Øv til Roskildes budget 2021

Viby Cityforenings skriver åbent brev til kommunalbestyrelsen

I budgettet er der desværre IKKE er afsat midler til en trafikløsning i Dalen i Viby før 2022, det er under al kritik, siger formand og næstformand i Viby Cityforening, i åbent brev til kommunalbestyrelsen. Vejen er både skolevej og betjener rigtig meget trafik og også meget tung trafik. Viby Cityforening anmoder om, at trafikløsningen rykkes frem, så vi kan undgå, at der sker uheld på strækningen. 

Viby Cityforening er de første til at glæde sig over byggemodningen og udstykningerne på Skousbo, for det betyder flere borgere i Viby og mere handel. Det er godt for den eksisterende handel, for kommende iværksættere, for såvel skoler som idræts- og foreningsliv og for udvikling af hele Roskilde syd. Men, og der er et men. Viby har stadig stor efterspørgsel på udstykninger til parcelhuse. Der er rigtig mange, der gerne vil flytte til Viby i disse år og drømmer om at bygge selv, siger ejendommægler og formand for Viby Cityforening Marianne Vosgerau.

Den blågrønne strategi halter også i syd. Det handler om stien til Klosterskoven, som fortsat et stort ønske. Og det handler om Cykelstier. En cykelsti til Gadstrup, er et stort ønske, da der er en del børn som cykler til sport i Gadstrup, siger næstformand Inga Skjærris. En fortsættelse af cykelstien fra Assendløse til Hovedvej og en fortsættelse fra Ørsted til Havdrup er også med på ønskelisten, og som vi ikke kan se ud af budgettet der er afsat midler til. 

Det er et øv til budgettet fra Viby Cityforening.

Du kan læse hele Viby Cityforenings brev her