Regler for fyrværkeri 2015

fyrværkeriDe nye regler for køb og anvendelse af fyrværkeri trådte i kraft i 2014. 

Vi bringer her et uddrag, hvis du ikke lige har dem present. Find den fulde ordlyd på www.fyrvaerkeri.dk sammen med masser af gode råd til omgang med fyrværkeri.

  • Du må købe fyrværkeri fra 15. december til 31. december.
  • Du må anvende fyrværkeriet fra 27. december til 1. januar.
  • Lovligt konsumfyrværkeri er udstyret med et SIK-nummer eller er CE-mærket. Husk på at selv lovligt fyrværkeri kan være farligt!
  • En forbruger må i sin private personbil transportere 5 kg. NEM fyrværkeri. Samtidig er 5 kilo NEM også den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.
  • Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

NEM står for Netto EkslosivstofMængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen. Hvis artiklen er gammel, kan du som en tommelfingerregel regne med, at NEM-vægten er en fjerdedel af fyrværkeri-artiklens vægt. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.