Roskilde er klar: Bare send os vaccinerne

De svageste borgere vaccineres først. Sådan er strategien for udbredelsen af den længe ventede vaccine mod COVID-19, som ser ud til at kunne tages i brug allerede mellem jul og nytår: Foto: Daniel Schludi Unsplash CovidVaccine (modelfoto).

Beboerne på kommunens plejecentre kan se frem til at blive vaccineret allerede mellem jul og nytår. Kommunen er i fuld gang med planlægningen, og flere plejecentre melder allerede klar. 

–        Sundhedsstyrelsen har lagt en god plan, som kommuner og regionerne skal hjælpe med at udføre. Det er jeg helt tryg ved, men jeg forstår godt, hvis der er borgere, der er utålmodige. Jeg kan forsikre alle om, at vi knokler løs med vores del af opgaven, så vi er klar, når de første vacciner ruller ind over kommunegrænsen, fortæller borgmester Tomas Breddam.

Det er de kommuner med det højeste smittetryk, som får vaccinen først. Smittetrykket i Roskilde er relativt højt, så derfor har kommunen udsigt til at kunne vaccinere inden nytår. Plejecentrene er i gang med forberedelserne. Navnene på de borgere, der ønsker at blive vaccineret, skal meldes ind til den regionale koordinationsgruppe senest 22. december, ligesom plejecentrene fx gør et lokale klar, hvor vaccinationerne kan foregå og medvirker til at overvåge de vaccinerede efterfølgende.

Første skridt mod en almindelig hverdag

For Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, kom beskeden om vaccinens ankomst, som en kærkommen nyhed midt i juletravlheden:

–        Det er en skøn julegave, at vi nu kan gå i gang. Vi tager første skridt til, at borgerne på plejecentrene kan få en mere almindelig hverdag tilbage, og det er godt nok dejligt.

Langt de fleste steder bliver det plejecenterlægen, der vaccinerer de beboere, der ønsker en vaccine:

–        Det er rart, at det kan foregå ude på de enkelte plejecentre, så det hele sker i trygge rammer, slutter Morten Gjerskov.

Vaccinen består af to stik. Anden injektion skal ske 21 dage efter første vaccination.

FAKTA

  • Hver region modtager et bestemt antal vacciner, der efterfølgende bliver fordelt ud til plejecentrene.  
  • Vaccinerne fordeles ud fra en række kriterier, og kommuner med de højeste smittetal får først. Rækkefølgen af plejecentrene afgøres af centrenes størrelse. Beboerne på de største plejecentre vaccineres først, medmindre noget rent praktisk gør, at rækkefølgen skal være en anden. 
  • Alle borgere, der skal vaccineres, modtager i øvrigt snart brev i e-boks med en invitation til at blive vaccineret. Borgere, der er fritaget fra digital post, får brev med posten.