Nyt lys over Viby på vej

 Cosmoshallen

”Vi arbejder på højtryk på, at nå få etableret lys omkring den nyrenoverede CosmosHal og på CosmosGrunden” fortæller Tina Vesth. I første omgang handler det om, at få noget funktionslys etableret eller reetableret med de eksisterende lamper. Sådan at det bliver sikkert og trygt at færdes på de snart tilgængelige arealer omkring CosmosHallen.

Der bliver også arbejdet med en lyssætning af CosmosHallens vestlige facade og med en indirekte belysning ud mod torvet: ”Efter nedrivningen af laboratoriefløjen og med etableringen af lys inde i bygningen, har vi fået mulighed for at lade noget af lyset i hallen være tændt om aftenen. Lyset vil medvirke til, at den nye del af torvet vil virke mere tryg om aftenen og at torvet generelt kommer til at virke mere i mødekommende fordi der bliver lys i vinduerne”.

Det er planen, at lyset står klart til indvielsesfesten den 8. november. Festen begynder kl. 15.00 og borgmester Joy Mogensen holder tale kl. 15.30 og alle er velkommen. Det samlede program offentliggøres senere.