PFAS også i Roskilde

Selvom Roskilde Kommune ikke er hårdt ramt, viser en kortlægning, at der også er forurening med PFAS flere steder.

I Roskilde Kommune er der fundet eller mistanke om PFAS-forurening flere steder. Forureningen findes i vandløb, badevand og enkelte steder i grundvand. De fleste steder er der kun påvist små mængder, men enkelte steder har fundene ført til anbefalinger om at undgå at spise fisk fra et vandløb eller om ikke at have dyrehold på et område.

“Min holdning er enkel: Vi bør som samfund forbyde PFAS. Selvom kortlægninger indtil nu tyder på, at vi ikke er hårdt ramt i Roskilde, så er det meget tydeligt, at stofferne før eller siden finder vej til vores hverdag. Det skal vi ikke acceptere,” siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

Når der findes PFAS, skal Roskilde Kommune vurdere, om der er en kilde til forureningen, om forureneren skal have påbud om undersøgelse og oprensning, og om der er risiko for forurening af drikkevand, eller ved græsning, fiskeri og badning.

“Jeg er helt enig i, at vi skal forbyde PFAS helt. Og så skal vi begrænse skaden. Derfor er jeg rigtig glad for at vi har sat ekstra penge af til at styrke indsatsen til opsporing af forureningskilder,” siger Jonas Paludan, formand for Klima- og Miljøudvalget.

Samarbejde med andre myndigheder

Roskilde Kommune samarbejder tæt med andre myndigheder:

  • Region Sjælland, der har ansvar for at undersøge punktkilder og overfladevand, samt for oprensning af historiske forureninger.
  • Miljøstyrelsen, der har myndighedsrollen ved deponier.
  • Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer sundhedsrisici ved forureninger.

Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

  • Indvindere af drikkevand har fået anbefaling om at tage prøver for PFAS.
  • Undersøgelser i Ramsødalen for afklaring af risiko for græsning. Anbefalingen er, at kreaturer ikke får adgang til at drikke vandet fra vandløb og søer i området. Der er holdt informationsmøde for grundejere og enkeltindvindere i området.
  • Badevandsstationerne i Roskilde Fjord er undersøgt for PFAS-forbindelser. Der er fundet små mængder under den anbefalede grænseværdi.
  • Roskilde Lufthavn har fået påbud om at undersøge forurening.
  • Kommunen er ved at vurdere, om der kan meddeles påbud om undersøgelser efter jordforureningsloven ved fund af forurening.
  • Sammen med Fors A/S er kommunen ved at afklare kilder til PFAS-forbindelser i spildevand.
  • Desuden er Roskilde Kommune i dialog med Miljøstyrelsen om undersøgelser og afværge af PFAS-forureninger i forbindelse med deponier.