Politi og kommune: Tag hensyn ved torsdagstræffene

Torsdagstræffene på Roskilde Havn er nu tilbage for fuld styrke. Politiet og kommunen kommer med en opfordring til, at motorcyklister, bilister, gående og beboere tager hensyn til hinanden. Målet er, at det er glade mennesker, der besøger havnen, og at det foregår på en fornuftig måde.

Vi følger udviklingen nøje på stedet og henstiller venligt men bestemt til de besøgende, at de kører forsigtigt, så ikke mindst de omkringboende føler sig trygge.
Fra Midt- og Vestsjællands Politis side vil vi også i år være til stede både på havnen og ved indfaldsvejene. Vi foretager hastighedskontrol og der bliver grebet ind overfor unødig støj eller røg”
, siger vicepolitiinspektør John Jensen.

“Fra både kommunens og politiets side ser vi frem til et godt samarbejde med de forskellige interessenter på havnen. Det er vigtigt, at alle parter får ejerskab og interesse i at hjælpe med god ro og orden.
Roskilde Kommune vil være til stede om torsdagen for at kontrollere vejarealerne og sikre lovlig parkering”,
fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

Siden den 19. maj har det igen været muligt at bruge græsplænen foran Vikingeskibsmuseet.

I forhold til træffene før coronaperioden er der sket den ændring, at det ikke er muligt at køre ind på selve havneområdet.
Der er spærret af ved Roklubben og der er spærret af fra “Bananen” ind til vandrerhjemmet efter grusparkeringen ved Snekken.

Her vil der være boder hver torsdag aften.

Fakta:

Færdselslovens § 38 siger:
“Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter.

Stk. 2. I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.”