Plejecenter Toftehøjen skal moderniseres

Det er den store tur, når Toftehøjens utidssvarende 1-rumsboliger i løbet af 2021 bliver ombygget til moderne 2-rums plejeboliger. Landsbyggefonden finansierer det store projekt med i alt 28.498.949 kr. ud af et samlet anlægsbudget på i alt 33.840.382 kr.

Renoveringen af Omsorgscentret Toftehøjen imødekommer et stigende behov for plejeboliger, sikrer et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for plejepersonalet og gør plejecentret moderne og tidssvarende.

–        Jeg er meget optaget af at sikre mangfoldighed og social balance i vores kommune, så både håndværkeren på sygedagpenge, den enlige mor og vores ældre borgere har råd til at bo her – og bo i noget ordentligt. Med den her omfattende renovering bidrager Boligselskabet Roskilde Syd og Landsbyggefonden til, at vi får fremtidssikret boligerne, ligesom de bidrager til udviklingen af Roskilde som en kommune, der er for alle, siger Tomas Breddam

Efterspørgsel på plejeboliger Moderniseringen kommer til at betyde, at antallet af plejeboliger stiger fra 24 et-rums plejeboliger til 27 moderne to-rums plejeboliger.  Det lyder som trylleri, men det er det nu ikke. I dag er der 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag på Toftehøjen. 15 af ældreboligerne bliver konverteret til plejeboliger. Det skyldes, at efterspørgslen på plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger:

–        Vi har gennem længere arbejdet med at modernisere vores plejecentre. Vi har produktionskøkkener på alle plejecentre, flere plejecentre er blevet indrettet mere demensvenligt og nu er turen kommet til Toftehøjen, som får gode faciliteter og ny lækker indretning. Det glæder mig virkelig. Og tak til Landsbyggefonden for at støtte Toftehøjen, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Stor ombygning – lang proces Boligselskabet Roskilde SYD henvendte sig i juni 2013 til kommunen med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen. Dernæst har sagen været diskuteret i kommune og boligselskab, behandlet i politiske udvalg og ikke mindst i Landsbyggefonden af to omgange:

–        Vi startede på det her i 2013, så jeg er glad for, der er kommet skred i sagen nu. Det er utrolig dejligt og glædeligt for beboerne, selv om det naturligvis vil give uro hos dem, når vi skal til at bygge om, siger Inga Skjærris Nielsen fra Boligselskabet Roskilde Syd.

Økonomien bag Landsbyggefonden har i april 2020 sagt ja til at støtte en modernisering af Plejecenter Toftehøjen med i alt 28, 5 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på i alt 33,8 mio. kr.

Det resterende beløb bliver finansieret ved, at Boligselskabet Roskilde Syd optager et realkreditlån. Roskilde Kommune stille garanti for realkreditlånet. Den enkelte beboer vil få en relativt beskeden huslejestigning på 395 kr. (brutto) om måneden. Endelig vil Roskilde Kommune, som lejer af Toftehøjens servicearealer, betale en del af udgifterne gennem en huslejestigning fra 2020 på små 400.000 kr.  

Plan for genhusning Næste skridt i planlægningen er at få styr på, hvor beboerne skal bo, mens deres egen bolig renoveres:

–        Det er et problem, vi skal have løst. Vi ønsker selvfølgelig, at beboerne bliver genhuset så tæt på Toftehøjen som muligt, siger Inga Skjærris Nielsen fra Boligselskabet Roskilde Syd.

Det er Morten Gjerskov enig i at gå efter:

–        Jeg synes bestemt også, vi skal forsøge med en genhusning, som ligger så tæt på beboernes eksisterende boliger som muligt.

Boligselskabet Roskilde Syd, Roskilde Kommune og Domea.dk, som administrerer udlejningen af Toftehøjen, arbejder tæt sammen om en detaljeret genhusningsplan.

FAKTA

  • Toftehøjen bliver moderniseret fra august 2021 til og med august 2022.
  • Beboerne kan forvente en relativ moderat huslejestigning på i alt 4,9%, hvilket svarer til 395 kr. (brutto) om måneden.
  • Toftehøjen blev indviet i december 1977, hvor de første 20 kollektivboliger (1-20) stod klar. Tre år senere åbnede endnu 14 kollektivboliger (21-34) og plejeafdelingen med 24 boliger (101-124). I 1990 blev endnu 12 ældreboliger (kaldet Plænen) klar til indflytning.
  • I januar 2007 blev Toftehøjen en del af Roskilde Kommune. Omsorgscenter Toftehøjens bygninger administreres af DOMEA for Ramsø Ældreboligselskab, som er en selvejende institution.