrer derfor flest muligt at møde op til den stiftende generalforsamling 22 jan. i det nye år. Tilmelding kan ske  i opslaget om begivenheden i Facebookgruppen: Viby Sj. Deleforening.

Nye udfordringer venter  

Områdebetjent i Viby og Gadstrup, Kirsten Degn Andersen, af nogle bedre kendt som Strisser-Kisser, har pr. 1. februar fået nyt job i Holbæk Politi ved politistationen i Nykøbing Sjælland i Odsherred Kommune. Det betyder at den populære lokalbetjent forlader området og en ny tager over. Hvem det bliver vides ikke endnu.

Kirsten Degn Andersen har udover at være et synligt ansigt i bybilledet, som fx her på billedet til Høstfesten i Viby, også samlet en netværksgruppe af tryghedsambassadører, der et par gange om året er blevet opdateret på hændelsesstatistikkerne. Tryghedsambassadørerne har derefter ved fælles hjælp kunne lægge låg på de indimellem ophidsede facebook-historier med fakta for området. Det er en ressourcestærk og kompetent gruppe, som jeg vil savne samarbejdet med, fortæller Kirsten Degn Andersen, men også en gruppe som jeg tillidsfuldt overlader til min efterfølger. Og jeg er sikker på at det gode arbejde fortsætter fremover.